Du er her: Hjem / Strategi- og utviklingsavdelingen

Innhold

  Strategi- og utviklingsavdelingen

  Avdelingen skal forsterke både ledelsen av og fokuset på de overordnede planene og strategiene i Ringerike kommune. Dette arbeidet skjer i tett dialog med folkevalgte organer, innbyggere og næringslivet.

  Knut Kjennerud - Enhetsleder ABY

   Knut Kjennerud, Enhetsleder Areal- og byplan Ringerike kommune

  Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

  Ansvarsområder

  Enhetslederen har ansvar for samfunnsplanlegging, arealplanleggingen og byutvikling i Ringerike.

  • Bidra til gode by- og samfunnsutviklingsprosesser og legge til rette for medvirkning og dialog.
  • Bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med nabokommuner, regionale myndigheter, tiltakshavere og samfunnet for øvrig.
  • Ansvarlig for planforvaltning, god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak. 

  E-post Knut.Kjennerud@ringerike.kommune.no

  Pressebilde Last ned her

   

  Harriet Slaaen - Næringssjef

   Harriet Slaaen, Næringssjef Ringerike kommune

  Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

  Ansvarsområder

  Næringssjefen har et overordnet ansvar for arbeidet med næringsutvikling i Ringerike kommune.

  • Bidra til etablering av nye arbeidsplasser i privat og offentlig sektor
  • Bygge gode relasjoner mot eksisterende og nytt næringsliv
  • Lede prosesser for næringsutvikling og næringsetablering
  • Være rådgiver i næringsspørsmål
  • Fremme kommunens næringsarealer

  E-post

  Harriet.Slaaen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde Last ned her

   

  Byplansjef - (under tilsetting)

   

   

  Ansvarsområder

  Byplansjefen har et overordnet ansvar for å legge strategier, utarbeide og behandle planer for byens fysiske miljø. 

  • Fagansvar for kommuneplanens samfunns- og arealdel og for byutvikling.
  • Overordnet ansvar for å legge strategier, utarbeide og behandle planer for byens fysiske miljø.
  • Være initiativtaker til og aktiv deltaker i byutviklingsrettete prosjekter.

   

   

   

  Bente Elsrud Anfinnsen - Klima- og miljøsjef

   Bente E Anfinnsen, Klima- og miljøsjef Ringerike kommune

  Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

  Ansvarsområder

  Klima- og miljøsjefen har et overordnet ansvar for  klima- og miljørelaterte tjenester.

  • Fagansvar for å få fokus på det grønne skiftet i planer og tiltak.
  • Være sentral i prosjekter knyttet til kollektivtrafikk, tilrettelegging for el-biler, sykkel- og gangstier etc.
  • Ha et overordnet og koordinerende perspektiv på klima- og miljøspørsmål.
  • Ha oversikt over tilskudds- og støtteordninger relatert til klima- og miljøtiltak.

   

  E-post Bente.Elsrud.Anfinnsen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde Last ned her

   

  Siste endret: 16.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?