Du er her: Hjem / Smittestatus

Innhold

  Smittestatus

  På denne siden legger vi ut meldinger om smittetilfeller og oppdaterte smittetall. Tallene oppdateres etter beredskapsmøtene hver uke.

  Oppdaterte smittetall

  (Per 10. januar)

  Antall nye smittede

  Uke 1: 11
  Uke 53: 25
  Uke 52: 16

  Nysmittede per 100 000 innbyggere

  Uke 53 og 1: 117
  Uke 52 og 53: 134 

  Antall testede

  Uke 1: 322, andel positive 3,2% av 405 prøvesvar
  Uke 53: 199, andel positive 12,5% av 199 tester

  Akkumulert antall smittede siden mars 2020

  Per 10. januar: 272

  Statusrapporter

  10. januar 2021 (pdf)

  Smittetilfeller

   

  Oppdatert 15. januar

   

  Fire nye smittetilfeller

  Det er i dag bekreftet fire nye smitteilfelle med covid-19 i Ringerike kommune. Den ene smittede er et barn i Heradsbygda barnehage. 

  Hele avdelingen, som barnet går på er definert som nærkontakter og er derfor i karantene frem til og med 22. januar. Det er i alt 19 barn og 5 voksne som er nærkontakter til barnet i barnehagen.

  Barna på de andre avdelingene som ikke er i karantene kan komme som normalt mandag 18. januar. Barnehagen har ordinær åpningstid.

  I tillegg er det bekreftet ytterligere tre tilfeller. Dette er en mann i 20-årene, en mann i 30-årene og en mann i 80-årene.

  For mannen i 20-årene er sittekilden kjent og smittesporing er avsluttet. For mannen i 30-årene er smittesporing avsluttet uten det er funnet sikker smittekilde. For mannen i 80-årene er smittekilden kjent, og smittesporing pågår.

   

  Tidligere oppdateringer

   

  Oppdatert 12. januar

  To nye smittetilfeller

  De to siste dagene er det bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er en kvinne i 20-årene og en kvinne i 30-årene. 

  Kvinnen i 20-årene ble testet i forbindelse med en reise og er nå i isolasjon. Smittesporingen er avsluttet og det er identifisert ni nærkontakter. Disse er i karantene.

  Kvinnen i 30-årene er i isolasjon og har få nærkontakter utover egen husstand. Smittesporingen er avsluttet.

  Begge tilfellene har per nå ukjent smittevei, uten sammenheng til andre kjente tilfeller lokalt. Det er ingen relasjon mellom disse to. 

  Oppdatert 9. januar

  Ett nytt smittetilfelle 

  En mann i 20-årene har i dag testet positivt for covid-19. 

  Den smittede er nærkontakt med annen kjent smittet person og smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 8. januar

  Fem nye smittetilfeller

  Det er i dag 8/1- 2021 bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. 

  De smittede er en mann i slutten av tenårene, en mann i 40-årene, en elev ved Nes skole, en kvinne i 40-årene og en kvinne i 80-årene.

  Som følge av smittetilfelle med eleven ved Nes skole er skolen stengt og alle elever og ansatte, med noen unntak er satt i karantene frem til 15. januar. Alle berørte har fått beskjed og elever og lærere blir testet førstkommende mandag.

  Mannen i slutten av tenårene er satt i isolasjon og har kjent smittevei.

  Mannen i 40-årene testet positivt etter ett utenlandsopphold og har sittet i karantene etter ankomst til Norge. Han har ingen nærkontakter og sitter nå i isolasjon.

  Den smittede kvinnen i 80-årene er isolert og nærkontaktene er satt i karantene.

  Kvinnen i 40-årene er satt i isolasjon og har kjent smittevei.

  Oppdatert 6. januar

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er i dag bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune. Den smittede er en kvinne i 20-årene som er satt i karantene. Alle nærkontakter er satt i karantene og smitteveien er kjent. Smittesporingen er avsluttet.

