Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Valg 2019

Innhold

  Valg 2019

  Valgstyret i Ringerike har godkjent 10 listeforslag til kommunestyrevalget i Ringerike 2019. Det skal velges 43 representanter til kommunestyret.

  Stemme på valgdagene

  Valgdagene for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget er søndag 8. og mandag 9. september 2019.

  Det er valgting i kretsene Veien, Ullerål, Kirkekretsen, Nes, Hallingby, Hønefoss syd, Sokna, Tyristrand og Vang.

  Det er kun velgere som er manntallsført i Ringerike som kan stemme i Ringerike på valgdagen. Er du registrert som bosatt i en annen kommune, må du forhåndsstemme. 

  Åpningstid i valglokalene

  Søndag 8. september kl. 13.00 – 19.00 (Veien krets og Ullerål krets)
  Mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00 (Alle kretser)

  Forhåndsstemming

  Fra 1. juli er det anledning til å avgi forhåndstemme på rådhuset i Osloveien 1. Du trenger ikke avtale tid på forhånd. Husk gyldig legitimasjon.

  Fra mandag 12. august kan du avlegge forhåndsstemme i Sentrumskvartalet og på Kuben. Fra lørdag 24. august tar vi også imot forhåndsstemmer på Eikli og ved Mega i Hønengata.

  Åpningstider

  Rådhuset i perioden 1.juli.-2.august: mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00. Fra 5.august.: mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.

  Kuben i perioden 12. august – 6. september: Mandag – fredag kl. 10.00 – 20.00, lørdager kl. 10.00-18.00.

  Sentrumskvartalet i perioden 12. august – 6. september: Mandag – fredag kl. 10.00 – 18.00, lørdager kl. 10.00 - 15.00.

  Eikli (Rema/Plantasjen) i perioden 24. august – 6. september: Mandag – fredag kl. 10.00 – 20.00, lørdager kl. 10.00-18.00.
  Torsdag 5. september er det åpent til kl. 21.00.

  Mega Hønengata i perioden 24. august – 6. september: Mandag – fredag kl. 10.00 – 20.00, lørdager kl. 10.00-18.00.

  Forhåndsstemmemottaket avsluttes fredag 6. september.

  Forhåndstemming på institusjon

  I perioden 26. august - 2. september arrangerer vi forhåndstemming på sykehjem og institusjoner. Vi tar også imot stemmer på Ringerike sykehus og i Ringerike fengsel. 

  Forhåndsstemmingen foregår ved at et team fra kommunen reiser rundt på institusjonene og setter opp stemmeavlukker. Oversikt over institusjoner og tidspunkt finner du her.

  Forhåndstemme hjemme

  Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.Hjemmestemming foregår i perioden 2.-6. september. Søknadsfristen er torsdag 5. september kl. 15.00.

  Du kan søke på følgende måte: 

  • på e-post til valg@ringerike.kommune.no
  • på telefon til Ringerike kommune: 32 11 74 00
  • Send skriftlig søknad til Ringerike kommune, valgsekretariatet, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 

  Søknad om hjemmestemming må inneholde:

  • fullt navn
  • fødselsdato
  • nøyaktig oppholdsadresse
  • telefonnummer

  Last ned søknadsskjema her.

  Slik foregår hjemmestemming 
  Hvis du får innvilget hjemmestemming, kommer to valgmedarbeidere hjem til deg. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.

  Forhåndsstemme fra utlandet

  Du kan forhåndsstemme fra utlandet, fra Svalbard og fra Jan Mayen fra 1. juli. Oversikt over stemmesteder i utlandet finner du her. 

  Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

   

  Mer informasjon om forhåndsstemme fra utlandet finner du på valg.no

  Har du stemmerett?

  Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme.

  Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende

  Er du innført i manntallet? 

  Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Manntallet for Ringerike legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Ringerike rådhus fra cirka 15. juli. 

  Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

  Krav om retting av feil

  Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2019.

  Krav om retting skal være skriftlig, og begrunnelse sendes til Ringerike kommune, valgsekretariatet, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss.

  Står du ikke i manntallet?

  Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.  Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

  Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Skjema lastes ned her.

  Søknaden sendes til  Ringerike kommune, valgsekretariatet, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss.

  Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

  Frist for å sende inn listeforslag var 1. april kl. 12. Etter fristen ble listene lagt ut til ettersyn. Listeforslagen ble lagt frem for valgstyret 23. april.  

  De godkjent valglistene finner du her

  Les mer om hvordan du stiller liste her.

  Valgslister til fylkestinget

  18 partier stiller liste til fylkestingvalget i Viken. Du finner listene her.

  Valgresultater

  Er du interessert i resultater fra tidligere kommunestyrevalg og stortingsvalg? På nettsiden valgresultater.no finner du resultatene fra og med 2011. 

  Valgstyret

  Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget Valgstyret oppnevner nye varamedlemmer til bystyret i forbindelse med uttreden.

  Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret/bystyret. I Ringerike har valgstyret fem medlemmer som velges av kommunestyret. Valgstyrets leder er ordfører.

  Valgsekretariatet forbereder saker og står for den praktiske oppfølging av vedtak.

  Møteplan for valgstyret og oversikt over medlemmer i valgstyret finner du her.

  For valgmedarbeidere

  EVA

  Opplæring

  Treningsvalg
  E-læring for valgmedarbeidere

  Skjema

  Avviksskjema 
  Søknad om innføring i manntall 
  Søke hjemmestemming 

  Kontakt oss

  Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss i valgsekretariatet.

  E-post: valg@ringerike.kommune.no

  Tlf 32 11 74 00

  Besøksadresse
  Osloveien 1
  3511 Hønefoss

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

   

  Siste endret: 11.07.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?