Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Temaplan for landbruk og beite

Innhold

  Temaplan for landbruk og beite

  Landbruksplan for Ringerike og Hole er ute på høring. Det er informasjonsmøte i Fossveien 26. april, og frist for innspill er 21. mai 2022.

  Bakgrunn

  Det er vedtatt i kommunal planstrategi for både Ringerike og Hole at ny plan for landbruket skal utarbeides. Da Ringerike og Hole har et felles landbrukskontor er det utarbeidet en felles landbruksplan for begge kommunene.

  Målene med ny landbruksplan er at:

  • Den skal være et styringsverktøy for utviklinga av landbruksnæringa i Ringerike og Hole kommuner
  • Den skal vise utviklingstrekk over landbruket i kommunene
  • Planen skal belyse utfordringer i næringa og hvor det er viktig å rette tiltak mot fremover
  • Den skal synliggjøre landbruket sin viktige betydning i Ringerike og Hole

  Frist for innspill til planen er 21.05.2022

  Beskrivelse

  Temaplan for landbruk og beite er en temaplan. En temaplan er en mer detaljert plan på et temaområde og benyttes når det er behov for en bredere drøfting og presentasjon av satsningsområder, mål og tiltak.

  Temaplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Ringerike kommune i formannskapet strategi og plan 16.mars 2022 sak nummer 07/22 og i Hole kommune i formannskapet 23.mars 2022 sak nummer 010/22.

  Se saksdokumenter nedenfor for mer informasjon.

  Har du innspill?

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Merk uttalelser med temaplan landbruk og beite. Frist for uttalelser er 21.05.2022

  Har du andre spørsmål til planen kan du kontakte prosjektleder for temaplan landbruk & beite Hans Kristian Øverby på telefon 479 04 580 eller e-post: hans.kristian.overby@ringerike.kommune.no.

  Åpent informasjonsmøte 26. april

  Ønsker du mer informasjon om planen er du velkommen til et informasjonsmøte som avholdes på ByLab i Hønefoss sine lokaler, Fossveien 1, tirsdag 26.april klokken 18.00.

  Saksdokumenter

  1. Temaplan landbruk og beite
  2. Spørreundersøkelse i forbindelse med landbruksplan
  3. Saksfremlegg Hole kommune
  4. Saksfremlegg Ringerike kommune
  5. Saksprotokoll Hole kommune
  6. Saksprotokoll Ringerike kommune
  Siste endret: 09.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?