Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / 504 Detaljregulering for Hønefoss omsorgssenter

Innhold

  504 Detaljregulering for Hønefoss omsorgssenter

  Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å bygge et nytt omsorgssenter. Frist for å komme med innspill er 23. september 2023.

  Beskrivelse

  Ringerike kommune varsler om oppstart av planarbeid for 504 detaljregulering for Hønefoss omsorgssenter på Vesterntangen, nord for Hønefoss sentrum. Planområdet er ca 20 daa. Hovedhensikten med planarbeidet er å rive eksisterende sykehjem og å tilrettelegge for å bygge et nytt omsorgssenter. Adkomstvei, mulighet for å opparbeide gangvei elvelangs, mulighet for separat sykkelfelt langs Vesterngata og tilpasning til omgivelsene vil være viktige temaer og problemstillinger i planarbeidet.

  Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 316/40 og 316/38. I tillegg er Vesterngata gnr/bnr 2163/1 og 316/21 med tilstøtende eiendommer fra omsorgssenteret og til og med Hvitebrua med i planavgrensningen. Elvegata gnr/bnr 3045/1, 316/45 og 316/154, 316/50 er også med i planavgrensningen. Området fra omsorgssenteret til Vestvangveien gnr/bnr 316/3, 316/43 er også med i planavgrensningen.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning.

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Cowi AS v/ Ståle Hansteen sahs@cowi.com, med kopi til Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til COWI Hønefoss v/Ståle Hansteen, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss, med kopi til Ringerike kommune PB 123, 3502 Hønefoss. Merk innspillet med "504 Hønefoss omsorgssenter".

  Frist for å komme med innspill er 23. september 2023.

  Informasjonsmøte

  Ringerike kommune ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte torsdag 31.august kl 17.00 på ByLab Hønefoss i Fossveien 1, 3510 Hønefoss. Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 25.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?