Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2021-2025

Innhold

  Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2021-2025

  Ringerike kommune rullerer sin trafikksikkerhetsplan for perioden 2021-2025. Vi ønsker innspill til planene. Frist for å sende inn innspill er 24.10.2021.

  Bakgrunn for saken

  Trafikksikkerhetsplan 2021-2025 er en rullering av forrige plan i Ringerike kommune, som gjaldt for 2017-2021. Rullering av trafikksikkerhetsplanen er et ledd i arbeidet med at Ringerike kommune skal bli godkjent som 'Trafikksikker kommune', se vedlegg 5.

  Trafikksikkerhetsplanen er en temaplan, og legges dermed ut på høring i minimum 6 uker.

  Vennligst se saksdokumentene nedenfor for mer informasjon om saken.

  Har du innspill? Frist 24. oktober

  Dersom du har innspill må du sende de til kommunen innen 24.10.2021, ved å sende brev til Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller ved å sende e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk henvendelser med saksnummer 21/2294, slik at de blir arkivert i riktig sak.

  Saksdokumenter

  1. Saksframlegg med saksprotokoll vedtak
  2. Trafikksikkerhetsplan Ringerike 2021-2025
  3. Handlingsplan fysiske tiltak 2021
  4. Tiltaksplan med ansvarlige 2021-2025
  5. Trafikksikker kommune
  6. Skadestatistikken
  7. Rapport innspill - Gang- og sykkelnettverket
  Siste endret: 11.09.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?