Du er her: Hjem / Oppdatert informasjon om korona / 02.04 - Bruk av utendørs idrettsanlegg, treningsparker og uteområder

Innhold

  02.04 - Bruk av utendørs idrettsanlegg, treningsparker og uteområder

  Helsedirektoratet har besluttet forbud mot idrettsarrangementer. Helsedirektoratet har utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås. Både barn og voksne har behov for å trene selv om idrettshaller, treningssentre og svømmehaller er stengt

  Kommunale innendørs idrettsarenaer vil fortsatt være stengt

  Ringerike kommunes innendørs idrettsarenaer vil fortsatt holde stengt av smittevernhensyn. Dette vil bil evaluert igjen over påske.

  Veileder og anbefaling om idrettsaktivitet

  Arenaer

  Utendørs anlegg i idrettsparken i Schjongslunden er åpen, bortsett fra gressmatta. Den er stengt for å ikke bli ødelagt som følge av vann. Garderobeanleggene er stengt. 

  Ringerike kommune er i dialog med HBK og vil fortløpende vurdere mulighetene for å åpne Aka Arena for organisert trening i regi av idrettslag og foreninger.

  Andre kommunale utendørsarenaer, treningsparken og uteområder rundt skoler og barnehager er også åpne. Områder rundt skoler og barnehager kan brukes utenfor barnehagenes og skolenes åpningstid.  

  Kommunale anlegg, grøntareal og parker kan brukes fritt når brukerne holder god avstand seg imellom.

  Det er en del private anlegg rundt om i Ringerike. Idrettslagene bestemmer om det er åpent eller ikke.

  Haugsbygd idrettsforening melder at kunstgressbanen i Haugsbygd er stengt. 

  Bynære friluftsområder som Petersøya, deler og Hovsenga og Schjongslunden kan brukes fritt. Områdene er egnet til turgåing, fiske i elva i tillegg til lek og spill når man holder god avstand seg imellom.

  Råd dersom du møter andre for aktivitet

  • Kun små grupper (max 5 personer), avstand mellom dere må til enhver tid være minst 2-2,5 meter.   
  • Det anbefales å ha faste personer å omgås.
  • Unngå uteområder der mange er samtidig.
  • Unngå lek og spill som fører til nærkontakt eller kroppskontakt.
  • Det er bedre å møtes utendørs enn innendørs
  • Vask hender ofte, både før og etter aktiviteter.

  Du må unngå å møte andre dersom:

  • du har symptomer på luftveisinfeksjon. Det gjelder også ved milde symptomer
  • du har hjemmekarantene eller er i hjemmeisolasjon.

  Organisert trening for lag og foreninger 

  Kommuneoverlegen oppfordrer alle lag og foreninger til å følge særforbundenes retningslinjer i tillegg til helsedirektoratets veileder.

  Ringerike kommune er i dialog med HBK og vil fortløpende vurdere mulighetene for å åpne Aka Arena for organisert trening i regi av idrettslag og foreninger.

  Les mer på Norges idrettsforbund temaside.

  Helsedirektoratets anbefalinger

  Helsedirektoratet ber alle om å være mest mulig hjemme og redusere antall kontakter utenfor hjemmet så mye som mulig. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

  • Friske barn og unge kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
  • Det anbefales å ikke samle flere til felles aktiviteter.
  • Ha god hånd- og hostehygiene. Vask hendene når du kommer inn etter lek eller trening.
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen. Personer som bor sammen kan omgås som normalt.
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.

  Det er et selvstendig ansvar å følge anbefalingene fra Helsedirektoratet. For barn og unge er det foreldrenes ansvar å påse at anbefalingene følges.

  Oppdaterte råd om korona finner du på Helsenorge

  Siste endret: 02.04.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?