Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Varsel om oppstart / Varsel om oppstart - Reguleringsplan trafikksikkerhetstiltak fv. 241 Kleggerud

Innhold

  Varsel om oppstart - Reguleringsplan trafikksikkerhetstiltak fv. 241 Kleggerud

  Statens vegvesen i samarbeid med Jevnaker og Ringerike kommuner igangsetter arbeidet med å lage en detaljreguleringsplan for ulike trafikksikkerhetstiltak på fv 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland/Buskerud ved Kleggerud.

  Beskrivelse

  Statens vegvesen oversender med dette planforslaget for Detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak ved fv 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland/Buskerud Kleggerud  til offentlig ettersyn/høring.

  Planforslaget inneholder følgende:

  Plankart

   

  Merknader

  Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen ved Cassandra Mood Hummel via e-post: cassandra.hummel@vegvesen.no eller telefon: 94204449. 

  Frist for å komme med uttalelse til planen er satt til 15.10.2018. 

  Eventuelle merknader sendes til forslagsstiller vi e-post firmapost-ost@vegvesen.no eller til postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

  Siste endret: 02.10.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?