Du er her: Hjem / Korona / Aktuelt vaksine / Prioritering og vaksinering

Innhold

  Prioritering og vaksinering

  Ringerike følger de nasjonale retningslinjene for prioritering av vaksine til befolkningen. Dette er retningslinjer for rekkefølgen de prioriterte gruppene skal få tilbud om vaksinering.

  Vaksineleveranse en gang hver uke

  Per nå mottar vi vaksine en gang hver uke, og antallet vi mottar er ikke bekreftet før tett på levering.

  For å sikre en optimal utnyttelse av de tildelte vaksinedosene må den nasjonale prioriteringen tilpasses med enkelte lokale justeringer.

  Den nasjonale prioriteringen tar hensyn til risikofaktorer der alder og underliggende sykdom vektlegges. De første prioriterte er alle over 85 år og dernest alle over 75 år.

  Vaksinering nær der folk bor

  I Ringerike har vi valgt å tilby alle fra 75 år og eldre vaksine i nærheten av der folk bor.  Vi vaksinerer derfor på fem ulike steder i kommunen.

  Dette er:

  • Nes
  • Hallingby
  • Tyristrand
  • Sokna
  • Eikli skole

  Den vaksinen vi nå får tildelt er sårbar. Den skal brukes innenfor seks timer og kan ikke flyttes etter at den er utblandet.

  For å få til en god logistikk må vi supplere vaksineringen med lokale prioriteringer, for å sikre at vaksineantallet utnyttes optimalt. 

  Hva er kommunens ansvar?

  Kommunene har ansvaret for å legge til rette og informere om vaksineringen av innbyggerne. Det er også kommunen som innkaller til vaksinasjon, basert på de nasjonale prioriteringene. 

  Hvilken rolle har fastlegen?

  Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte dette med din fastlege.

  Fastlegene bistår kommunen ved spørsmål, og bistår den enkelte pasient som har behov for individuell vurdering rundt vaksinering. For eksempel om sykdommer, medisiner, spørsmål om indikasjon/kontraindikasjoner og andre helsespørsmål.

  Fastlege og bosted

  Dersom du er 18 - 64 år med underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 4), og har fastlege i annen kommune, tar du kontakt med oss slik at vi får registrert navn, personnummer, adresse, telefonnummer, navn på fastlege og legekontor. 

  Dersom du tilhører samme gruppen, med fastlege og bostedsadresse i Ringerike, vil du bli kalt inn til vaksinasjon når det er din tur. Fastlegene leverer oversikt over hvilke pasienter som skal prioriteres til koronakontoret.

  Her ser du status på vaksinasjon i Ringerike.

  Telefonen og e-posten er betjent kl 09.00-15.00 på hverdager.

   

  Siste endret: 02.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?