Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Trivsel i Ringeriksskolen / Elev- og foreldreundersøkelsen 2021-2022

Innhold

  Elev- og foreldreundersøkelsen 2021-2022

  Elevundersøkelsen som ble gjennomført på alle skoler i desember viser at de aller fleste elevene i Ringerike trives på skolen. Det er gjennomgående høyere score på elevundersøkelsen i år enn i fjor, særlig på 10. trinn. Elevene opplever god støtte fra lærerne og hjemmefra, en god læringskultur på skolen, de melder om mer medvirkning og demokrati enn forrige år.

  De fleste elevene trives på skolen

  91,4 prosent av elevene oppgir at de ikke har blitt mobbet i det hele tatt, eller kun en sjelden gang.  I gjennomsnitt oppgir da 8,6 prosent av elevene at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere.

  92,8 prosent av elevene på 7. og 10. trinn oppgir at de ikke har blitt mobbet i det hele tatt, eller kun en sjelden gang.  På 7. trinn svarer 8,5 % og på 10.trinn 5,6 % av elevene at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

  Det er en klar nedgang i andel elever som melder om mobbing i på 10.trinn, mens andelen på 7. trinn er det omtrent den samme som forrige år. 

  Tallene for 10.trinn er omtrent på landsnivå, mens tallene på 7. trinn er noe høyere. Den elevmeldte mobbingen fordeler seg jevnt mellom gutter og jenter, men med variasjoner fra skole til skole. 

  Arbeid med læringsmiljøet

  - Nedgang i tallene for elevmeldt mobbing på ungdomstrinnet og generelt høyere score på elevundersøkelsen er gledelig, sier kommunalsjef Marianne Mortensen.Skolene er i gang med analyse og oppfølging av resultatene. Dette er et viktig arbeid der vi ønsker skape et enda bedre læringsmiljø, og vise at det nytter å si fra.Trygt og inkluderende læringsmiljø er sentralt for elever og ansatte i Ringeriksskolen.   

  Ansatte, elevråd og foreldreråd involveres i oppfølgingsarbeidet. Skoler med de største utfordringene får oppfølging fra skoleeier. 

  Skolenes forebyggende program, Mitt valg, er nyutviklet og innføres på alle skoler dette skoleåret. Dette er et godt og nyttig verktøy for å utvikle læringsmiljøet på skolene.  

  Skolenes miljøveiledere involveres i arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. PPT sine medarbeidere kan gi råd til skoleneog et tverrfaglig kommunalt innsatsteam kan bistå i enkelte saker. Ombudet for barn og unge i Viken er også en god samarbeidspart for kommunens skoler. 

  Om elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført på alle skolene i kommunen. Den er obligatorisk på 7. og 10. trinn, men brukes også mye på 8. og 9. trinn.Totalt har 1116 elever i Ringerike besvart Elevundersøkelsen i desember 2021.  

  Foreldreundersøkelsen

  En parallell undersøkelse som også Utdanningsdirektoratet står bak, er foreldreundersøkelsen. Den gjennomføres på 3, 7. og 10.trinn, og er i år besvart av 747 foreldre i Ringeriksskolen. Undersøkelsen viser at de som svarer i hovedsaker fornøyd med elevens skolegang i kommunen og opplever god dialog og medvirkning.Svarene er stabile og er nær landsgjennomsnittet og fjorårets resultater. Skolene og foreldrerådet analyserer resultatene for å finne forbedringsområder. 

  Siste endret: 02.02.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?