Du er her: Hjem / Parkering

Innhold

  Parkering

  Informasjon om kommunale parkeringsplasser.

  Parkering

  Ringerike kommune står for drift og vedlikehold av offentlige parkeringsplasser i kommunen, og er tillagt myndighet til parkeringshåndheving i samsvar med vegtrafikklovgivningen og gjeldene forskrifter (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, av 18.03.2016)

  Hovedmålet med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Kommunen administrerer parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

  Parkeringsplasser

  Det er nesten 500 kommunale parkeringsplasser i Hønefoss sentrum.

  På disse plassene kan du parkere gratis i 2 timer med El - og hydrogenbil når du har ha en parkeringsskive (urskive) synlig i vinduet. 

  Parkeringsplassene finnes på følgende steder:
  • Bloms gate | v/Storgata 13
  • Flattumsgate | v/Søndre Torv 6
  • Hofgaards gate | v/Kongens gate 6
  • Hønengt. vest | v/Hønengata 6B
  • Kinohaven | v/ Storgata 22
  • Kirkegata 11 |
  • Kirkegata 11 øst | v/Sibberns gate
  • Kirkegata ved torvet | v/Søndre Torv 1
  • Livbanen | Kong Rings gate 13 -15
  • Nordre torv | Nordre torv 4 - 6
  • Sentrum Stopp | Kong Rings gate 9 - 11 B
  • Sibberns gate | Sibbens gate 5 - 9
  • Slettåkerveien | v/Slettåkeveien 1
  • Storgata 11 |
  • Storgata 14 | v/Ringerike videregående
  • Storgata 17 |
  • Storgata 8 - 12 | v/Sentralgården
  • Storgata 9 | v/ "Fengselet"
  • Sundhaven | Sundgata 1 -7
  • Telegrafen | v/Holmboes gate 18 - 22
  • Tippen | v/Kongens gate 6
  • Wagner | Kong Rings gate 11 A
  • Kong Rings gate | v/ "Fengselet"

  Parkeringsregisteret 

  I parkeringsregisteret til Statens vegvesen finnes oversikt over alle parkeringsplasser i Hønefoss sentrum: Parkeringsregisteret.

  Det er også private selskaper som tilbyr parkering. Les skiltene på disse plassene for å se hvilke regler som gjelder for parkering av eL- og hydrogendrevne biler.

  Parkeringsavgift

  Kommunen har ulike typer automater, som kan betales med mynt, kort og via mobil (EasyParks app/SMS). På de kommunale plassene er det gratis å parkere for forflytningshemmede med kort (husk bevis).

  Parkeringsavgift 2019

  Parkeringsavgift  koster kroner
  Indre parkeringssone 22,- per time
  Ytre parkeringssone 20,- per time
  45,- per døgn

  Leie av parkeringsplass til annet formål (P-avgift x timer x dag(er)) kan avtales.

  Parkering for el- og hydrogendrevne biler 

  Det er gratis å parkere i 2 timer for el -og hydrogendrevne biler.

  For å parkere gratis på kommunale parkeringsplasser må alle EL- og hydrogendrevne biler ha en parkeringsskive (urskive) synlig i vinduet. Urskiven skal stilles på det klokkeslettet du parkerer bilen og gjelder for to timer.

  Etter to timers gratis parkering, betaler man parkeringsavgift på automat eller via Easypark appen. Informasjon om Easypark finner du her.

  Du får gratis urskive på følgende steder i deres åpningstid:

  Ringerike Kommune, Rådhuset, Oslovn 1.
  Glade Hjul, Torvgata 8.
  Comfort Hotell Ringerike, Kongens gate 3.
  Ringerike Næringsforening, Næringslivets Hus, Hønefoss Bru 1B.

  I praksis betyr dette:

  Når urskiven er synlig og stilt på klokkeslettet du parkerte har du gratis parkering i to timer. Etter to timer må du forlate parkeringsplassen eller betale for videre parkering.

  Ordningen gjelder kun for EL- og hydrogenbiler.

  Parkering for forflytningshemmede

  Det finnes pr. i dag 17 reserverte parkeringsplasser for forflytningngshemmede på kommunens parkeringsområder.
  Kommunen administrerer parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

  På øvrige parkeringsplasser som ikke er reservert for forflytningngshemmede er det gratis å parkere med framlagt parkeringstillatelse.

  Parkeringsplassene befinner seg i

  2 stk - Kirkegata ved torvet | v/Søndre Torv 1
  1 stk - Bloms gate | v/Storgata 13
  1 stk - Kirkegata 11 øst | v/Sibberns gate
  2 stk - Livbanen | Kong Rings gate 13 -15
  2 stk - Wagner | Kong Rings gate 11 A
  1 stk - Nordre torv | Nordre torv 4 - 6
  2 stk - Hønengt. vest | v/Hønengata 6B
  3 stk - Flattumsgate | v/Søndre Torv 6
  3 stk - Kong Rings gate | v/ "Fengselet"

  Ladeplasser for El-biler

  Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på våre parkeringplasser

  2 stk - Sibberns gate | Sibbens gate 5 - 9
  2 stk - Tippen | v/Kongens gate 6
  2 stk - Hønengt. vest | v/Hønengata 6B

  Ladebrikke kan f.eks skaffes via Elbilforeningen.

  Det er foreløpig gratis å lade på kommunale ladepunkter.

  Satser for parkeringsgebyr

  Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600.

  For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900.

  Parkering i strid med Veitrafikklovens bestemmelser og skiltforskriften utstedes gebyr på kr 900.

  Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende gebyr og kontrollsanksjoner, samt fjerning av motorvogn kan rettes til Ringerike kommune, Tekniske forvaltning.

  Gebyr og kontrollsanksjon må betales selv om det fremsettes klage. (Er gebyret eller kontrollsanksjonen ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, økes det med 50%.)

  Klager på parkeringsgebyr

  Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker. Får man medhold vil beløpet bli returnert. Ved siden av kommunens parkeringsdrift er det flere private parkeringsselskap i sentrum. Kommunen behandler kun klager på egne parkeringsgebyr. 

  Klagen sendes til

  Ringerike kommune, Tekniske forvaltning
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Alternativt på e-post:

  Klagen må inneholde

  Klageskjema kan fås på Servicetorget på Rådhuset.

  Klagen må inneholde:

  • Fullstendig navn og adresse
  • Saksnummer
  • Registreringsnummer
  • Begrunnelse for klagen
  • Dokumentasjon/bekreftelse
  Siste endret: 08.01.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?