Informasjon om korona

Offisiell informasjon om koronapandemien og vaksinasjonsprogrammet
i Ringerike kommune.

Nyttig informasjon

 

Koronavaksine

Lokal informasjo om koronavaksine i Ringerike

Informasjon om vaksine på Folkehelseinstituttet.no.

Informasjon om vaksine på Helsenorge.no.

Hvis du spørsmål om koronavaksine utover dette, kan du sende oss en e-post koronavaksine@ringerike.kommune.no

eller ringe vår koronatelefon tlf 941 40 707. 

Telefonen og e-post er betjent mandag-fredag kl 9.00 - 15.00.
Åpningstidene kan avvike ved høytider eller røde dager. 

Hva gjør du om du føler deg syk?

Her finner du svar på hva du gjør om du føler deg syk

Når skal ungdom og voksne være hjemme?

Testing, smitte og prøvesvar

Testing og prøvesvar

Er du akutt syk og trenger legehjelp, skal du ringe:

  • Fastlegen din på dagtid mellom klokken 08.00 og 15.30
  • Legevakten ellers på døgnet 

Er du usikker på om du bør teste deg?

Prøv tjenesten Koronasjekk, for å se om du trenger en test.

Skal du ta koronatest?

Vi har drop-in testing for korona på følgende tidspunkt:

Mandag - fredag mellom kl. 09.00-11.00 og 12.30-13.30. 

Teststed: Testbussen i Storgaten 13, i Hønefoss sentrum

Testbussen står i bakgården, innkjøring fra Norderhovsgata. 

Ha på munnbind, klær for å vente ute og legitimasjon.

Tilbudet er åpent for alle som har symptomer, er nærkontakter eller har annen medisinsk indikasjon for testing. Det vil bli benyttet hurtigtest.

Om du ikke kan vente til neste hverdag med å få testet deg, må du kontakte legevakten

Har du spørsmål eller behov for mere informasjon om korona, anbefaler vi at du:

  • Går inn på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI) eller Helsenorge
  • Ringer Helsedirektoratets informasjonstelefon for korona 815 55 015
  • Kontakter Smittevernkontoret i Ringerike 

Smittevernkontoret i Ringerike

Koronatelefon: 941 40 707

Telefonen er betjent:
Hverdager kl 9.00 - 15.00

E-post: korona@ringerike.kommune.no

Adresse: Familiens Hus, Storgaten 13, i Hønefoss sentrum

Teststedet ligger i bakgården, innkjøring fra Norderhovsgata. 

Telefon for å melde testresultater fra mikrobiologen og nærkontakter fra andre kommuner: 480 62 578

Telefonen er betjent:
Hverdager kl 8.00 - 19.30
Helg- og helligdager kl 10.00 - 16.00

Informasjon, retningslinjer og råd fra myndighetene

Offentlig oppdatert informasjon

Hvor finner du korrekt informasjon?

Ut å reise?

Som reisende er du selv ansvarlig for å følge med og for å ha kjennskap om de regler som gjelder for din reise. Du må også være forberedt på at reglene kan endres mens du er på reise.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen i samarbeid med internasjonale myndigheter. Det vil stadig være justeringer av hvilke krav som settes for inn og utreise fra Norge. Det handler om regler for koronasertifikat, testing og karantene.

Koronavirus-reise

Barnehager og skoler

Når skal barna være hjemme?

Tiltak og undervisningstilbud i skoler og barnehager

Institusjoner og hjemmetjeneste

Tiltak og smittevernrutine for beboere på institusjoner

Kultur, idrett og fritidsaktiviteter

Smittevern og retningslinjer når haller og gymsaler er åpne

Arbeidsliv og næringsliv

Smittevern - kommunelege

Samarbeidsforum for næringslivet ifm korona

Viken Fylkeskommune - tilskudd  og støtteordninger

Råd til ulike sektorer utenfor helsetjenesten om ulike tiltak for å forebygge smitte (FHI)

Støtteordninger i forbindelse med korona

Viken Fylkeskommune - tilskudd og støtteordninger 

Informasjonsmateriell

Plakater og annet materiell som du kan laste ned

Informasjon in other languages

Travelling to Norway

Facts about coronavirus in various languages