Innhold

  Styrevervregisteret

  I Styrevervregisteret kan man søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som bl.a. folkevalgt, styreverv og innehaver av næringsinteresser.

  Om styrevervregisteret

  Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte.

  En måte å styrke omdømme til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har.

  Sentralstyret i Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon (KS) har derfor opprettet et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser.

  Registeret er åpent for allmenheten.

  Det sentrale styrevervregisteret finner du her

  Frivillig registrering

  Det er frivillig om den enkelte personen ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fullt ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

  Liste over vervinnehavere i Ringerike kommune

   

  Siste endret: 19.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?