Du er her: Hjem / Natur og miljø / Friluftsliv

Innhold

  Friluftsliv

  Friluftsliv er all fysisk aktivitet i naturen og på Ringerike er det mange muligheter til å være aktiv utendørs. Friluftsliv har ingen " kunstige regler" slik som sport, men det er regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel. Merk at det på grunn av skogbrannfaren er det forbudt å tenne opp bål fra 15. april til 15. september.

  Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i 2019

  Hvor går du på tur?

  Ringerike kommune skal kartlegge og verdsette alle friluftslivsinteresser i kommunen. Resultatet av arbeidet skal øke kunnskapsgrunnlaget sil at friluftslivsinteresser blir ivaretatt i planprosesser. I tillegg skal arbeidet øke bevisstheten til innbyggerne om hvor det er mulig å utøve friluftsliv.

  Les mer om prosjektet og gi innspill

  Allemannsretten

  Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven, og gir alle en rett til å oppholde seg og ferdes i utmark, så lenge en tar hensyn til naturen og grunneieren. Denne retten er et fellesgode, med dype røtter i vår kultur.

  Før man ferdes i naturen, enten det er til fots, på sykkel eller til hest, bør man undersøke regelverket, og om det er begrensninger i området du skal ferdes (eks. naturreservat).

  Det er også viktig å være klar over hva som menes med utmark og innmark.

  Bruk av motorkjøretøy hører ikke inn under allemannsretten, og det finnes egne regler om motorferdsel i utmark.

  Les mer om allemannsretten

  Kommunens oppgaver knyttet til friluftsliv

  Båndtvang for hund

  Fra og med 1. april til og med 20. august skal hund bli holdt i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at den ikke jager eller forvolder skade på bufe og vilt, herunder viltets egg, reir og bo. En oversikt over båndtvangsreglene finnes i hundeloven. Bestemmelsene gjelder i hele Norge.

  I Ringerike er det i tillegg lokale bestemmelser for hundehold regulert gjennom lokal forskrift. Dette betyr at det for enkelte områder i kommunen er båndtvang fra og med 1. april til og med 30. september. Dette er områder hvor det tradisjonelt sett går dyr på utmarksbeite. Se kart for områdene det gjelder eller les nærmere informasjon i den lokale forskriften. I områder med mange mennesker er det båndtvang hele året.

  Hund som brukes i lovlig jakt og jakttrening i perioden fra og med 21. august til og med 31. mars er unntatt alminnelige båndtvangsbestemmelser. Bruk av hund under jakt og jakttrening krever likevel grunneiers tillatelse.

  Siste endret: 22.02.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?