Du er her: Hjem / Smittestatus

Innhold

  Smittestatus

  På denne siden legger vi ut meldinger om smittetilfeller og oppdaterte smittetall. Tallene oppdateres etter beredskapsmøtene hver uke.

  Oppdaterte smittetall

  Antall nye smittede

  Uke 22: 0
  Uke 21: 8
  Uke 20: 12
  Uke 19: 1
  Uke 18: 7
  Uke 17: 6
  Uke 16: 12
  Uke 15: 36
  Uke 14: 20
  Uke 13: 30
  Uke 12: 39
  Uke 11: 35
  Uke 10: 40
  Uke 9: 31
  Uke 8: 24
  Uke 7: 18
  Uke 6: 15
  Uke 5: 9
  Uke 4: 8
  Uke 3: 4
  Uke 2: 9
  Uke 1: 11
  Uke 53: 25
  Uke 52: 16

  Nysmittede per 100 000 innbyggere

  Uke 21 og 22: 26
  Uke 20 og 21: 66
  Uke 19 og 20: 42
  Uke 18 og 19: 26
  Uke 17 og 18: 43
  Uke 16 og 17: 59
  Uke 15 og 16: 157
  Uke 14 og 15: 185
  Uke 13 og 14: 164
  Uke 12 og 13: 226
  Uke 11 og 12: 243
  Uke 10 og 11: 246
  Uke 9 og 10: 233
  Uke 8 og 9: 180
  Uke 7 og 8: 138
  Uke 6 og 7: 108
  Uke 5 og 6: 78,7
  Uke 4 og 5: 55,7
  Uke 3 og 4: 39,3
  Uke 2 og 3: 42
  Uke 1 og 2: 65
  Uke 53 og 1: 117
  Uke 52 og 53: 134 

  Test og prøvesvar

  Uke 22: 353, andel positive 0,0%
  Uke 21: 505, andel positive 1,3%
  Uke 20: 525, andel positive 2,1%
  Uke 19: 249, andel positive 0,4%
  Uke 18: 321, andel positive 2,1%
  Uke 17: 536, andel positive 1,1%
  Uke 16: 656, andel positive 1,8%
  Uke 15: 889, andel positive 4,0%
  Uke 14: 444, andel positive 4,5%
  Uke 13: 722, andel positive 4%
  Uke 12: 779, andel positive 5%
  Uke 11: 944, andel positive 4%
  Uke 10: 656, andel positive 2%
  Uke 9: 402, andel positive 4,4%
  Uke 8: 407, andel positive 2,9%
  Uke 7: 591, andel positive 4,3%
  Uke 6: 331, andel positive 4,2%
  Uke 5: 278, andel positive 2,7%
  Uke 4: 280, andel positive 2,2%
  Uke 3: 334, andel positive 1,7%
  Uke 2: 432, andel positive 2,1%
  Uke 1: 650, andel positive 1,7%
  Uke 53: 347, andel positive 7,2%
  Uke 52: 622, andel positive 2,6%

  Akkumulert antall smittede siden mars 2020

  Per 6. juni 2021: 636

  Statusrapporter

  6. juni 2021 (pdf)
  30. mai 2021
  (pdf)
  24. mai 2021
  (pdf)
  17. mai 2021
  (pdf)
  10. mai 2021
  (pdf)
  3. mai 2021
  (pdf)
  26. april 2021
  (pdf)
  18. april 2021
  (pdf)
  11. april 2021
  (pdf)
  5. mars 2021
  (pdf)
  29. mars 2021
  (pdf)
  14. mars 2021
  (pdf)
  7. mars 2021
  (pdf)
  28. februar 2021
  (pdf)
  21. februar 2021
  (pdf)
  14. februar 2021
  (pdf)
  2. februar 2021
  (pdf)
  18. januar 2021
  (pdf)
  10. januar 2021 (pdf)

  Smittetilfeller

  Oppdatert 29. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er menn i 50-årene med kjent smittevei. Smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 27. mai

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en mann i tenårene. Smitteveien er kjent og smittesporingen avsluttet. 

  Oppdatert 26. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 20-årene og en mann i 50-årene. Begge har kjent smittevei.

  Oppdatert 25. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er mann og en kvinne i 50-årene. Begge har kjent smittevei relatert til gårsdagens smittesporing.

  Oppdatert 24. mai

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en kvinne i 70-årene. Smitteveien er ukjent og smittesporingen pågår. 

  Oppdatert 22. mai

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en kvinne i 20-årene. Hun er en del av smitteklyngen vi har denne uken og smitteveien er kjent. Nærkontakter er satt i karantene og smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 21. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en kvinne i tenårene og en mann i 50-årene. De henger begge på smitteklyngen som er kjent fra de siste dagene. Smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 20. mai

  Fire nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  En av de smittede er en kvinne i 20-årene som er nærkontakt til en smittet. Hun knyttes ikke til samme smitteklynge som de andre smittede i dag. Smittesporingen er avsluttet. 

  De andre smittede er alle i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20-årene. De er en del av smitteklyngen som er kjent denne uken. 

  Personene som har testet positivt denne uken har stor kontaktflate og det er avdekket rundt 200 nærkontakter. Det er omfattende og krevende smittesporingsarbeid, hvor vi langt på vei ikke klarer å få oversikt over alle nærkontakter.

  Flere av de bekreftet smittede har deltatt på en eller flere sosiale sammenkomster på Åsatangen i løpet av helgen 14 til 17.mai. Derfor oppfordrer vi alle som har vært tilstede der i løpet av denne helgen til å bestille koronatest i kommunen man bor i. 

  Smittesituasjonen er fortsatt uoversiktlig. 