  Oppdatert 5. januar

  To nye smittetilfeller

  Det er i dag bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er en kvinne i 20-årene og et barn i barnehagealder. Kvinnen er satt i isolasjon og nærkontaktene er satt i karantene. Smittesporingen er ikke avsluttet.

  Barnet som er smittet er også satt i isolasjon og har kjent smittevei. Som følge av dette er barn og ansatte ved avdelingen for store barn på Sokna Natur- og gårdsbarnehage satt i karantene.

  Barn og ansatte ved småbarnsavdelingen er foreløpig ikke satt i karantene, men holder seg hjemme inntil testsvar for nærkontakt foreligger. 

  Oppdatert 4. januar

  To nye smittetilfeller

  Det ble i dag bekreftet to nye smittetilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er en kvinne i slutten av tenårene og en kvinne i 20-årene. De er begge nærkontakter til kjent smittet person, så smitteveien er dermed kjent. Begge er satt i isolasjon. 

  Det er også registrert en smittet man i 20-årene med registrert adresse i Ringerike. Imidlertid er dette en gammel adresse da den smittede er bosatt i Oslo. Smittesporingen er derfor overført til Oslo som bostedskommune. 

  Oppdatert 3. januar

  Ett nytt smittetilfelle

  Det ble i dag bekreftet ett nytt smittetilfelle av covid-19 i Ringerike kommune. Den smittede er en kvinne i 60-årene og smittesporingen er avsluttet. 

  Det er ikke identifisert nærkontakter utover egen familie. 

  Oppdatert 2. januar

  Syv nye smittetilfeller

  Det ble i dag bekreftet syv nye smittetilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er fire menn og tre kvinner i aldersgruppen ungdom til 60-årene. Smitteoppsporingsarbeidet er avsluttet.

  Den ene smittede er bosatt i annen kommune og har reist hjem etter ett opphold i Ringerike. Personen har kjent smittevei som nærkontakt av smittet i hjemkommunen og har ingen nærkontakter i Ringerike. Smittesporingsenheten i bostedskommunen er informert.

  De resterende smittede er alle medlemmer av samme familie og har kjent smittevei.

  Det er registrert seks nye nærkontakter etter dagens smittesporingsarbeid.

  Oppdatert 1. januar

  To nye smittetilfeller

  Det er i dag bekreftet to nye smittetilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. Begge de smittede er menn i samme familie. Den ene er i 20-årene og den andre i 60-årene. 

  Smittesporingsarbeidet er avsluttet og det er identifisert få nærkontakter. 

  Oppdatert 31. desember

  Seks nye smittetilfeller

  Torsdag ble det bekreftet seks nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er fire kvinner og to menn. Den yngste defineres som ungdom og den eldste er en mann i 50-årene.

  Smitteveien er kjent i alle tilfellene og i fem av tilfellene er smitteveien meldt fra smitteoppsporingen i andre kommuner.

  Det vil måtte bli gjennomført enkelte nye koronatester de neste dagene som følge av det pågående smittesporingsarbeidet. Smittesporingsarbeidet har avdekket 15 nærkontakter fra disse smittetilfeller. 

  Oppdatert 30. desember

  Tre nye smittetilfeller

  Onsdag ble det bekreftet tre nye tilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er en kvinne i 20-årene, en kvinne i 40-årene og en mann under 20 år.

  Smitteoppsporingsarbeidet i kommunen er avsluttet. Den unge mannen befant seg allerede i karantene og har ingen nye nærkontakter.

  Kvinnen i 40-årene befant seg allerede i karantene, og det er derfor ikke avdekket nye nærkontakter.

  De kartlagte nærkontaktene av kvinnen i 20-årene er identifisert som medlemmer av kvinnens familie og alle er bosatt og oppholder seg i Oslo. Smittevernkontoret har formidlet informasjonen om nærkontaktene til ansvarlig smittesporingsenhet i aktuell bydel. Smitteveien er ikke kjent.

