Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Vedtatte planer / E16 Eggemoen-Nymoen

Innhold

  E16 Eggemoen-Nymoen

  Vedtak av kommunedelplan for E16 Eggemoen-Nymoen

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 11. oktober 2018, sak 112/18, kommunedelplan 'E16 Eggemoen-Nymoen. Hensikten med planarbeidet er å betydlig avlaste trafikksituasjonen gjennom Hønefoss sentrum.

  Vedtak:

  1. Forslag til kommunedelplan for E16 Eggemoen-Nymoen alternativ C-redusert vedtas.
  2. Trafikkøkning som følge av omleggingen for konsekvenser som må ivaretas. Dette må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde:
   - Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.
   - Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.
   - Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta.
   - Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern.
   - Støy Vågårdsbygda.
   - Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for eksisterende friluftsområder på Eggmoen.
   Disse punktene tas inn i bestemmelsene § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER.
  3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av videre detaljregulering og gjennomføring av vedlenka E16 Eggemoen-Nymoen prioriteres.
  4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.

  Vedtaket kan ikke påklages.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Plankart

  Eggemoen-Nymoen

  Saksdokumenter

  1. Saksprotokoll

  2. Saksframlegg

  3. Plankart

  4. Bestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Oppsummering av høringsinnspill med kommentarer

  Siste endret: 29.10.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?