  Kommuneoverlegene i Ringerike, Hole og Jevnaker har i kveld hatt dialog med rektor ved Ringerike videregående skole, rektor ved Hønefoss videregående skole og de to russepresidentene. Det er en felles forståelse av situasjonen og et felles ønske om å benytte de neste dagene til å skaffe bedre oversikt. 

  Alle trinn ved Ringerike videregående skole vil overgå til digital undervisning fredag 21.05 og tirsdag 25.05, og rektor vil i kveld sende ut nærmere informasjon til alle berørte på skolen. 

  Rektor ved Hønefoss videregående vil komme tilbake med nærmere informasjon for sine elever for de neste dagene.

  Mange av årets russ fra begge videregående skoler har testet seg for covid-19 etter helgen og flere testes de neste dagene. Russepresidentene  har i dialog med kommuneoverlegene tatt initiativ til og videre besluttet å sette russefeiringen på pause i helgen som kommer. 

  Oppdatert 19. mai

  Fire nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Tre av de smittede har bostedsadresse i Ringerike og den ene i Jevnaker.

  De smittede er i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene. En av de smittede er russ. Alle fire knyttes til samme smitteklynge. Vi kobler også de to smittede vi meldte fra Ringerike i går til samme klynge. Det er hittil avdekket over 100 nye nærkontakter i dag og smittesporingen pågår fortsatt. 3. klasse på Helsearbeiderfaglinjen ved Hønefoss videregående skole er berørt og satt i karantene. 

  Det er omfattende og tidkrevende arbeid med smittesporing som pågår nå. Nærkontakter settes i karantene og testes. Vi følger situasjonen tett og vil komme tilbake med mer informasjon om utviklingen videre.

  Oppdatert 18. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er to kvinner i 20-årene. Den ene er nærkontakt av en smittet og den andre er smittet utenfor Ringerike kommune. Nærkontaktene er i karantene og skal testes.

  Oppdatert 11. mai

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er  bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en jente i barneskolealder. Smittekilden er kjent og det vurderes som liten fare for ytterligere spredning.

  Oppdatert 9. mai

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er  bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en mann i 50-årene. Smittekilden er ikke kjent, men smittesporingen er avsluttet i første runde. Det er avdekket få nærkontakter.

  Oppdatert 7. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er  bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en gutt i barneskolealder og en mann i 40-årene. Smittekilden er kjent og smittesporingen avsluttet. 

  Oppdatert 6. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er  bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en gutt i barneskolealder og en kvinne  i 20-årene. De er ikke relatert til samme klynge. Smittekilden er kjent hos begge og smittesporingens første del avsluttet.

  Oppdatert 5. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er i løpet av de siste tre siste døgnene bekreftet to ny smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 20-årene og en kvinne i 30-årene. Smittekilden er kjent for begge og smittesporingen er avsluttet.

  Oppdatert 2. mai

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tro nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 20-årene og en mann i 30 årene. Begge har kjent smittevei og befant seg allerede i karantene. 

  Oppdatert 30. april

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er ett barn på 4. trinn på Ullerål skole og to personer i 30-årene.

  Oppdatert 29. april

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er et barn på 4. trinn på Ullerål skole med kjent smittevei. Smittesporingen er avsluttet

  Medelever og lærere i samme klasse er i karantene og blir testet i dag og i morgen. 

  Oppdatert 25. april

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en kvinne i 40-årene som er nærkontakt til annen smittet person. Smittesporingen er avsluttet.

  Vi har denne uken sett en fallende smittetrend i Ringerike og vi håper trenden fortsetter slik. Det er viktig at vi alle fortsetter å følge gjeldende retningslinjer for å bidra til å holde smitten nede.

  Oppdatert 24. april

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en kvinne i 20-årene med tilknyttning til utbruddet på Ringerike Folkehøgskole. Smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 23. april

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en kvinne i 20-årene, som er nærkontakt til en annen smittet person. I går var det ingen nye smittetilfeller i Ringerike og vi har sett en fallende smittetrend denne uken. 

  Oppdatert 21. april

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en ungdom og smittetilfellet knyttes til utbruddet på Folkehøgskolen. Haugsbygd ungdomsskole klasse 8B er berørt av smitten og er satt i karantene. 

  Oppdatert 20. april

  Fem nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er et barn, en kvinne i 20-årene, en mann i 20-årene, en kvinne i 30-årene og en kvinne i 40-årene.

  To av smittetilfellene knyttes til Folkehøgskolen, og de øvrige tre er nærkontakter til personer som har testet positivt for Covid19.

  Alle smittetilfellene kjent smittevei og smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 19. april

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covi-19 i Ringerike Kommune.

  De smittede er en kvinne i tenårene, en kvinne i 20-årene, samt en mann i 30-årene. To av tilfellene knyttes til smitteutbruddet på Folkehøgskolen. Det siste tilfellet har ukjent smittevei og smittesporingen pågår. 

  Oppdatert 18. april

  To nye smittetilfeller

  Det er brekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 20-årene og en mann i 40-årene. Den første har kjent smittevei, mens smittesporingsarbeidet fortsatt pågår i forhold til den andre.

  Den ene smittede er ikke ansatt på Folkehøgskolen, men er trolig smittet da han var på et jobboppdrag på Folkehøgskolen. Det er en god del nærkontakter som i dag har blitt testet. 

  Oppdatert 17. april

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er brekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en kvinne i 20-årene som er elev ved Ringerike Folkehøgskole.

  Oppdatert 16. april

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den ene smittede er en kvinne i 20-årene som er elev ved Ringerike Folkehøgskole. Den andre  er en kvinne i 20-årene med kjent smittevei uten tilknytning til Folkehøgskolen.

  Elever og ansatte ved folkehøgskolen er testet på nytt i dag, og vi er forberedt på at det kan dukke opp nye smittede når alle prøvesvar foreligger i morgen.

