Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / 510 Doktorterrassen bolig Sokna

Innhold

  510 Doktorterrassen bolig Sokna

  Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert  boligbebyggelse. Frist for innspill er 29.12.2023.

  Beskrivelse

  Seev AS varsler om oppstart av planarbeid for detaljregulering 510 Doktorterrassen bolig Sokna, vest for jernbanestasjonen på Sokna. Planområdet omfatter eiendommene Gnr/Bnr 148/200, 148/219, 148/220, 148/221, boligeiendom Gnr/ Bnr 148/171, privat veiareal Gnr/ Bnr 148/1, del av fylkesvei Gnr/ Bnr 1007/1, del av fylkesvei Gnr/ Bnr 2179/1 og del av arealformål SB- Bane Gnr/ Bnr 4000/20. Planområdet er ca X daa.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse i 2- 4 etasjer. Det er planlagt parkeringskjeller og delvis terrassert eller oppdelt bebyggelse. I planinitiativet er det skissert ca 64 leiligheter.

  Viktige temaer i planarbeidet vil være: estetikk, møteplasser, naboer, landskap, naturmangfold, grønnstruktur, kulturminner, støy, luftforurensning, lysforurensning, kvikkleire og skred i bratt terreng.

  Planinitiativet er i tråd med overordnet plan, og utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning. 

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Areal +AS, ingrid.orstad.teigen@arealpluss.no, med kopi til Ringerike kommune postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Areal + AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer med kopi til Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk innspillet med "510 Doktorterrassen".

  Frist for å komme med innspill er 29.12.2023.

  Har du spørsmål?

  Har du spørsmål, kan du også ta kontakt med fagkyndig plankonsulent Ingrid Orstad Teigen, tlf: 94 01 21 24, e-post: ingrid.orstad.teigen@arealpluss.no.

  Du kan også ta kontakt med kommunens saksbehandler Adeline Arnesen, tlf: 45 25 46 95, e-post: adeline.arnesen@ringerike.kommune.no, .

  Informasjonsmøte

  Seev AS og Areal+ AS inviterer til åpent informasjonsmøte på Rustad kafé, Sokna, 04.12.2023, kl 17.00.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 24.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?