Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Valg 2019 / Hvordan stille liste til valget 2019

Innhold

  Hvordan stille liste til valget 2019

  Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Frist for å levere listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

  Praktisk info om innlevering av lister

  Forslaget må være kommet frem via post, eller forslaget må være levert, innen fristen mandag 1. april kl. 12.00. Listeforslag levert etter fristen avvises. 

  Her leverer du listeforslaget

  Listeforslag til kommunestyrevalget leveres til valgstyret i Ringerike. Vi anbefaler at listeforslaget leveres på rådhuset, ikke sendes i posten, for å sikre at forslaget er mottatt innen fristen 1. april kl. 12:00.

  Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

  Listeforslag leveres i rådhusets resepsjon, Osloveien 1, 3511 Hønefoss. Åpningstiden er kl. 09:00-15:00, mandag - fredag. 

  Listeforslag som sendes i posten sendes til Ringerike kommune, Valgstyret, Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Listeforslaget må leveres på papir, vedleggene sendes elektronisk til valg@ringerike.kommune.no

  Skjema og vedlegg for listeforslag

  Det er to ulike skjemaer  som skal leveres: listeforslag til kommunestyrevalget og et vedlegg til listeforslaget.

  Viktig: Skjemaet må være skrevet ut tosidig. Underskriftene skrives på side 2 av skjemaet. Skjema for listeforslag og mal for vedlegg lastes ned her: 

  I skjemaet er det mulig å fylle inn data i alle de blå feltene før listeforslaget skrives ut. De blå feltene vil skrives ut som hvite - de er kun der for å vise hvor du kan fylle inn data.

  Slik fyller du ut listeforslaget
  • Det må stå hvilket valg det gjelder, for eksempel kommunestyrevalget 2019 i Ringerike
  • Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget.
  • Registrerte partier må ha partiets registrerte navn som overskrift. Det skal ikke stå Ringerike + «partinavn» i overskriften.  
  • For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Ringerike.
  • Kandidatene som stiller til valg må være ført opp på listeforslaget. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg.  
  • Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene må stå på listeforslaget.
  Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget:
  • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet.
  • Partier som er registrert i partiregisteret etter forrige stortingsvalg.
  • De som skriver under skal være styremedlemmer i partiets lokalavdeling i Ringerike.
  • Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.
  Partier/grupper som trenger 300 underskrifter til kommunestyrevalget:
  • Partier/grupper som ikke står i Partiregisteret.
  • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer totalt i hele landet ved forrige Stortingsvalg.  
  • Alle som skriver under på listeforslaget til kommunestyrevalget må ha stemmerett i Ringerike kommune.
  • Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.
  Slik fyller du ut vedlegget

  Vedlegget inneholde:

  • kandidatenes navn og fødselsdato (6 siffer).
  • fødselsdato og bostedsadresse til de som har skrevet under på forslaget.
  • erklæring fra kandidater som ikke er folkeregistrert i kommunen eller bydelen når listeforslaget leveres på at de vil ha riktig folkeregistrert adresse på valgdagen.

  Kandidater og stemmetillegg

  Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Ringerike kommune kan forslaget maksimalt inneholde 49 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (43) pluss 6.

  Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

  Hvem kan velges til kommunestyret?

  Alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i Ringerike kommune på valgdagen, kan velges dersom de ikke er utelukket eller fritatt.

  Hvem som kan velges til kommunestyret står i valglovens § 3-3.

  Aktuelle lover og vedtak

  Krav til listeforslag står i valglovens kapittel 6

  Retten til å kreve fritak fra valg står i valglovens kapittel 3 § 4 (1)

  Kontakt oss

  Ta gjerne kontakt med oss i valgsekretariat for å få veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut. 

  E-post: valg@ringerike.kommune.no

  Tlf 32 11 74 00

  Besøksadresse
  Osloveien 1
  3511 Hønefoss

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

  Ringerike rådhus

  Besøksadresse:

  Osloveien 1
  Hønefoss

  Telefon: 32 11 74 00

  Kontaktperson: Kjell B. Hansen

  Tittel: Ordfører

  Telefon: 32 11 74 00

  Siste endret: 10.07.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?