  Oppdatert 15. april

  Fire nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Alle smittetilfellene er tilknyttet Ringerike Folkehøgskole. De smittede er en ansatt i 30-årene og tre elever i 20-årene.

  Det skal gjennomføres ny testing av alle elever og ansatte i morgen. 

  Det er i dag ikke meldt om nye smittetilfeller i kommunen forøvrig.

  Oppdatert 14. april

  Ni nye smittetilfeller

  Det er bekreftet ni nye smittetilfeller med covid-19 i  Ringerike kommune.

  Fire av disse knyttet til Ringerike Folkehøgskole. Det er tre elever i 20-årene og én ansatt. I alt har vi nå registrert 20 elever og én ansatt med koronsmitte på folkehøgskolen. Alle elever og ansatte er testet på nytt i dag, vi avventer ytterligere prøvesvar og må dessverre forvente flere positive.

  I tillegg er det bekreftet fem andre nye smittetilfeller som ikke har noen tilknytning til folkehøyskolen. Dette er en jente i barneskolealder, to menn i 20-årene, en kvinne i 40-årene og en mann i 50-årene. Alle har kjent smittevei, og smittesporingen er avsluttet.

  Oppdatert 13. april

  14 nye smittetilfeller

  Det er bekreftet 14 nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er ni menn og fem kvinner i 20-årene. Alle er elever ved Ringerike Folkehøgskole. Smittesporingsarbeidet er komplisert og pågår fortsatt. Situasjonen følges tett i nær dialog med skolens ledelse. De bekreftet positive er isolert, og de øvrige elever ved skolen følges opp. Vi forventer at det kan bli avdekket flere positive tilfeller. 

  Oppdatert 12. april

  Fire nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De sittede er en jente og to gutter i 20-årene og en mann i 40-årene.

  Smittekilden er kjent for den ene og smittesporingen pågår for de tre øvrige.

  Smittetilfellene berører Ringerike folkehøgskole. Alle elever ved skolen har fått tilbudt test og berørte har fått informasjon. Alle skolens elever er i karantene på skolen.

  Situasjonen følges tett i dialog med Folkehøgskolens ledelse.

  Oppdatert 10. april

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en gutt og en jente i barneskolealder og en mann i 20-årene. Alle har kjent smittekilde, og det er ikke funnet andre nærkontakter enn husstandsmedlemmer. 

  Så langt i uke 14 er det bekreftet 20 smittetilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. Det  er per 10. april bekreftet 554 smittetilfeller siden mars 2020.

  Oppdatert 9. april

  11 nye smittetilfeller

  Det er bekreftet 11 nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er 3 menn og 1 kvinne i 40-årene, 3 kvinner i 30-årene, samt 2 elever i skolealder, og 2 barn i barnehagealder.

  Smittekilden er kjent for alle unntatt for to tilfeller. Smittesporingen er avsluttet for alle unntatt et tilfelle.

  Smittetilfellene berører ot skoler og en barnehage.

  • En ansatt i Hønefoss barnehage har testet positivt for covid-19. Seks barn og en ansatt skal testes og er satt i karantene. 
  • En elev i klasse 5C på Ullerål skole har testet positivt for covid-19. Elevene i klasse 5C og ansatte er i karantene, mens klasse 3A og 5ABC er i ventekarantene. 
  • En elev i klasse 9B ved Hov ungdomsskole har testet positivt for covid-19. Klasse 9B vil ha digital undervisning hjemmefra frem til og med fredag 16. april. For de andre klassene på 9. trinn og alle de øvrige klassene på skolen gjennomføres undervisningen som normalt.

  Alle berørte barn og voksne har fått informasjon fra skole og barnehage. De som skal testes som følge av nærkontakt status har fått tilbud om testing ved smittevernkontoret.

  Oppdatert 7. april

  Fem nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en gutt i barneskolealder og en kvinne i 60-årene, begge med kjente nærkontakter. Smittesporingen er derfor avsluttet.

  Videre er tre menn i 20-årene bekreftet smittet og det jobbes med smittesporing for disse tilfellene. Den ene har ukjent smittevei og de to andre har kjent nærkontakt.

  Oppdatert 1. april

  10 nye smittetilfeller

  Det er bekreftet 10 nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er tre barn i barnehagealder, tre barn i barneskolealder, en kvinne i 20-årene, en mann i 20-årene, en kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene.

  Alle har kjent smittevei og smittesporingen er avsluttet.

  Smittesporingsenheten har også fått kontakt med en person som testet positivt tidligere i uken og jobber med å smittespore dennes nærkontakter.

  Oppdatert 31. mars

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i tenårene og en kvinne i 50-årene. 

  Den ene har kjent smittevei i husstanden, og den andre har sannsynlig en  smittevei til en klynge i Oslo. 

  Oppdatert 1. april

  10 nye smittetilfeller 

  Det er bekreftet 10 nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er tre barn i barnehagealder, tre barn i barneskolealder, en kvinne i 20-årene, en mann i 20-årene, en kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene.

  Alle har kjent smittevei og smittesporingen er avsluttet.

  Smittesporingsenheten har også fått kontakt med en person som testet positivt tidligere i uken og jobber med å smittespore dennes nærkontakter.

  Oppdatert 30. mars

  14 nye smittetilfeller

  Det er bekreftet 14 nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smitte de er en mann i tenårene, en mann i 30-årene, en kvinne i 40-årene, en kvinne i 50-årene og en mann i 70-årene.

  Smittesporingen har nådd fire av disse fem som nå befinner seg i isolasjon. Arbeidet med smittesporingen fortsetter i morgen. 

  De øvrige smittede er tre kvinner i tenårene, en kvinne i 20-årene, en mann i 30-årene, to menn i 40-årene, en kvinne i 50-årene og en mann i 50-årene.

