Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Høring for utslippstillatelse til Ringerike Skytesenter

Innhold

  Høring for utslippstillatelse til Ringerike Skytesenter

  Ringerike kommune har mottatt en søknad om utslippstillatelse vedrørende støy fra Ringerike skytesenter. Vi ønsker innspill fra berørte naboer, andre brukere og andre interessenter i området. Frist for å sende inn innspill er 09.09.2022.

  Bakgrunn for saken

  Ringerike kommune mottok den 25.01.2021 et brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken med vedlagt utslippssøknad for Ringerike Skytesenter. Statsforvalteren oversendte saken til kommunen da myndigheten for utslipp av støy fra sivile skytebaner ble overført til kommunene 01.01.2020. Den tidligere utslippstillatelse gitt 26.05.2011 av tidligere Fylkesmannen i Buskerud var gyldig frem til 01.01.2021. Det var behov for oppdaterte støyberegninger før kommunen kunne vurdere å gi en langvarig utslippstillatelse.  Derfor ble det 19.11.2021 gitt en midlertidig utslippstillatelse til skytesenteret, med samme rammer som den nå utløpte tillatelsen, med varighet ut 2022. Denne ble gitt i påvente av utarbeidelse av støyberegning og vurdering av vilkår for en langvarig utslippstillatelse.  

  Vennligst se saksdokumentene nedenfor for mer informasjon om saken.

  Har du innspill? Frist 9. september

  Dersom du har innspill må du sende de til kommunen innen 01.09.2021, ved å sende brev til Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller ved å sende e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk henvendelser med saksnummer 21/1334, slik at de blir arkivert i riktig sak.

  Har du spørsmål? Kontakt saksbehandler

  Har du et spørsmål om saken, som ikke nødvendigvis passer som et eget høringsinnspill? I så fall kan du ta kontakt med saksbehandler Aleksander Elstad, på 90 40 09 17, eller ved å sende en e-post til aleksander.elstad@ringerike.kommune.no

  Saksdokumenter

  1. Høringsdokument - Oppsummering av søknad og beskrivelse av vedlegg
  2. Søknad om utslippstillatelse for Ringerike Skytesenter
  3. Illustrasjonsplan for skytefeltet
  4. Oversiktskart - Merking av skytefelt
  5. Oversiktskart - Skytesenterets beliggenhet
  6. Notat - Støyberegninger
  7. Notat - Svar på spørsmål fra Ringerike kommune vedrørende støyberegninger
  8. Høringsuttalelse fra Opplysningsvesenets fond
  9. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Jevnaker
  10. Høringsuttalelse Vågård vel 21
  11. Høringsuttalelse fra hytteeiere i området
  Siste endret: 24.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?