Du er her: Hjem / Strategi- og utviklingsavdelingen / Næringsutvikling / Tildeling av kommunal kompensasjonsordning

Innhold

  Tildeling av kommunal kompensasjonsordning

  Ringerike kommune skal dele ut en femte tildeling av kommunal kompensasjonsordning. Tilskuddet fra Kommunal- og distriktsdepartementet beløper seg til cirka 780 000 kroner, og søknadsfristen er 21.mars!

  Mål med tilskuddet

  Ringerike kommune er nå tildelt en femte runde av tilskudd fra Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD) som beløper seg til cirka 780 000,- kroner.

  Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak som følge av koronapandemien. I denne tildelingsrunden har departementet lagt føringer på at følgende bransjer skal prioriteres:

  • servering
  • overnatting
  • sport og fritid
  • reisebyråer og -arrangører
  • kunst og underholdning
  • kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet

  Kompensasjonsordningen skal bidra til å kompensere tap og ekstrakostnader i virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak. Det vil vektlegges hvorvidt virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som blant annet nystartede bedrifter.

  I forbindelse med utvelgelsen, vil Ringerike kommune vektlegge hvor godt virksomheten har tilpasset seg og benyttet seg av sitt handlingsrom, samt hvorvidt tilskuddet vil bidra til fremtidig drift. 

  Hvem kan søke?

  • Kommersielle virksomheter innenfor bransjene som er opplistet overfor og som har forretningsadresse i Ringerike kommune kan søke.
  • Virksomheter som tidligere har mottatt støtte fra kommunal og/eller statlig kompensasjonsordning kan også søke.

  Hvem som ikke kan søke:

  • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under avvikling
  • Ideelle selskaper og organisasjoner som ikke har profitt som formål og/eller forutsetning.
  • Virksomheter som er en del av, eller blir fullfinansiert av, kommunen

  Dette kan du få tilskudd til

  • Støtte til ekstrakostnader som følge av smitteverntiltak
  • Støtte til kompensering av direkte eller indirekte tap som følge av restriksjonene

  Slik søker du

  Søknadsfrist: 21. mars 2022.

  Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt. Du søker ved å logge deg inn på Regionalforvaltning.no

  Ringerike kommunes næringsteam hjelper deg om du trenger veiledning i søkeprosessen.

  Støtteordningen er en offentlig støtte, og regelverket det samme. For alle søknader er det en forutsetning at den er innenfor regelverk for bagatellmessig støtte. Den informasjonen vi har behov for, er oppgitt i søknadskjemaet. All informasjon som oppgis, er offentlig informasjon.

  Krav til søknaden

  Solid dokumentasjon vil være avgjørende for tildelingen av støtte. Vi stiller krav til at du legger ved regnskap for 2019, 2020 og per desember 2021. Har du startet opp virksomheten i 2020 eller 2021, legger du ved regnskap fra oppstartstidspunktet og til og med desember 2021. Vi ber deg også om å utdype og dokumentere i hvilken grad din virksomhet er rammet økonomisk av smittevernstiltak og restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Ringerike kommune forbeholder seg retten til å kontakte din aktuelle bankforbindelse for ytterligere dokumentasjon, samt be om revisoruttalelse ved behov. 

  Vi gjør oppmerksom på at virksomheter som har fått støtte fra den generelle kompensasjonsordningen eller fått avslag, må legge ved tilsagnsbrevet eller avslaget.

  Hvor stort er tilskuddet?

  Samlet sum i femte runde av kommunal kompensasjonsordning i Ringerike kommune er kroner 784 000,-.

  Hvordan behandles søknadene?

  Beslutningene om hvilke virksomheter som får tilskudd vil skje innen 4.4.2022. Det er næringsteamet i Ringerike kommune som vil vurdere søknadene. Utbetaling av midlene vil skje innen 20​.4.2022. Er det igjen midler fra kompensasjonsordningen fra søknadsrunden, vil søknadsfristen forlenges.

  Støtte vil ikke bli utdelt flatt, og prioritet blir gitt til virksomheter som er hardest rammet og som i størst grad vil dra nytte av støtten. Det blir nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler, da tilskuddet er begrenset.

  Lurer du på noe?

  Har du spørsmål?

  Ta kontakt med næringsrådgiver ved Næringsteamet i Ringerike kommune:
  Lina-Maria Linge

  Telefon: 99 36 43 49

  Siste endret: 03.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?