  Smittesporingen er avsluttet. De fleste er smittet av husstandsmedlemmer med kjent smitte mens de var i nærkontaktkarantene, bare en person har ukjent smittevei, en var i innreisekarantene etter utenlandsopphold, en er nærkontakt til smittet i annen kommune utenfor vårt nærområde. 

  Oppdatert 29. mars

  Fire nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er to menn i 20 årene, en mann i 30 årene og en mann i 60 årene.

  Tre av smittetilfellene regnes til samme klynge.

  Smittesporing har vært svært utfordrende. Det har ikke lyktes å komme i kontakt med alle som regnes som mulige nærkontakter. Det har vært vanskelig å få informasjon og informasjonen vi har fått har trolig vært mangelfull.

  For å bedre mulighetene for å stoppe smittespredningen er det viktig at alle hjelper våre medarbeidere i smittesporingsarbeidet. Det er viktig at alle tar telefonen når smittesporerne ringer, eller ringer tilbake.

  Det sendes ofte en sms hvor det gjøres oppmerksomme på hvem som ringte slik at man kan ringe tilbake.

  Videre er det viktig at alle svarer grundig og utfyllende på hvilke nærkontakter man har hatt. 

  Oppdatert 28.mars

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en mann i 40-årene. Smitteveien er kjent og smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 27. mars

  Seks nye smittetilfeller

  Det er bekreftet seks nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 30-årene, to menn og to kvinner i 40-årene og en mann i 50-årene. To av disse har ukjent smittevei og smittesporingen pågår. For de øvrige fire er smitteveien kjent og knyttet til kjente smitteklynger. 

  Oppdatert 26. mars

  Åtte nye smittetilfeller

  Det er bekreftet åtte nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er to barn og en ungdom, en kvinne i 20-årene, to kvinner i 30-årene, en mann i 40-årene og en kvinne i 50-årene. Alle har kjent smittevei og knyttes til kjente smitteklynger. 

  Klasse 5B på Hallingby skole er berørt og er i karantene. 

  Oppdatert 25. mars

  Ti nye smittetilfeller

  Det er bekreftet ti nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er to barn og tre ungdommer, en kvinne i 20-årene, samt tre kvinner og en mann i 30-årene. En person har ukjent smittevei og smittesporing pågår. De ni andre har kjent smittevei fra kjente smitteklynger i kommunen.

  Oppdatert 24. mars

  Fem nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 30-årene, samt tre menn og en kvinne i 40-årene. Fire av disse har kjent smittevei, mens én er ukjent. 

  I tillegg er alle skoleklasser og barnehagegrupper som ble satt i ventekarantene i går, ute av ventekarantene i dag.

  Oppdatert 23. mars

  Ni nye smittetilfeller

  Det er bekreftet ni nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en ungdom, to menn i 30-årene, fire personer i 40-årene, en mann i 50-årene og en mann i 60-årene. 

  Fire av de positive er smittet utenfor Ringerike, tre er smittet gjennom nærkontakter og to har ukjent smittevei. 

  Flere skoler og barnehager er berørt av smittetilfellene: 

  • Ved Haugsbygd ungdomsskole er 10A i karantene og 8C er i ventekarantene
  • Ved Vang skole er 1A  i ventekarantene
  • Ved Ullerål skole er 6B i ventekarantene
  • Ved Benterud skole er 3. trinn og 1. klassinger i gruppe Stjernen  i ventekarantene. Elever på Hjerterommet er i karantene
  • Dalsbråten barnehage har én gruppe  i ventekarantene
  • Eikli barnehage har én gruppe i karantene

  Når man er nærkontakt til en som er smittet settes man i karantene. Da skal man testes for korona. 

  Er man nærkontakt til en som er nærkontakt til en smittet, settes man i ventekarantene. Da skal man vente i karantene på testsvaret til nærkontakten. Om testsvaret til nærkontakten er negativt kan man avslutte ventekarantenen. Man trenger ikke å testes for korona.

  Om man har symptomer  koronasmitte bestilles test via kommunens nettside.

  Har du spørsmål? 

  På våre koronasider finner du kontaktinformasjon til vårt koronakontor. Koronatelefonen er betjent mandag-fredag kl. 09.00-15.00. På FHIs side finnes god informasjon, blant annet om hvem som regnes som nærkontakt og om hvordan forholde seg når man er i karantene. 

  Oppdatert 21. mars

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye tilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 30-årene, en kvinne i 50-årene og mann i 50-årene.

  Mannen i 50 årene har ukjent smittevei.

  De øvrige har kjent smittevei og smittesporingen er avsluttet for disse to.

  Det er så langt ikke avdekket ytterligere smittetilfeller i Hjemmesykepleien i Hønefoss, i Færdenmarka bofellesskap eller på Hønefoss omsorgssenter. Det gjenstår fremdeles noen svar på enkelte prøver fra de to førstnevnte.

  Det vil være økt tiltaksnivå disse tre stedene inntil alle nærkontakter er testet negativt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

  Oppdatert 20. mars

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en kvinne i 40-årene og en kvinne i 20-årene. Begge har kjent smittevei og smittesporingen er avsluttet.

  Dette berører bolig 31 i Færdenmarka bofellesskap, da den ene positive jobber der. Berørte nærkontakter blant beboere og ansatte er testet og svar ventes i løpet av helgen.

  Alle berørte pårørende og  beboere har fått informasjon.

  Om du har spørsmål til dette kan du ta kontakt med avdelingsleder, eller via mail til korona@ringerike.kommune.no.

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en mann i 40-årene. Smitteveien er kjent og mittesporingen er avsluttet.

  Det berører avdeling A1 på Hønefoss Omsorgssenter. Berørte beboere og personale er testet. Alle berørte pårørende og beboere har fått informasjon.

