Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / Varsel om utvidet planavgrensning i plan 488 - Alles kulturhus

Innhold

  Varsel om utvidet planavgrensning i plan 488 - Alles kulturhus

  Ringerike kommune varsler utvidelse av planavgrensningen i reguleringsplanen for Alles kulturhus. Hensikten med dette er å legge til rette for av- og påstigningsfelt i Fossveien. Frist for innspill er 25.02.2024.

  Status på reguleringsplanen

  Stiftelsen Ringerike kultureiendom er forslagsstiller på reguleringsplanen 488 Alles kultuhus. Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn høsten 2023. 

  Kunngjøringen og plandokumentene til offentlig ettersyn kan leses her.  

  Tidligere plangrense og bakgrunn for utvidelse

  I planforslaget som var til høring og offentlig ettersyn høsten 2023 var det foreslått regulert på- og avstigning («kyss og kjør») på felt GT, mellom kulturhuset og Kongensgate. Se kart under. 

  Etter høringen er det vurdert at det er for lite plass til dette her og at «kyss og kjør» bør flyttes til Fossveien. Se utkast til tegning for av- og påstigning i Fossveien under under Saksdokumenter nederst på siden. Det ligger an til at kyss- og kjør-løsningen ikke bare blir forbeholdt kulturhuset, men at løsningen kan også brukes av andre. Det er aktuelt å oppføre skilt som sier max 10 minutter for på- og avstigning.

  I planforslaget som var på høring var det planlagt HC-parkeringsplasser like sør for snuarealet i vedlagt skisse. Disse er nå tenkt plassert i Sentrumskvartalet.

  Kart og beskrivelse av ny utvidet plangrense

  For å få regulert arealet som nå planlegges til "kyss og kjør" i Fossveien varsler vi utvidelse av planavgrensningen. 

  Se areal med svart stiplet linje under. 

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Utvidelsen vi nå varsler omfatter et større område i gaten Hønefoss bru og Fossveien og inkludert krysset mellom Arnemannsveien og Fossveien. Dette er for å ta høyde for eventuelle merknader om krysset i varslingen.

  Kommunen ser ikke for seg å regulere dette krysset, men å redusere planavgrensningen til å kun ta med nødvendig areal i Fossveien for å sikre på- og avstigningen, i tillegg til arealet som ligger mellom Fossveien og nåværende planområde.   

  Har du innspill?

  Frist for innspill er 25.02.2024.

  Har du innspill til foreslått utvidelse av planavgrensning sender du dette til postmottak@ringerike.kommmune.no eller med brev til Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk e-posten/brevet med «488 Alles kulturhus».

  Spørsmål 

  Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med kommunens saksbehandler Ingrid Strømme, ingrid.stromme@ringerike.kommune.no, 90 75 76 53. 

  Saksdokumenter

  1. Utkast til skisse for Kyss og kjør i Fossveien

  2. Utvidelse av varslingsgrense

  Siste endret: 02.02.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?