Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Presentasjoner fra politiske møter / Utleverte dokumenter i politiske møter

Innhold

  Utleverte dokumenter i politiske møter

  På enkelte møter i folkevalgte organer, kan det bli ettersendt dokumenter til sakene som skal behandles. Dokumentene finner du her, sortert på type møte og dato.

  2020

  Dokumenter utlevert 8. juni 2020
  Notat til sak 46/20
  Dokumenter utlevert 30. november 2020

  Orientering om Bergland til HMA

  Vedlegg Tegning

  Vedlegg Vedtak i Klagesak

  Vedlegg Svar - Ber om kommentarer Hotel Bergland

  Vedlegg Verdivurdering

  Vedlegg Ugyldig vedtak

  Fylkesmannens stadfester Ringerike kommunes vedtak - avvisning av klage og avslag på nedsettelse av gebyr – gbnr 61/16

  FS Strategi og plan

  Dokumenter utlevert 21. oktober 2020

  Notat til FS sak 31/20 Kunnskapspark USN Ringerike og veikryss - 2. gangsbehandling

  Kommunestyret

  Dokumenter utlevert 25. juni 2020

  Notat til sak 100/20. Etterbruk av skoler og barnehager.

  Offentlig spørretime § 10 - ÅSA VEL

  Dokumenter utlevert 10. september 2020

  Tilleggsopplysninger til Sak 113/20 Vedr. parkering ved Hvervenkastet

  Brev fra Gisle Arnesen vedr. sak 113/20

  Notat til sak 108/20 Etablering av ladepunkter for elbil. presisering av antall plasser.

  Dokumenter utlevert 08. oktober 2020

  Program for verksted - Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi

  Vedlegg 1._FNs bærekraftsmål_prioriterte fokusområder i Ringerike

   Vedlegg 2 til program for verksted for kommunestyret om kommuneplanens samfunnsdel_foreløpige mål og delmål

  Dokumenter utlevert 05. november 2020

  Tilleggsopplysninger til sak 138/20 om Heggen barnehage: Brannseksjonering av gymsal

  Sak 42-20 Notat - Avløp på Nes i Ådal

  Sak 156/20 Vedlegg fra Frp Ringerike 

  Dokumenter utlevert 22. desember 2020

  Notat til sak 180/20

  HOV

  Dokumenter utlevert 08.september 2020

   Tilleggsopplysninger til sak 32/20 Regnbuen- status og videre drift

  Dokumenter utlevert 10.november 2020

  Spørsmål fra Unni Karlsen - Sykefravær, samt svar fra administrasjonen

  2021

  Formannskapet

  Formannskapets strategi og plan

  Dokumenter utlevert 20. januar 
  Dokumenter utlevert 25. august

  Mørkgånga - Status i arbeidet med å etablere en ny parkeringsplass 

  Blomster i byen - Status forskjønning av Hønefoss sommeren 2021 

  Siste endret: 20.08.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?