Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / 431 Områderegulering Hønefoss - utvidelse av planområde

Innhold

  431 Områderegulering Hønefoss - utvidelse av planområde

  Planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss utvides. Hensikten med utvidelsen er å tilrettelegge for regulering av gang- og sykkelbru med mulighet for utvidelse til kollektivtrafikk. Frist for innspill er 1. desember 2018.

  Beskrivelse

  Ringerike kommune varsler om utvidelse av planavgrensning for 431 områderegulering for Hønefoss (byplanen).

  Hensikten med utvidelsen er å avsette arealer til å regulere gang- og sykkelbru, samt å sikre areal til en eventuell utvidelse av brua for å tilrettelegge for kollektivtransport og utrykningskjøretøy dersom det blir behov for dette i framtida.

  Utvidelsen er markert i rødt på plankartet under, og berører følgende eiendommer: gnr/bnr 97/45 og 97/12.

  Saksdokumenter finner du her.

  Varsel skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Hvis du har spørsmål eller innspill til den utvidede planavgrensninga kan du sende dette til:

  Rambøll Norge AS v. Bjørnar Rutledal, postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo.
  Tlf.: 408 22 892, e-post: bjornar.rutledal@ramboll.no.

  Frist for å komme med innspill er 1. desember 2018.

  Siste endret: 14.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?