Du er her: Hjem / Natur og miljø / Forsøpling og forurensning

Innhold

  Forsøpling og forurensning

  Dumping eller brenning av privat- eller næringsavfall i naturen er forbudt, og bryter med en rekke lover og forskrifter. Alt avfall skal leveres til godkjente mottak. Miljødirektoratet har delegert ansvaret for å rydde opp i slike saker til kommunene.

  Er du kjent med steder hvor det dumpes søppel?

  Kjenner du til en plass i lokalmiljøet hvor det blir dumpa søppel, eller er du grunneier og stadig opplever søppeldumping på egen eiendom?

  Det er viktig å sikre bevis som eventuelt kan spores tilbake til den ansvarlige. Det kan i tillegg være nødvendig å anmelde forholdet til politiet. Dette kan i første omgang gjøres av den som oppdager forholdet eller grunneier. Hvis forholdet har «ukjent forurenser» er det grunneiers ansvar å rydde opp. Kommunen som forurensningsmyndighet vi følge opp saken med mål om at den ansvarlige rydder opp, og om nødvendig anmelde forholdet til politiet.

  Slik kan du gå fram som grunneier

  Hvis du er kjent med at det er lovlige leietakere eller noen andre som er ansvarlig for å ha plassert avfallet eller de brukte gjenstandene på det aktuelle området, må du få disse til å rydde opp. Informer om plikten til å benytte offentlig renovasjonsordning for husholdningsavfall www.hra.no.

  Som grunneier bør du tenke på hvilke tiltak som kan iverksettes for å begrense muligheten for avfallsdumping. Eksempler kan være skilting, sperring/veibom, rydding av skog/kratt, beplanting, belysning mv.

  Slik melder du fra til kommunen

  Det er svært viktig at du beskriver avfallet og hvor det er dumpet (adresse, gårds- og bruksnummer eller GPS koordinat), for å gjøre det effektivt for forurensningsmyndigheten å priorietere saker, og for å ivareta berørte og grunneieres interesser. Ta bilder av avfallet og eller bevis som kan identifisere den ansvarlige. Det er viktig at det tas bilder både nært og litt på avstand. Benytt helst Ringerike kommunes karttjeneste for å ta skjermbilde eller for å beskrive lokasjonen. Ta skjermbilde av lokasjonen som vedlegg. Alternativt kan du benytte Google Maps, 1881.no, gulesider.no og andre karttjenester på PC eller mobil.

  Send tips til kommunen per e-post: 

  Frivillig rydding av søppel

  Reglene for avfallsselskaper tillater ikke finansiering av eierløst avfall, det vil si gratis mottak av avfall som er plukket av frivillige. De frivillige må da betale for å levere dette, men det finnes ordninger som gjør at flinke frivillige ikke må betale for dette selv.

  Tilskuddsordning fra Miljødirektoratet

  Miljødirektoratet har en tilskuddsordning der man kan få tilskudd for større prosjekter i forbindelse med både opprydding og forebyggende tiltak. Dette håper de kan bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge.

  Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret, kan søke om støtte i forkant av et prosjekt (minimum 300 000,-). Fristen er 31. januar.

  Les mer om tilskuddsordningen her

  Refusjonsordning Hold Norge Rent

  Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for håndtering av eierløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner og finansieres også av Miljødirektoratet. 

  Les mer på nettsiden til Hold Norge Rent

  Vær med å kartlegg steder med søppel

  Hold Norge Rents neste arrangement finner sted 16. – 22. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen som er lørdag 21. september.

  Med Sommerens Store Søppelkartlegging oppfordrer Hold Norge Rent alle som reiser i Norge til å registrere forsøplete steder, slik at de kan ryddes til høsten!

  Her kan du registrere steder med søppel og opprette ryddeaksjoner

  Trenger du hjelp til å melde inn forsøpling?

  Servicetorget er åpent hverdager kl 08.00 – 15.30.

  Telefon 32 11 74 00 - sentralbordet er betjent kl. 09.00 -15.00.

  Vi har kortere åpningstid i sommer,  kl 10.00 - 14.00, fra 1. juli til og med 2. august.

  Send oss en e-post

  (ikke send epost med personsensitiv informasjon)

  Vakttelefoner utenom åpningstid

  Siste endret: 11.07.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?