  Oppdatert 29. desember

  Fem nye smittetilfeller

  Det ble i dag bekreftet til sammen fem nye tilfeller av covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er tre menn og to kvinner i alderen 17 - 43 år. Smittesporingsarbeidet har vist at dagens smittetilfeller ble syke som følge av nærkontakt til tidligere bekreftede smittetilfeller. Det er identifisert få nærkontakter utover aktuelle husstander.

  Oppdatert 28. desember

  To nye tilfeller av covid-19

  Det ble i dag bekreftet to nye covid-19 tilfeller i Ringerike kommune. Den ene smittede er en eldre mann i slutten av 80-årene og den andre er en middelaldrende mann. 

  Begge de smittete har kjente smitteveier og det er vurdert at de ble syke som følge av nærkontakt til annen bekreftet smittet i Ringerike.

  Den eldre mannen er i risikogruppen og blir fulgt opp tettere enn vanlig den neste tiden.

  I tillegg til de to bekreftede smittede er ytterligere åtte personer er satt i karantene, og det kan forventes flere positive prøvesvar de neste dagene.

  Oppdatert 27. desember

  Mann i 70-årene døde av korona

  Vi må dessverre melde at en innbygger døde av korona i ettermiddag, etter et sykdomsforløp med covid-19. Den døde er en mannlig beboer i 70-årene på Hov Gård.

  - Dette er svært trist, og det gjør også et sterkt inntrykk å måtte informere om dette midt i julehøytiden. Mine tanker og kondolanser går til de pårørende, sier ordfører Kirsten Orebråten.

   

  Fire personer testet positivt

  Det er i dag tre nye personer som har testet positivt for covid-19 i Ringerike. Det dreier seg om to kvinner og en mann i 30-årene. I tillegg er det innmeldt positiv test på en kvinne i 20-årene ved innreise på Gardermoen. 

  De er alle nærkontakter til annen smittet person og smitteveien er dermed kjent. Alle er satt i isolasjon og smittesporingen er avsluttet. 

  Den fjerde smittede er kvinne i 20-årene som ble testet på Oslo Lufthavn Gardermoen etter et opphold i utlandet. 

  Kvinnen har vært syk i utlandet men anses nå som frisk. Det er kjent at en koronatest kan gi positivt resultat i en periode etter gjennomgått infeksjon. Det er ikke noe mistanke om den britiske varianten av koronaviruset i dette tilfelle.

  Oppdatert 26. desember

  Ett nytt smittetilfelle

  En kvinne i 20-årene har testet positivt for covid-19. Hun er smittet i utlandet og har testet positivt etter hjemkomst til Norge.

  Kvinnen er satt i isolasjon og nærkontaktene er satt i karantene.

  Smittesporingen er avsluttet.

  Oppdatert 24. desember

  To nye smittetilfeller på julaften

  24. desember ble det bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i Ringerike. Det tilfelle er en gutt under 10 år og det andre tilfelle er en kvinne i 40-årene. 

  De to smittede tilhører ikke samme husstand. Begge har kjente smittekilder og er isolert i sine hjem. Det er ikke funnet andre nærkontakter enn husstandsmedlemmer og begge følges opp videre.

  Oppdatert 23. desember

  Syv nye smittetilfeller

  23. desember ble det bekreftet syv nye tilfeller med covid-19 i Ringerike. Dette er fem barn ved Benterud og Ullerål skoler. I tillegg har to personer i 20-årene testet positivt.

  For barna ved skolene medfører ikke dette ytterligere karantene for andre elever. Smittesporingen er avsluttet og det er ikke funnet andre nærkontakter enn personer i husstandene.

  For de to personene i 20-årene er de begge isolert i hvert sitt hjem. Smittesporingen har avslørt få nærkontakter utover husstandene og disse blir fulgt opp i morgen.

  Oppdatert 22. desember

  Nytt smittetilfelle

  En kvinne i 40-årene har testet positivt for corona-19. Det er til sammen identifisert 10 nærkontakter utover egen husstand

  Alle nærkontakter er direkte informert og er satt i karantene i 10 dager fra siste nærkontakt.

  Oppdatert 20. desember

  To elever på Ullerål er smittet

  En elev på 3. og 5. trinn har testet positivt for covid-19. Alle nærkontakter har fått informasjon, og er satt i karantene til og med mandag 28. desember.

