Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / Varsel om oppstart av utbyggingsavtale Ankersgata 12

Innhold

  Varsel om oppstart av utbyggingsavtale Ankersgata 12

  Kommunen har startet forhandlinger med Ankersgate AS om utbyggingsavtale for reguleringsplan 3007 - 481 - Ankersgate 12. Avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før politisk behandling.

  Bakgrunn

  Kommunen har startet forhandlinger med Ankersgate AS om utbyggingsavtale for reguleringsplan 3007 - 481 - Ankersgate 12 .

  Reguleringsplan for Ankersgate 12-14 skal legge til rette for ca 60 sentrumsnære boenheter i blokkbebyggelse i Ankersgate. Planområdet ligger like sør for Felleskjøpet på nordsida i Hønefoss. Boligblokkene skal tilkobles kommunalt vann og avløpsnett, mens overvann håndteres lokalt på tomta.

  For å sikre trygg skolevei og trygg ferdsel for myke trafikanter har planen rekkefølgekrav til etablering av fortau langs Ankersgate og Gullagata frem til Parkgata.

  Utbyggingsavtalen gjelder etablering av offentlig fortau og kommunalt VA-anlegg.

  Avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før politisk behandling.

   

  Spørsmål og innspill

  Spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalen kan rettes til: Ringerike kommune, Utbygging, Postboks 123, 3502 Hønefoss.

  Siste endret: 04.12.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?