Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan

Innhold

  Kommuneplan

  Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

  Kommuneplanens samfunnsdel 

  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar for seg hvilke visjoner og mål kommunen har for den framtidige samfunnsutviklinga og for kommunen som organisasjon. Den tar også for seg hvordan disse målene skal nås.

  Ringerike kommunes samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30. april 2015 og gjelder for perioden 2015 til 2030.

  Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

  Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanens arealdel er kommunens mest overordna plan for disponering av arealene i kommunen. Den skal tilrettelegge for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle de målene som er skissert i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

  I kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det enkelte områder som er markert med hvitt. Det er fordi de områdene dekkes av en egen kommunedelplan.

  Gjeldende arealdel ble vedtatt 30. august 2007 og gjelder for perioden 2007 til 2019 når ny arealdel etter planen skal tre i kraft.

  Kommuneplanbestemmelser  Plankart

  Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030

  Arealdelen ble lagt ut til begrenset høring og offentlig ettersyn med frist til å komme med merkander innen 01.07.2018.

  Revisjon av arealdelen

  Siste endret: 18.12.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?