Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Trivsel i Ringeriksskolen / Elev- og foreldreundersøkelsen 2020-2021

Innhold

  Elev- og foreldreundersøkelsen 2020-2021

  Elevundersøkelsen viser at de aller fleste elevene i Ringerike trives på skolen. De opplever god støtte hjemmefra og fra lærerne og en god læringskultur på skolen.

  De fleste elevene trives på skolen

  91,4 prosent av elevene oppgir at de ikke har blitt mobbet i det hele tatt, eller kun en sjelden gang.  I gjennomsnitt oppgir da 8,6 prosent av elevene at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere.

  Det er en økning i antall elever som melder om mobbing i forhold til forrige skoleår, og tallene ligger over landsgjennomsnittet. Det er de eldste som oppgir mest mobbing. Tallene fordeler seg jevnt mellom gutter og jenter, men med variasjoner fra skole til skole.

  Arbeid med læringsmiljøet

  - Økningen i tallene for elevmeldt mobbing er beklagelig, sier kommunalsjef Marianne Mortensen.  Trygt og inkluderende læringsmiljø er sentralt for elever, og ansatte i Ringeriksskolen.  Skolene er i gang med analyse og oppfølging av tallmaterialet og det viktige arbeidet med å vise samtlige barn og unge at det nytter å si ifra, uttaler kommunalsjefen. Skoler med høye tall får oppfølging fra skoleeier og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  Kommunen har og nye tiltak på området. Ringerike er i ferd med å innføre miljøveiledere på skolene. Disse bistår elever, foreldre og andre ansatte i arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. De jobber først og fremst systematisk med forebyggende arbeid, men  bruker også sin spisskompetanse i enkeltsaker.

  PPT sine medarbeidere er skolert i analysearbeid og gir råd til skolene i arbeidet med gode læringsmiljøer. Dette videreføres nå i et kommunalt innsatsteam som skal bistå enkeltskoler ved behov.

  Skolenes forebyggende program, Mitt valg, er nyutviklet. Ringerike kommune skal i løpet av kommende år innføre den oppdaterte utgaven på alle skoler og trinn.

  Om elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsen. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10 trinn, men brukes også på 8 og 9. trinn på mange skoler.

  Totalt har 980 elever i Ringerike har besvart Elevundersøkelsen i desember 2020. En av skolene har gjennomført undersøkelsen nå i februar.

  Foreldreundersøkelsen

  En parallell undersøkelse som også Utdanningsdirektoratet står bak er foreldreundersøkelsen. Den er i år besvart av 855 foreldre i Ringeriksskolen. Svarene viser at foreldre i hovedsak er godt fornøyd med elevens skolegang i kommunen og opplever god dialog og medvirkning.

  Siste endret: 08.02.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?