Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Trivsel i Ringeriksskolen / Elevundersøkelsen 2019-2020

Innhold

  Elevundersøkelsen 2019-2020

  Elevundersøkelsen 2019 viser at de aller fleste elevene i Ringerike trives på skolen. De opplever god støtte hjemmefra og fra lærerne og en god læringskultur på skolen.

  De fleste elevene trives på skolen

  92,1 prosent av elevene oppgir at de ikke har blitt mobbet i det hele tatt, eller kun en sjelden gang.  I gjennomsnitt oppgir da 7,9 prosent av elevene at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det er en økning i antall elever som melder om mobbing i forhold til 2018. Det er de yngste som oppgir mest mobbing og tallene fordeler seg jevnt mellom gutter og jenter, men med variasjoner fra skole til skole.

  Arbeid med læringsmiljøet

  Økningen i tallene for elevmeldt mobbing er beklagelig og tas alvorlig, sier kommunalsjef Marianne Mortensen.  Trygt og inkluderende læringsmiljø er sentralt for både elever og ansatte i Ringeriksskolen.  Skolene er i gang med analyse og oppfølging av tallmaterialet. Dette er et viktig arbeid for å vise samtlige barn og unge at det nytter å si ifra, uttaler kommunalsjefen.

  Kommunen har noen nye tiltak på området. Det kan nevnes at Ringerike er i ferd med å innføre miljøveiledere på skolen. Disse bistår elever, foreldre og andre ansatte i arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. De jobber først og fremst systematisk med forebyggende arbeid, men som også med sin spisskompetanse i enkeltsaker.

  Også PPT sine medarbeidere er de siste årene skolert i arbeide med læringsmiljøet. De kan være med å analysere og gi råd til skolene i arbeidet med gode læringsmiljøer. Dette vurderes videreført i et kommunalt innsatsteam som kan bistå enkeltskoler ved behov.

  Skolenes forebyggende program, Mitt valg, er under revisjon og kommunen vurderer hvilke program som skal benyttes videre.

  Barn og unges digitale liv

  De siste årene har det vært spesiell fokus på barn og unges digitale liv. Skolene har hatt tiltak og arbeidet med nettvett i undervisningen.

  I 2019 svarer 98,2 prosent at de ikke har blitt mobbet digitalt i det hele tatt, eller en sjelden gang. 1,8 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet digitalt 2-3 ganger i måneden eller oftere.

  – Innsatsen på dette området vil følges opp for å sikre kunnskap og legge til rette for ettertanke rundt hva en gjør på nettet, sier kommunalsjef Marianne Mortensen.

  Om undersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsen. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10 trinn, men brukes i Ringerike også på 6, 8. 0g 9. trinn.

  Elevundersøkelsen ble gjennomført i desember 2019, og i alt 1121 elever i Ringerike har besvart undersøkelsen i desember 2019.

   

  Siste endret: 08.02.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?