Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Innhold

  Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

  I 2023 er valgdagen 11. september.

  Valgresultat

  Her finner du valgresultatet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 i Ringerike:

  Valgprotokoll kommunestyrevalget 2023

  Her finner du valgresultatet for fylkestingsvalget i Ringerike, valgdistrikt Buskerud:

  Valgprotokoll fylkestingsvalget 2023 for Ringerike i valgdistrikt Buskerud

  Forhåndsstemming

  I perioden 10. august til og med 8. september avholdes det forhåndsstemming ved følgende steder:

  • Kuben senter: Mandag til fredag kl 10:00-20:00
  • Valgpaviljong Eikli: Mandag til fredag kl 10:00-20:00
  • Valgpaviljong Hønengata: Mandag til fredag kl 10:00-20:00
  • Valgpaviljong Hvervenmoen: Mandag til fredag kl 10:00-20:00

   Fredag 8. september stenger alle forhåndsstemmestedene klokken 18:00.

  Stemme på valgdagen

  Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11. september 2023.

  Det er valgting i kretsene:

  • Veien (Veien skole)
  • Ullerål (Ullerål skole)
  • Nes (Nes sykehjem)
  • Hallingby (Hallingby skole)
  • Hønefoss syd (Benterud skole)
  • Sokna (Sokna skole)
  • Tyristrand (Kulturhuset)
  • Vang (Haugvang)

  Det er kun velgere som er manntallsført i kommunen som kan stemme i Ringerike på valgdagen. Er du registrert som bosatt i en annen kommune, må du forhåndsstemme.

  Åpningstid i valglokalene

  Mandag 11. september er åpningstidene i valglokalene kl 10:00-21:00 i alle valgkretser.

  Bildet viser en valgurne i et valglokale.

  (Foto: Valgdirektoratet/Tore Fjeld)

  Digitalt valgkort

  Du får tilsendt digitalt valgkort. Tar du med deg valgkortet, går det raskere når stemmen din skal registres. Å motta valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett.

  Dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, vil du få tilsendt valgkortet på papir. Det samme gjelder dersom du ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjon i registeret de siste 18 månedene.

  Som velger vil du motta en SMS med lenke til valgkortet via Digipost. Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på Valdirektoratets nettside:

  Forside - Valgdirektoratet

  Husk legitimasjon

  Når du skal avgi stemme er det viktig at husker å ta med deg legitimasjon. Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme. Unntaket er kun dersom stemmegiver er kjent for stemmemottaker.

  Gyldig legitimasjon er for eksempel pass, bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort, asylsøkerbevis, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

  Kravet er at legitimasjonen inneholder:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Tydelig bilde av deg

  Bildet viser noen som er på vei for å avgi sin stemme ved et valg.

  (Foto: Valgdirektoratet/Tore Fjeld)

  Valglister

  Det var ved fristens utløp, 31. mars klokken 12:00 innkommet tolv (12) listeforslag til høstens kommunestyrevalg. Kandidatene fikk frist til 14. april med å søke seg fritatt 

  De tillitsvalgte for de respektive listene fikk tilsendt listene for korrektur. Samtlige partier har godkjent sin liste.

  Listeforslagene ble enstemmig vedtatt i valgstyrets møte den 27. april.  

  Godkjente valglister:

  Godkjente valglister publiseres som ett samlet dokument med alle partienes kandidater i rekkefølge. Se lenke under:

  Godkjente valglister for kommunestyrevalget 2023

  Politiske partier

  Det er 12 partier som stiller liste til årets kommunestyrevalg. Ringerike kommune har bedt alle partiene om å lage en presentasjon av seg selv, politikken sin og deres toppssaker.

  Mer om de politiske partiene finner du her.

  Manntallslister

  For å kunne stemme på kommunestyrevalget må du være innført i manntallet for kommunen. Manntallet i Ringerike ligger nå tilgengelig til offentlig ettersyn i Servicetorget på Rådhuset. Åpningstiden er klokka 10-14 på hverdager.

  Er du usikker på om du står oppført i manntallet kan du kontrollere dette hos oss helt frem til valgdagen.

  Dette gjelder også samemanntallet.

  Du finner skjema for innføring i manntallet for Ringerike kommune her:

  Søknad om innføring i manntall

  Valgbilen

  I perioden 10. august til og med 8. september avholdes det forhåndsstemming fra mobilt stemmemottak. I år stiller vi med valgbil som et nytt forhåndsstemmemottak.

  Valgbilen skal bidra til at du som ikke kan stemme fra et ordinært forhåndsstemmelokale, kan avgi din forhåndsstemme til en av våre valgkonsulenter.

  Dersom du stemmer hjemme eller på institusjon, kan du være den som får besøk av valgbilen.

  Valgbilen er en ordinær varebil profilert med valgdirektoratets valgprofilering, likt som profileringen av valgpaviljongene. Ikke alle velgere har mulighet til å stemme i et ordinært forhåndsstemmelokale, og valgbilen skal bidra til at du som ikke kan ta deg til et ordinært forhåndsstemmelokale, kan avgi stemme hjemme eller på institusjon. 

  Hvis du har behov for at valgbilen kommer til deg, kan du sende skriftlig forespørsel til oss på: 

  Valg@ringerike.kommune.no 

  Kontakt oss

  Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss i valgsekretariatet.

  Epost: valg@ringerike.kommune.no

  Tlf 32 11 74 00

  Besøksadresse

  Osloveien 1
  3511 Hønefoss

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Tidligstemming - til og med 9. august

  Du kan tidligstemme i perioden 3. juli til og med 9. august på rådhuset. Tidligstemmegivninger mottas i ordinær åpningstid på rådhuset.

  Hjemmestemming - frist 5. september

  Du som oppholder deg innenriks, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme på de steder valgstyret har bestemt kan søke om å få stemme der du oppholder deg.

  Siste frist for å søke om hjemmestemming er tirsdag 5. september klokken 15:00.

  Vennligst send epost til valg@ringerike.kommune.no hvis du skal søke om hjemmestemming. Legg igjen telefonnummer og navnet til den det gjelder i eposten, så vil vi ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt.

  Av praktiske årsaker setter vi pris på beskjed i god tid før.

  Siste endret: 13.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?