Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / Kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg

Innhold

    Kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg

    Ringerike kommune starter opp arbeid med kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg, og ved dette varsles det oppstart av planarbeid og forslag til planprogram legges til offentlig ettersyn.

    Beskrivelse

    Rringerike kommune varsler om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen skal sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen og gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett. Den skal gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige aktivitetsmuligheter i planperioden

    Oppstart av kommunedelplankunngjøres iht. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeidet 05.09.2019, Sak: 133/19. Samtidig ble det vedtatt å legge forslag til planprogram ut på høring offentlig ettersyn.

    Har du innspill?

    Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til

    Ringerike kommune
    postboks 123 sentrum
    3502 Hønefoss

    Frist for å komme med innspill er 10. november 2019.

    De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken, og vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

    Saksdokumenter

    1. Planprogram

    2. Saksutredning

    3. Saksprotokoll - hovedutvalg for oppvekst og kultur

    4. Saksprotokoll - kommunestyret

    Siste endret: 23.09.2019

    Fant du det du lette etter?

    Takk for din tilbakemelding

    Hva forsøkte du å finne?