Du er her: Hjem / Strategi- og utviklingsavdelingen / Næringsutvikling

Innhold

  Næringsutvikling

  Næringsutvikling er et regionalt samarbeidsområde. Ansvarlig for næringsutvikling i Ringerike er næringssjef Harriet Slaaen.

  Mål for næringsutvikling

  Næringsutvikling er et regionalt samarbeidsområde. For å styrke det regionale samarbeidet ble regionalt næringsteam opprettet i juni 2019, og består av næringssjef, rådgivere og campuskontakt på Universitetet i Sør-Øst Norge, handelshøyskolen (USN). Regionalt næringsteam har dialog, deler kunnskap og bidrar til at kommunene utarbeider og gjennomfører tiltak i sine næringsplaner for å bidra til regional vekst.
  USN bidrar med kunnskap, og sikre felles forståelse.

  Alle kommunene har inngått partnerskapsavtale med USN, som ble vedtatt våren 2019. Partnerskapsavtalen vil være essensiell for å realisere målene og strategier i regionens næringspolitiske strategi «Framover sammen», og derigjennom målene og tiltakene i kommunene sine handlingsplaner for næring.

  Næringspolitisk strategi - "Framover sammen"

  Felles næringspolitisk strategi for Hole, Jevnaker og Ringerike ble vedtatt i Rådet for Ringeriksregionen i desember 2018.

  Strategien er utarbeidet med Ringerike Utvikling, Ringerike Næringsforening (RNF) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

  Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen mot 2028

  Ringerike kommune har på bakgrunn av denne strategien utarbeidet næringsplanen for Ringerike som gjelder for 2020 - 2021, Næringsplan 2-1.

  Næringsplan for Ringerike - Næringsplan 2-1

  Vårt overordnede mål for næringsutviklingen i Ringerike er å skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger.

  Sammen skal vi gjøre ord om til handling innenfor følgende områder:

  1. Proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer
  2. Klynger og nettverk
  3. Kunnskap og kompetansebygging
  4. Trekke virksomheter til regionen
  5. Entreprenørskap og innovasjon
  6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer

  Handlingsplanen for næring "Næringsplan 2- 1", ble vedtatt i kommunestyret 4. juni 2020, og gjelder for for 2020-2022.

  Vedtatt Næringsplan 2-1

  Forsidebilde fra næringsplan 2-1

  Næringsteamet 

  Næringsteamet i Ringerike kommune har blant annet som oppgave å følge opp tiltakene i næringsplanen.

  Næringsteamet 

  Ansvar for næringsteamet er næringssjef i Ringerike kommune: 

  Harriet Slaaen

  Etablererveiledning

  Pan Innovasjon AS tilbyr Etablererveiledningstjeneste for Ringerike kommune. Det tilbyr også gratis rådgivning om du har behov for det.        

  Du er velkommen til å ta kontakt med:

  Helge Stiksrud
  Epost: hs@paninnovasjon.no
  Telefon: 918 23 214

  Og

  Viktor Moholdt
  E-post: vm@paninnovasjon.no
  Telefon: 928 80 233

  Gratis rådgivning

  Pan Innovasjon AS tilbyr veiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Gjennomgang av dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet vil bli gitt etter behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler vil også være en del av tjenesten. 

  Drop-in

  Torsdag og fredag hver uke kan du komme innom på en gratis drop-in time. Du finner rådgiverne på Luna, «Innovasjonssenter Ringerike» (USN Campus Ringerike) i Bredalsveien 16B.

  Ringerike Næringsfond

  Ringerike Næringsfond AS skal støtte næringsutvikling og næringsetableringer som er lokalisert, eller skal etableres, i Ringerike kommune de neste tre årene.

  Les mer og søk støtte fra Næringsfondet her

  Siste endret: 22.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?