Du er her: Hjem / Kommunedelplaner

Innhold

  Kommunedelplaner

  Her er en liste over gjeldende kommunedelplaner og kommunedelplaner som er under arbeid.

  E16 Eggemoen - Kleggerud

  Kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud ble vedtatt i 2013.

  Varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn

  Herved kunngjøres oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn av planprogram for "Kommunedelplan for RV 35 parsell Eggemoen - Kleggerud og adkomst til Jevnaker sentrum".

  Kommunedelplanen er et ledd i planarbeidet for ny RV 35 på strekningen Eggemoen - Olum. Strekningen vil bli en del av den nye E16 som skal gå fra Bergen til Gävle i Sverige. Parsellen Eggemoen - Kleggerud er ca. 12 km lang, og går gjennom to kommuner (Jevnaker og Ringerike) og to fylker (Oppland og Buskerud). Planen utarbeides som én plan, men kommunene vedtar sine respektive plandeler.

  Statens vegvesen er forslagsstiller og har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplanen. Planprogrammet viser hvilke alternative traseer som skal vurderes.

  Planområdet omfatter det området som er markert på kartutsnittet nedenfor.

  Relevante dokumenter i saken:

  • Forslag til planprogram
  • Saksframlegg
  • Saksprotokoll Ringerike kommune
  • Saksprotokoll Jevnaker kommune
  • Kartutsnitt

  Fastsatt planprogram

  Planprogram for kommunedelplan for RV 35 Eggemoen - Kleggerud er nå fastsatt og vil danne grunnlaget for det videre planarbeidet.

  Planprogrammet redegjør for hensikten med planarbeidet, behovet for utredninger og analyser, hvilke alternativer som vil bli utredet og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn til medvirkning.

  Formannskapet fastsatte planprogrammet 17. januar 2012, sak 12/12. Parsellen Eggemoen-Kleggerud berører både Jevnaker og Ringerike kommune.

  Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling

  Vedtak

  Siste endret: 02.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?