Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Innhold

  Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

  På denne siden har vi samlet informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

  Valgdagen

  I 2023 er valgdagen 11. september.

  Informasjon om hvor du kan stemme på valgdagen kommer.

  På valgdagen kan du bare avlegge stemme i din hjemkommune. Det vil si kommunen du er folkeregistrert i per 30. juni 2023.

  Bildet viser en valgurne i et valglokale.

  (Foto: Valgdirektoratet/Tore Fjeld)

  Listeforslag

  Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars klokken 12:00. Posten må være kommet frem til oss, eller forslaget må være fysisk levert, innen fristen fredag 31. mars klokken 12:00.

   

  Mal for listeforslag og mal for vedlegg

  Mal for listeforslag

  Mal for vedlegg

   

  Listeforslag med vedlegg kan leveres fysisk til:

  • Valgstyret i Ringerike kommune. Listeforslaget leveres på rådhuset i Osloveien 1, 3511 Hønefoss (1.etg).

  Husk at listeforslaget skal signeres av partiets tillitsvalgte og varatillitsvalgt. Du vil motta en kvittering for levert listeforslag.

   

  Nå kan du levere listeforslaget elektronisk

  Du må benytte Valgdirektoratets løsning om du skal levere listeforslaget elektronisk.

  Trykk her for å komme til elektronisk listeforslag hos Valgdirektoratet:

   

  Elektronisk listeforslag

   

   Listeforslag til ettersyn:

   Ringerike Høyre

   Ringerike Frp

   Ringerike Sosialistisk Venstreparti

   Ringerike Venstre

   Ringerike Rødt 

   Liberalistene Ringerike

   Ringerike Senterparti

   Miljøpartiet de grønne Ringerike

  Tidligstemming

  Du kan tidligstemme i perioden 1. juli til og med 9. august på rådhuset.

  Tidligstemmegivninger mottas i ordinær åpningstid på rådhuset.

   

   

  Forhåndsstemming

  I perioden 10. august til og med 8. september avholdes det forhåndsstemming ved følgende steder:

  • Kuben senter: Mandag til fredag kl 10:00-20:00, lørdager kl 10:00-18:00
  • Valgpaviljong Eikli: Mandag til fredag kl 10:00-20:00, lørdager kl 10:00-18:00
  • Valgpaviljong Hønengata: Mandag til fredag kl 10:00-20:00, lørdager kl 10:00-18:00
  • Valgpaviljong Hvervenmoen: Mandag til fredag kl 10:00-20:00, lørdager kl 10:00-18:00

   

  Stemme på valgdagen

  Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11. september 2023.

  Det er valgting i kretsene:

  • Veien (Veien skole)
  • Ullerål (Ullerål skole)
  • Nes (Nes sykehjem)
  • Hallingby (Hallingby skole)
  • Hønefoss syd (Benterud skole)
  • Sokna (Sokna skole)
  • Tyristrand (Kulturhuset)
  • Vang (Haugvang)

  Det er kun velgere som er manntallsført i kommunen som kan stemme i Ringerike på valgdagen. Er du registrert som bosatt i en annen kommune, må du forhåndsstemme.

  Åpningstid i valglokalene

  Mandag 11. september kl 10:00-21:00 (Alle kretser).

   

  Valgbilen

  I perioden 10. august til og med 8. september avholdes det forhåndsstemming fra mobilt stemmemottak. I år stiller vi med valgbil som et nytt forhåndsstemmemottak.

  Valgbilen skal bidra til at du som ikke kan stemme fra et ordinært forhåndsstemmelokale, kan avgi din forhåndsstemme til en av våre valgkonsulenter.

  Dersom du stemmer hjemme eller på institusjon, kan du være den som får besøk av valgbilen.

  Valgbilen er en ordinær varebil profilert med valgdirektoratets valgprofilering, likt som profileringen av valgpaviljongene. Ikke alle velgere har mulighet til å stemme i et ordinært forhåndsstemmelokale, og valgbilen skal bidra til at du som ikke kan ta deg til et ordinært forhåndsstemmelokale, kan avgi stemme hjemme eller på institusjon. 

  Hvis du har behov for at valgbilen kommer til deg, kan du sende skriftlig forespørsel til oss på: 

   Valg@ringerike.kommune.no

   

  Mer info om valgbilen kommer.

   

  Digitalt valgkort

  Du får tilsendt digitalt valgkort. Tar du med deg valgkortet, går det raskere når stemmen din skal registres. Å motta valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett.

  Dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, vil du få tilsendt valgkortet på papir. Det samme gjelder dersom du ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjon i registeret de siste 18 månedene.

  Som velger vil du motta en SMS med lenke til valgkortet via Digipost. Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på Valdirektoratets nettside:

   

  Forside - Valgdirektoratet

   

  Husk legitimasjon

  Når du skal avgi stemme er det viktig at husker å ta med deg legitimasjon. Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme. Unntaket er kun dersom stemmegiver er kjent for stemmemottaker.

  Gyldig legitimasjon er for eksempel pass, bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort, asylsøkerbevis, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

  Kravet er at legitimasjonen inneholder:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Tydelig bilde av deg

  Bildet viser noen som er på vei for å avgi sin stemme ved et valg.

  (Foto: Valgdirektoratet/Tore Fjeld)

  Kontakt oss

  Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss i valgsekretariatet.

  Epost: valg@ringerike.kommune.no

  Tlf 32 11 74 00

  Besøksadresse

  Osloveien 1

  3511 Hønefoss

  Postadresse

  Ringerike kommune

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Siste endret: 20.03.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?