  Omsorgssenteret er som følge av dette stengt for alle besøkende, med unntak av de som er pårørende til alvorlig syke og som har individuell avtale med avdelingsleder.  

  Om du har spørsmål til dette kan du ta kontakt med avdelingsleder, eller via mail til korona@ringerike.kommune.no.

  Oppdatert 19. mars

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 20-årene, en mann i 30-årene og en mann i 50-årene. Alle har kjent smittevei.

  Det har de siste døgn vært svært stor pågang på testing i flere kommuner og det har medført økt ventetid på prøvesvar fra mikrobiologisk laboratorium i Vestre Viken. 

  Per 19. marser det totalt 459 bekreftede smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune siden mars 2020.  

  Ansatt i hjemmetjenesten smittet

  Det er i  bekreftet smitte hos en ansatt i hjemmetjenesten i Hønefoss.

  Smittesporing er gjennomført.

  Som følge av dette er nå 8 ansatte og 11 brukere av hjemmetjenesten i karantene. Brukerne testes nå, og tjenesten er forsterket med bistand fra andre tjenesteområder.

  Alle berørte ansatte, brukere og pårørende er informert.

  Situasjonen følges tett de nærmeste dager.

  Koronatelefonen holdes åpen for spørsmål knyttet til dette lørdag 20. mars mellom klokkken 12:00 og 14:00.

  Oppdatert 18. mars

  Tolv nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tolv nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede en kvinne i tenårene, to i 20-årene, og en i 60-årene, samt to menn i 20-årene og tre menn i 30-årene. 

  En av disse har ukjent smittevei, og smittesporingen pågår.

  De øvrige tilfellene kan knyttes til kjente smittetilfeller. 

  Det berører en gruppe elever på Steinsfjorden Montesorri skole, og skolen er stengt de neste to dagene for å skaffe overblikk. 

  Per 18. marser det totalt 456 bekreftede smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune siden mars 2020.

  Oppdatert 17. mars

  Åtte nye smittetilfeller

  Det er bekreftet åtte nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en gutt og en jente under 20 år, en mann og en kvinne i 30-årene, to kvinner i 40-årene og en person i 60-årene, samt en mann i 50-årene. Tre av de smittede har ukjent smittevei, og smittesporing pågår. De fem øvrige kan  knyttes til kjente smitteklynger. 

  Dette berører en gruppe på Steinsfjorden Montesorri skole, og skolen er stengt de neste to dagene for å skaffe overblikk.

  Per 17. marser det totalt 444 bekreftede smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune siden mars 2020.

  Oppdatert 16. mars

  Seks nye smittetilfeller

  Det er bekreftet seks nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann og to kvinner i 40-årene, en mann og en kvinne i 30-årene, og en mann i  50-årene. To av de smittede har ukjent smittevei, og smittesporingen pågår.

  De øvrige fire knyttes til kjente smitteklynger. 

  Per 16. mars er det totalt 436 bekreftede smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune siden mars 2020.

  Oppdatert 14. mars

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann og en kvinne i 20-årene, samt en kvinne i 50-årene. Mannen i 20-årene har ukjent smittevei og smittesporingen pågår. De to andre knyttes til kjente smitteklynger. 

  Oppdatert 13. mars

  Fire nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 20-årene, to menn i 30-årene og en mann i 50-årene. To av de fire har ukjent smittevei og smittesporingen pågår. De andre to er knyttet til kjente smitteklynger.

  Oppdatert 12. mars

  Syv nye smittetilfeller

  Det er bekreftet syv nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en kvinne i 40-årene, et barn i barneskolealder og fem unge voksne i 20-årene. En har ukjent smittevei og smittesporingen pågår. De andre er knyttet til kjente smitteklynger.

  Det forventes flere positive tester de neste dagene, knyttet til kjente smitteklynger.

  Oppdatert 11. mars

  Syv nye smittetilfeller

  Det er bekreftet syv nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er to menn i 60-årene, to kvinner i 50-årene, en mann i 30-årene, en mann i 20-årene og en kvinne i 20-årene.

  En person har ukjent smittevei og smittesporingen pågår. De øvrige har kjent smittevei. Alle er satt i isolasjon og nærkontakter i karantene. Nærkontakter av nærkontakter er satt i ventekarantene i påvente av testsvar. 

  Oppdatert 10. mars

  Fem nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Alle er nærkontakter til koronapositive personer og er satt i isolasjon. Nærkontakter er satt i karantene og smittesporingen er avsluttet.

  De smittede er to barn i barneskolealder, to menn i 50-årene og en kvinne i 40-årene. 

  Helgerud skole stenges ut uken

  To elever på Helgerud skole har fått påvist covid-19, og Helgerud skole stenges derfor helt ned resten av uken.

  Bakgrunnen for at hele skolen stenges ned, er for å skape oversikt over smittesituasjonen. 

  Alle nærkontakter har fått beskjed og egen informasjon. Skolens øvrige elever er ikke i karantene, men vi håper likevel at alle har så få nærkontakter som mulig i denne avklaringsperioden. 

  Alle trinn har hjemmeskole torsdag og fredag.

  Oppdatert 9. mars

  12 nye smittetilfeller

  Det er bekreftet 12 nyte smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Åtte av disse er nærkontakter til smittede personer og er satt i isolasjon. Nærkontakter er satt i karantene. 

  Fire personer har ukjent smittevei og er satt i isolasjon. Smittesporing pågår og nærkontakter kontaktes og settes i karantene. 

  De smittede er to barn i barneskolealder, en kvinne i tenårene, to menn og en kvinne i 20-årene, en mann i 30-årene, en kvinne i 40-årene, en kvinne i 50-årene, to kvinner i 60-årene og en kvinne i 70-årene. 

