Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / 489 Nedre Bålerud

Innhold

  489 Nedre Bålerud

  Hensikten med planen er å legge til rette for 21 nye boenheter, i form av seksmannsboliger og eneboliger i rekke. Frist for innspill er 1. oktober 2022.

  Beskrivelse

   

  Muninveien Utvikling AS varsler om oppstart av planarbeid for 489 detaljregulering for Nedre Bålerud i Heradsbygda. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 56/3, 56/166 og 56/164. Planområdet er ca. X daa og ligger på nedre del av Heradsbygda

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med konsentrert bebyggelse. Det er planlagt 21 nye boenheter fordelt på seksmannsboliger og eneboliger i rekke på to- og tre etasjer. Forslagsstiller er Muninveien Utvikling AS.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift til konsekvensutredning. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning.

   

  Har du innspill?

   

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: 

  Berntsen plan og oppmåling AS v/ Magnus Bratli Holte, magnus@bpoo.no med kopi til Ringerike kommune postmottak@ringerike.kommune.no , eller med post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk innspillet med Nedre Bålerud.

  Frist for å komme med innspill er 01. oktober 2022.

   

  Saksdokumenter

  1. Planinitativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 20.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?