  En smittet i Hov barnehage

  En ansatt i Hov barnehage har testet positivt på korona. Alle nærkontakter i den private barnehagen har fått informasjon og er satt i karantene til og med 24. desember.

  Det er 36 barn og 10 voksne er definert som nærkontakter i barnehagen.

  På grunn av at store deler av personalet er i karantene stenger barnehagen mandag 21.12, tirsdag 22.12 og onsdag 23.12.

  Barnehagen har åpent fra mandag 28. desember for de som har meldt seg på barnehagetilbudet i romjulen.

  Oppdatert 19. desember

  En smittet i Heradsbygda barnehage

  Et barn i Heradsbygda barnehage har lørdag testet positivt for Covid-19. Barnets nærkontakter er informert og er satt i karantene til og med 26. desember.

  21 barn og 8 voksne er definert som barnets nærkontakter i barnehagen.

  Barn på andre avdelinger som ikke er i karantene kan komme som normalt mandag 21. desember. 

  Barnehagen har ordinær åpningstid.

  14 elever og 14 ansatte i karantene på Benterud skole 

  Fredag kveld ble det bekreftet en ett nytt smittetilfelle med covid-19 på Benterud skole. Det er en ansatt som jobber på Hjerterommet som er bekreftet smittet og avdelingen er derfor stengt frem til juleferien.

  Alle ansatte og elever på Hjerterommet er i karantene til og med 26. desember. Det jobbes fortsatt med smittesporing. Alle nærkontakter er informert.

  Slik det nå ser ut vil skolen gjennomføre normal undervisning frem til juleferien for de klassene som i dag ikke er i karantene.

  Oppdatert 14. desember
  Fire nye smittetilfeller
  Mandag ettermiddag er det bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De tre er knyttet til kjente smitteklynger og alle fire er nærkontakter til personer med påvist smitte. Det ventet at det vil bli flere positive prøvesvar knyttet til disse smitteklyngene. Alle de smittede har lette til moderate symptomer og er satt i isolasjon.

  De smittede er to kvinner i 40-årene, en kvinne i 30-årene og en mann i 70-årene. Det er identifisert få nye nærkontakter, da alle de fire nye med smitte allerede var i karantene.

  Oppdatert 13. desember

  En person bekreftet smittet søndag

  Søndag ettermiddag ble en ny person bekreftet smittet av Covid-19 i Ringerike.

  Den smittede er en kvinne i 40-årene. Hun er nærkontakt til en person som er positiv for Covid-19.

  Kvinnen har lette symptomer og er satt i isolasjon. 

  Oppdatert 12. desember

  Ytterligere syv personer smittet av covid-19  

  Alle er knyttet til kjente smitteklynger i Ringerike, og er nærkontakter til personer med påvist smitte. Det var ventet at vi ville få flere positive prøvesvar knyttet til de aktuelle smitteklyngene. De smittede er en kvinne og en mann i 40-årene, to kvinner i tenårene, en gutt i barneskolealder og to menn i 50-årene. 

  Som følge av smitten, er rundt 140 nærkontakter satt i karantene. Idrettslinja på Ringerike Videregående skole, samt gruppen "Øya" på 7. trinn på Benterud skole er blant de karantenesatte. 

  Alle de smittede er satt i isolasjon. Ingen av dagens nye smittede har ukjent smittevei, men er knyttet til allerede kjent smitte i Ringerike. Kommunen følger situasjonen tett og har oversikt over situasjonen.

  24 elever og fire ansatte i karantene på Benterud skole

  Lørdag ble det bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringerike kommune. Denne gangen var det en elev på 7. trinn på Benterud skole. Den smittede eleven har milde symptomer.

  I alt 24 elever fra gruppe «Øya» og fire ansatte er definert som nærkontakter og skal dermed i karantene til og med lørdag 19. desember. Alle nærkontakter har fått egen beskjed. Den smittede eleven er smittet av kjente nærkontakter.