  Vi behandler nå alle positive som engelsk mutasjon og derfor settes også nærkontaktenes husstandsmedlemmer i ventekarantene. 

  Klasse 4a og 4b på Tyristrand skole er berørt. Her er samtlige elever satt i karantene og deres husstandsmedlemmer satt i ventekarantene. 

  Vi ser en stigende smittetrend i Ringerike. Vi følger situasjonen tett og vurderer den løpende. 

  3 barn og fem voksne i karantene ved barneavdelingen ved Austjord

  En ansatt ved barneavdelingen på Austjord Behandlingssenter har testet positivt for korona.  Nærkontakter har fått informasjon og er satt i karantene. Nærkontaktenes husstandsmedlemmer er satt i avventingskarantene inntil første testsvar foreligger og viser negativt test/ikke smittet.

  De barna som tilhører avdelingen, men som ikke er berørt av karantene, vil få sitt tilbud som ved ordinær drift.

  Oppdatert 8. mars

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er et barn med kjent smittevei.

  Som følge av dette er 31 elever og 4 ansatte ved Tyristrand skole i karantene. Elevene på 4. trinn settes i karantene fordi de regnes som nærkontaktens nærkontakter. Karantenen varer til elevens prøvesvar foreligger.

  Foresatte er informert og 4. trinn får hjemmeundervisning så lenge de er i karantene. For resten av elevene på skolen gjennomføres undervisningen som normalt.

  Oppdatert 7. mars

  19 barn og åtte voksne i karantene i Hønefoss barnehage

  Et barn ved Hønefoss barnehage, avdeling Skolestua, har testet positivt for korona. Barnets nærkontakter har fått informasjon og er satt i karantene. Nærkontaktenes husstandsmedlemmer er satt i avventingskarantene inntil 1. testsvar foreligger og viser negativt test/ikke smittet.

  De barna som tilhører denne avdelingen, men som ikke er berørt av karantene, vil få tilbud om å være i barnehagen med begrenset åpningstid i uke 10.

  Ordinær barnehagedrift

  Barn på andre avdelinger som ikke er berørt av karantenen kan komme som normalt i morgen, mandag 8. mars. Barnehagen har ordinær åpningstid.

   

  Oppdatert 4. mars

  Åtte nye smittetilfeller

  Det er bekreftet åtte nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er et barn i barnehagealder, et barn i barneskolealder, en mann i 20-årene, en kvinne i 30-årene, to menn i 40-årene, en mann i 50-årene og en kvinne i 60-årene. 

  Smitteoppsporingsarbeidet er avsluttet.

  Alle de smittede, bortsett fra en har kjent smittevei fra tidligere kjente smittetilfeller. Nærkontakter er kontaktet og satt i karantene.  

  I tillegg har en kvinne i 30-årene testet positivt på en hurtigtest. Vi forventer en bekreftelse av denne testen i morgen. Kvinnen har kjent mulig smittevei.

  Smittetilfellene er fortsatt følgetilfeller etter utbruddet ved Hov barnehage og  fra smitte på byggeplasser i Oslo-området.

  Oppdatert 3. mars

  Fem nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en kvinne og en mann i 30-årene, en mann i 40-årene, en kvinne i 20-årene og et barn under 15 år. Smittesporingsarbeidet er startet og det er kjent smittevei for alle.

  Det er også en mann i 40-årene som har testet positivt på hurtigtest. Også han har kjent smittevei.

  Smittesporingsarbeidet de siste dagene viser i flere av tilfellene en smittevei fra byggeplasser i Oslo-området og følgetilfeller fra utbruddet ved Hov barnehage. I de fleste tilfellene mistenker vi den engelske mutasjonsvarianten. 

  Oppdatert 2. mars

  Fem nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en kvinne i 70-årene, to menn i 50-årene, en mann i 30-årene og en mann i 20 årene.

  Den ene mannen i 50-årene har usikker smittevei, men nærkontatker er informert og vil bli testet de neste dagene.

  For de øvrige er det kjent smittevei og smittesporingen pågår. 

  Oppdatert 28. februar

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en person i 50-årene og en person i 70-årene. Begge har kjent smittevei som nærkontakter til bekreftet smittede, og er i isolasjon. Smittesporingen er avsluttet.

  Det ene tilfellet er relatert til Hov barnehage og det er dermed bekreftet smitte i relasjon til avdelingene, Dvergene og Balder. Barnehagen stenges derfor i neste uke for å kartlegge og skaffe overblikk. De berørte barna, foresatte, og ansatte har fått direkte informasjon fra barnehagen.

  Det mistenkes en mutert variant av covid-19, og karantenen omfatter derfor også husstandsmedlemmer til barn og ansatte.

  Oppdatert 26. februar

  Seks nye smittetilfeller

  Det er bekreftet seks nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. 

  De smittede er to personer i 20-årene, en person i 30-årene, en person i 50-årene og en i barnehagealder knyttet til utbruddet i Hov barnehage.

  Alle disse tilfellene har kjent smittevei.

  I tillegg er det bekreftet smitte av mann i 80-årene, hvor smittekilden vurderes som identifisert.

  Oppdatert 25. februar

  Syv nye smittetilfeller

  Det er bekreftet syv nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. 

  De smittede er en mann i 20-årene, en mann i 40-årene og en mann i 60-årene. De er alle nærkontakter til kjente tilfeller, og er i isolasjon. I tillegg er det fire smittede barn i Hov barnehage (se nedenfor).

  Barnehagebarn smittet av korona

  Fire barn ved private Hov barnehage, avdeling Balder, har testet positivt for korona. Dette er i tillegg til den voksne som ble meldt 23.02.21. Til sammen er 24 barn og åtte voksne deres husstand er fremdeles i karantene.

  Barnehagens åpningstider torsdag og fredag

  Foreldre får direkte beskjed fra barnehagen i løpet av kvelden om hvordan åpningstidene blir torsdag og fredag.

