Du er her: Hjem / Nasjonale prøver høsten 2023

Innhold

  Nasjonale prøver høsten 2023

  Hver høst gjennomfører elevene på 5.trinn, 8.trinn og 9.trinn i hele landet nasjonale prøver. Nasjonale prøver er et verktøy for å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter.

  Hvorfor nasjonale prøver?

  Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter. Informasjonen fra prøvene danner grunnlag for underveisvurdering, tilpassing av undervisning, veiledning av elever og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. 

  Når resultatene skal tolkes, er det naturlige svingninger ved hver skole, men for elevene samlet (Ringerike kommune) er antallet elevsvar og resultatene stabile. Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk.

  Hvem gjennomfører prøvene?

  I Ringeriksskolene er det 922 elever på 5., 8. og 9. trinn som gjennomførte nasjonale prøver i høst. Elevene gjennomfører årlig nasjonale prøver i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn. På 9. trinn gjennomføres prøver i lesing og regning, og elevene løser da de samme oppgavene som elevene på 8.trinn.  Høstens prøver ble gjennomført i september og resultatene på 8.trinn er da fra 7.trinn ved barneskolene de avsluttet våren 2023. 

  Hva slags oppgaver løser elevene?

  Alle prøvene gjennomføres elektronisk. Prøvene består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. Prøvene er satt sammen av lette, middels og vanskelige oppgaver for å gi informasjon om elevenes ferdigheter på alle nivåer. 

  Hvordan brukes resultatene?

  Prøveresultatene danner grunnlag for underveisvurdering, tilpassing av undervisning, veiledning av elever og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Fra 2022 startet måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år, men årets resultater kan sammenlignes med fjorårets resultater. Nasjonale prøver er én kilde blant mange som forteller noe om elevenes ferdigheter.  

  Resultater høsten 2023

  I Ringerike ble ca. 7 % av elevene fritatt for prøvene. Det er noe høyere enn landsgjennomsnittet. Det er også viktig at et årskull med elever på 8.trinn sammenlignes med seg selv da de gikk i 5.trinn. Elevenes utvikling over flere år er viktig pekepinn på om skolen har lykkes med sine tiltak. Det er først når en har sammenlignbar statistikk over minimum 3 år en kan se en tendens. 

  Resultatene på de nasjonale prøvene på 5. trinn viser at elevene i Ringerike ligger over landsgjennomsnittet i engelsk, men under nasjonalt nivå i lesing   og regning. I regning ligger skåren to skalapoeng under landsgjennomsnittet.

  På 8. trinn skårer elevene i Ringerike kommune helt likt som gjennomsnittet i lesing, regning og engelsk.  

  På 9. trinn er resultatene omtrent som i hele landet. Elevene skårer et skalapoeng under landsgjennomsnittet i regning.    

  Det har de siste årene vært stabile resultater på 8.og 9. trinn i Ringerike. 9. trinn har de samme prøvene som 8. trinn. 

  Vil du vite mer om nasjonale prøver?

  www.udir.no kan du finne detaljerte resultater for skoleåret 2023-2024 i tillegg til historiske tall.  Les mer om nasjonale prøver på www.udir.no/nasjonaleprover 

  Les mer om nasjonale prøver på www.udir.no/nasjonaleprover

  Siste endret: 22.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?