Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Planer på høring/ offentlig ettersyn / Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hønengata terrasse

Innhold

  Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hønengata terrasse

  Detaljregulering for Hønengata terrasse legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 21. august 2018

  Beskrivelse

  0605-410 Detaljregulering for Hønengata terrasse legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 21. august 2018, sak: 24/18.

  Blokk mot øst er redusert til høyde med tre etasjer, i henhold til vedtak. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planen omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere sentrumsnære boliger tilknyttet Hønengata som kollektivakse. Foreslåtte reguleringsformål er: bolig- blokkbebyggelse, forretning og kontor. 

  Plankart

  Merknader

  Merknader til planarbeidet sendes til:

  postmottak@ringerike.kommune.no

  eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Frist for innsendelse av merknader er mandag 19. november 2018

  Saksdokumenter

  Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor.

  1. Oversiktskart
  2. Saksframlegg fra 1.gangsbehandling
  3. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling
  4. Forslag til plankart
  5. Forslag til reguleringsbestemmelser
  6. Planbeskrivelse, datert 18.09.2018.
  7. Trafikkanalyse 
  8. Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart

  Saksbehandler

  Åshild Lie

  Mobil 901 74 789

   

  Siste endret: 11.10.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?