  Har du spørsmål?

  På våre koronasider finner du kontaktinformasjon til vårt koronakontor. Koronatelefonen er betjent mandag-fredag kl. 09.00-15.00. På FHIs side finnes god informasjon, blant annet om hvem som regnes som nærkontakt og om hvordan forholde seg når man er i karantene.

  Oppdatert 24. februar

  47 elever og 5 ansatte er i karantene

  En ansatt på Tyristrand skole har testet positivt for covid-19. Elevene på 2. trinn og deres husstand er satt i karantene frem til testresultatene foreligger.

  Alle nærkontakter har fått egen informasjon, og elevene på 2. trinn og deres søsken har blitt hentet på skolen på formiddagen i dag, onsdag.

  Har du spørsmål?

  På våre koronasider finner du kontaktinformasjon til vårt koronakontor. Koronatelefonen er betjent mandag-fredag kl. 09.00-15.00. På FHIs side finnes god informasjon, blant annet om hvem som regnes som nærkontakt og om hvordan forholde seg når man er i karantene.

  Oppdatert 23. februar

  24 barn og åtte voksne i karantene i Hov barnehage

  En ansatt ved private Hov barnehage, avdeling Balder, har testet positivt for korona. Den ansattes nærkontakter har fått informasjon og er satt i karantene.

  Ordinær barnehagedrift

  Barn på andre avdelinger som ikke er karantene kan komme som normalt i morgen, onsdag 24. februar. Barnehagen har ordinær åpningstid.

  Har du spørsmål?

  På våre koronasider finner du kontaktinformasjon til vårt koronakontor. Koronatelefonen er betjent mandag-fredag kl. 09.00-15.00. På FHIs side finnes god informasjon, blant annet om hvem som regnes som nærkontakt og om hvordan forholde seg når man er i karantene.

  Oppdatert 20. februar

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den ene er en mann i 40-årene, den andre en kvinne i 30-årene. Begge er satt i isolasjon og  nærkontaktene er i karantene. Smitteveien er kjent for begge to og smittesporingen er avsluttet.

  Oppdatert 22. februar

  Ett nytt tilfelle

  Det er bekreftet ett nytt tilfelle med covid-19 i RIngerike kommune.

  Den smittede er en mann  20-årene. Mannen er i isolasjon og er nærkontakt av kjent smittetilfelle. Smittesporingen avsluttet

  Oppdatert 19. februar

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den ene er en mann i 50-årene. Han er i isolasjon og nærkontaktene er i karantene. Det er ukjent smitevei og smittesporingen pågår.

  Det andre tilfellet er et barn i barnehagealder med kjent smittevei. Barnet går på Almemoen FUS barnehage og barn og ansatte på avdelingen hvitveis og blåklokker er definert som nærkontakter og er i karantene. Alle berørte er informert.

  Oppdatert 18. februar

  Seks nye smittetilfeller

  Det er bekreftet seks nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en kvinne i 50-årene, to kvinner i 40-årene, en mann i 20-årene og to ungdommer.

  Alle har kjent smittevei og smittesporingen er avsluttet.

  De to ungdommene er elever på 8. og 10. trinn ved Veienmarka Ungdomsskole. Smitten er kartlagt og berører ikke elever og lærere ved skolen. 8. og 10. trinn kan derfor møte som normalt på skolen.

  Oppdatert 17. februar

  Fem nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den ene smittede er en elev i klasse 1STB ved Ringerike Videregående skole. Eleven er i isolasjon og 35 elever og to lærere er definert som nærkontakter og er nå i karantene.

  Den andre er en gutt i 9. klasse ved Veienmarka skole. Eleven er i isolasjon og 24 elever og fire lærere er definert som nærkontakter og er nå i karantene.

  I tillegg har to menn i 30-årene bekreftet smittet. Den ene gjennom kjent smittevei i egen husstand og den andre knyttes til byggeplassen i Heradsbygda. Begge er i isolasjon.

  Det siste tilfellet er en kvinne i 20-årene som er nærkontakt til en bekreftet smittet person. Kvinnen er i isolasjon og nærkontaktene er i karantene.

  Alle de smittede er koblet til allerede kjente smitteklynger i kommunen. Det er ikke mistanke om mutert virus på byggeplassen eller på noen av skolene.

  Oppdatert 16. februar

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Dette er en mann i 20-årene og en kvinne i 40-årene fra samme husstand.

  Smitten kobles til byggeplassen i Heradsbygda, hvor den ene av de smittede er nærkontakt. Smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 15. februar

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en mann i tenårene som er nærkontakt av bekreftet smittet person, knyttet til byggeplassen i Heradsbygda. Smittesporingen er avsluttet

  Oppdatert 12. februar

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Det ene tilfellet er en mann i 70-årene, hvor smitteveien foreløpig er ukjent. Det forventes flere positive tester i forbindelse med smittesporingen.

  Det andre tilfellet er en mann i 30-årene, hvor vedkommende er testet som følge av smittesporingen knyttet til byggeplassen i Heradsbygda. Det er registrert fem nærkontakter og smittesporingen er avsluttet.

  Det tredje tilfellet er et barn i 9. klasse ved Tyristrand ungdomsskole. Smitteveien er kjent og klasse 9A, 9B og et fåtall lærere er i karantene. Elever og foresatte har fått informasjon direkte fra skolen. De berørte elevene og lærerne blir tilbudt testing på mandag.

  Oppdatert 11. februar

  Ett nytt smittetilfelle og tre bekreftede mutasjonstilfeller

  Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune.

  Den smittede er en mann i 50-årene. Smittesporingen er avsluttet og smitteveien er kjent. Det er ikke funnet nye nærkontakter. Det testes for den engelske mutasjonsvarianten i dette tilfellet.