  Hele 7. trinn får hjemmeskole til og med fredag 18. desember.

  De andre trinnene, med unntak av gruppe «Måne» på 1. trinn samt 6. trinn får sin undervisning på skolen som normalt.

  Oppdatert 11. desember

  Generelt

  Det er i dag totalt 17 nye smittetilfeller i Ringerike i tillegg til totalt 6 smittetilfeller på Hov Gård og bofellesskap meldt tidligere i kveld.

  De 17 smittede fordeler seg på en mann og en kvinne i 20-årene, en mann og to kvinner i 30-årene, en mann og en kvinne i 40-årene, en mann og tre kvinner i 50-årene, en mann i 60 årene, en gutt og en jente i tenårene samt to gutter og en jente under 10 år. 

  Alle de smittede har milde symptomer og er satt i isolasjon. En er relatert til utenlandsreise, og de øvrige er nærkontakter til personer med kjent smitte. 21 av 23 nye smittede er knyttet til allerede kjente klynger med smitte i Ringerike. 

  Det er tatt ut omtrent 200 personer i karantene i Ringerike som følge av smitten. 

  Smittesporingen er utfordrende og omfattende, men vi vurderer at vi nå har et godt overblikk over situasjonen.  

  Smitte på Hov gård

  Det er bekreftet coronasmitte hos fire nye ansatte og en ny beboer på Hov Gård. Det er nå totalt seks ansatte og to beboere som er smittet. 

  Som følge av smitte hos ansatt er det innsatt ekstra smittetiltak i to av etasjene på Hov gård. Besøkende bes ta kontakt med avdelingen i forkant av besøk. Begge tiltakene gjelder til og med 19. desember i første omgang. Vi gjør oppmerksom på at de kan bli forlenget avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

  Alle de smittede har lette symptomer og er satt i isolasjon. Ny smitte har ikke ført til ytterligere karantenesetting. 

  Smitte i bofellesskap

  To ansatte i et annet bofellesskap i Ringerike Kommune har testet positivt for Covid-19. Som følge av dette er 22 ansatte satt i karantene. Begge de smittede er nærkontakter av kjent smittet person og har lette symptomer og er satt i isolasjon.

  Det er valgt å innføre omfattende smittetiltak, og alle ansatte og beboere er derfor testet. Alle berørte og ansatte er informert. Ekstra tiltak gjelder til og med 20. desember, men kan bli forlenget avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

  42 elever og fire ansatte i karantene på Ullerål skole

  22 elever på 3. trinn, 20 elever på 5. trinn og fire ansatte er i karantene på Ullerål skole fra fredag ettermiddag den 11. desember.

  En elev på 3. trinn og en elev på 5. trinn har testet positivt for Covid-19. Elevens nærkontakter har fått informasjon og er satt i karantene.

  Hele klasse 3B, noen elever i 3C, og hele klasse 5C får hjemmeundervisning fram til 18. desember, da fire av skolens lærere er berørt av karantenen.

  Det gjennomføres undervisning som normalt for resten av skolen.

  17 elever og to ansatte i karantene på Benterud skole

  Fredag ble det bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringerike kommune. Denne gangen var det en elev på 1. trinn på Benterud skole. Den smittede eleven har milde symptomer.

  I alt 17 elever fra 1. trinn og to ansatte er definert som nærkontakter og skal dermed i karantene til og med lørdag 19. desember. Alle nærkontakter har fått egen beskjed. Den smittede eleven er smittet av kjente nærkontakter.

  Gruppe «Måne» på 1. trinn får hjemmeundervisning til og med fredag 18. desember da de er i karantene. De to andre gruppene på 1. trinn får sin undervisning på skolen som vanlig.

  De andre trinnene med unntak av 6. trinn får sin undervisning på skolen som normalt.

  Oppdatert 10. desember

  39 elever og 7 voksne i karantene

  En elev på 9. trinn ved Hov undomsskole har testet positivt for Covid-19. Elevens nærkontakter har fått informasjon og er satt i karantene.

  Hele 9. trinn får hjemmeundervisning frem til og med 18. desember da fem av skolens lærere er berørt av karantenen.

  På 8. og 10. trinn, samt ved forsterket enhet, gjennomføres undervisningen som normalt.

  Oppdatert 9. desember

  49 elever og 6 ansatte i karantene på Benterud skole

  Onsdag kveld ble det bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringerike kommune. Denne gangen var det en elev på 6. trinn på Benterud skole. Den smittede eleven har milde symptomer.

  I alt 49 elever fra 6. trinn og seks ansatte er definert som nærkontakter og er satt i karantene. Alle nærkontakter har fått egen beskjed.

  Den smittede eleven er smittet av kjente nærkontakter.
  Hele 6. trinn får hjemmeundervisning til og med fredag 18. desember da seks av skolens lærere er berørt av karantenen.

  På alle de andre trinnene gjennomføres undervisningen som normalt.

  12 barn og 4 voksne i karantene

  En ansatt i Hønefoss barnehage har testet positivt på korona. 12 barn og 4 voksne er satt i karantene. Den positive testen ble bekreftet onsdag ettermiddag og de som nå er satt i karantene kommer i tillegg til de som ble satt i karantene i helgen.

  Det er barn og voksne på oransje gruppe som er definert som nærkontakter. Alle som er berørt har fått direkte informasjon og er satt i karantene.

  På grunn av denne og tidligere smittehendelse på fiolett gruppe vil grønn gruppe holdes steng torsdag og fredag. Dette for å gjennomføre testing av de ansatte på denne gruppen. Dersom det ikke avdekkes noe smitte vil grønn gruppe åpne som normalt igjen mandag 14. desember.

  Barn på andre grupper som ikke er i karantene eller er rammet av testing kan komme som normalt torsdag 10.12.20

  Beboer smittet på Hov Gård

  Hov Gård er nå stengt for besøkende etter at det tirsdag kveld ble bekreftet om et nytt tilfelle av smitte med covid-19 i Ringerike kommune. Det er en beboer i 70 årene som er bekreftet smittet.

  Det er smittesporing og foreløpig er det identifisert 37 nærkontakter. Det vil bli gjennomført en utvidet kartlegging på Hov Gård med testing av alle nærkontakter og berørte.

  Smittekilden er foreløpig ukjent.

  Frem til kartleggingen gir bedre oversikt over situasjonen, vil Hov Gård være stengt for besøkende.

  Kantinen på Hov Gård er også stengt for besøk.

  Oppdatert 8. desember

  32 elever og sju ansatte i karantene på Haugsbygd ungdomsskole

  Tirsdag kveld ble det bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringerike kommune. Denne gangen var det en elev i 9. trinn på Haugsbygd ungdomsskole. Den smittede eleven har milde symptomer.

  I alt 32 elever fra 9. trinn og sju ansatte er definert som nærkontakter og skal dermed i karantene. Alle nærkontakter har fått egen beskjed. Den smittede eleven er smittet av kjente nærkontakter.

  Hele 9. trinn får hjemmeundervisning til og med mandag 14. desember fordi sju av skolens lærere er berørt av karantenen.

  På 8. og 10. trinn gjennomføres undervisningen som normalt.

  Oppdatert 5. desember

  10 barn og 5 voksne i karantene

  En ansatt i Hønefoss barnehage har testet positivt på korona. 10 barn og 5 voksne er definert som nærkontakter. Disse har fått direkte informasjon, og er satt i karantene.

  Barn på andre avdelinger som ikke er i karantene kan komme som normalt mandag 7. desember. Barnehagen har ordinær åpningstid.

  Oppdatert 2. desember

  25 Elever i karantene

  En elev på 5. trinn på Benterud skole har testet positivt for Covid-19. Alle nærkontakter er informert og er satt i karantene.

  Hele 5. trinn får hjemmeundervisning frem til og med 7. desember 2020 fordi tre av skolens ansatte også er i karantene.

  På de andre trinnene gjennomføres undervisningen som normalt.

  Siste endret: 18.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?