  Det er også mottatt tre bekreftede tester for den engelske varianten på tidligere positive tester.

  Det ene tilfellet hører til klyngen av tidligere rapporterte tilfeller med den engelske varianten. De to andre tilfellene er knyttet til utbruddet ved Kalnes i slutten av januar. Her er det ikke funnet flere nærkontakter.

  Oppdatert 9. februar 

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er to kvinner i 50-årene. Smittesporingen er avsluttet og smitteveien er kjent.

  Det er ingen tilknytning mellom disse tilfellene og byggeplassen i Heradsbygda.

   

  Det er også bekreftet smitte med den engelske mutasjonsvarianten i en test som er tatt etter innreise i uke 2.

  Det er ingen tilknytning mellom dette tilfellet og byggeplassen i Heradsbygda. 

  Oppdatert 8. februar

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann i 20-årene og to menn i 30-årene. Smitteoppsporingsarbeidet er pågår, og i ett av tilfellene er det ikke funnet sikker smittevei.

  Oppdatert 6. februar

  Fire nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en kvinne og en mann i 60-årene. Begge er definert som nærkontakter av smittetilfelle i annen kommune med kjent engelsk virusmutasjon. De blir derfor testet for dette. Det er ikke registrert nye nærkontakter og smittesporingen er avsluttet.

  Det er videre at en mann i 30-årene og en mann i 40-årene er smittet etter nærkontakt med kjente smittetilfeller. Nærkontakter er identifisert og smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 5. februar

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. 

  De smittede er en mann i 60-årene, en kvinne i 50-årene og en mann i 30-årene.

  Det er bedt om test for det engelske mutasjonsviruset i det ene smittetilfellet.

   

  Smittesporingsarbeidet er avsluttet og berørte personer er i isolasjon og karanten

   

  Oppdatert 4. februar

  Lokalt tilfelle av engelsk mutasjonsvariant

  FHI har funnet den engelske mutasjonsvarianten i en prøve av en positiv koronatest som ble tatt ved innreise til Norge. Prøven ble tatt i uke 3 av en beboer i Ringerike kommune. Den smittede er i isolasjon. 

  Nærkontaktene har sittet i karantene siden dette ble påvist. Det er per nå ikke påvist følgetilfeller blant nærkontaktene. Det blir gjennomført ekstra tester blant nærkontaktene i forbindelse med det påviste tilfelle av mutasjonsvarianten. 

  Smittesporingsteamet i Ringerike opplever å ha god oversikt over nærkontaktene til dette tilfelle.

   

  Det er også bekreftet et nytt tilfelle med smitte av covid-19 i Ringerike i dag. Den smittede er en kvinne i 50-årene. Smittesporingen omfatter syv nærkontakter på personens arbeidsplass. Disse er bosatt i seks ulike kommuner.

  Smittesporingsenhetene i alle berørte kommuner blir i dag informert om smittesituasjonen av oss i smittesporingsenheten i Ringerike kommune.

  Det er foreløpig ikke funnet sikker kilde til smitten.

  Oppdatert 2. februar

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  Det ene tilfelle ble bekreftet mandag, og det andre tilfelle ble bekreftet tirsdag. Smittesporingsarbeidet er avsluttet. Det er identifisert to nærkontakter fra tirsdagens smittesporing. 

  Oppdatert 30. januar

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er ett barn, en mann i 40-årene og en mann i 20-årene. Smittesporingen er avsluttet og de smittede er i isolasjon og nærkontaktene er i karantene.

  Oppdatert 29. januar

  To nye smittetilfeller

  Det er bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er en mann og en kvinne i 50-årene. Smittesporingen er avsluttet og de smittede er i isolasjon og nærkontaktene er i karantene.

  Oppdatert 28. januar 

  Tre nye smittetilfeller

  Det er bekreftet tre nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er to menn i 50 og 60-årene som har vært på reise i utlandet. De er nå i isolasjon og nærkontaktene er i karantene.

  Den tredje smittede er en mann i 20-årene. Han sitter i isolasjon og smittesporingen pågår. 

  Oppdatert 19. januar

  Fire nye smittetilfeller

  Det er bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er menn i 30 til 50-årene.

  Smitten er avdekket knyttet til arbeidspendling ved innreise til landet. Alle fire er bosatt og yrkesaktive lokalt. De er alle i karantene og smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 15. januar

  Fire nye smittetilfeller

  Det er i dag bekreftet fire nye smitteilfelle med covid-19 i Ringerike kommune. Den ene smittede er et barn i Heradsbygda barnehage. 

  Hele avdelingen, som barnet går på er definert som nærkontakter og er derfor i karantene frem til og med 22. januar. Det er i alt 19 barn og 5 voksne som er nærkontakter til barnet i barnehagen.

  Barna på de andre avdelingene som ikke er i karantene kan komme som normalt mandag 18. januar. Barnehagen har ordinær åpningstid.

  I tillegg er det bekreftet ytterligere tre tilfeller. Dette er en mann i 20-årene, en mann i 30-årene og en mann i 80-årene.

  For mannen i 20-årene er sittekilden kjent og smittesporing er avsluttet. For mannen i 30-årene er smittesporing avsluttet uten det er funnet sikker smittekilde. For mannen i 80-årene er smittekilden kjent, og smittesporing pågår.

  Oppdatert 12. januar

  To nye smittetilfeller

  De to siste dagene er det bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er en kvinne i 20-årene og en kvinne i 30-årene. 

  Kvinnen i 20-årene ble testet i forbindelse med en reise og er nå i isolasjon. Smittesporingen er avsluttet og det er identifisert ni nærkontakter. Disse er i karantene.

  Kvinnen i 30-årene er i isolasjon og har få nærkontakter utover egen husstand. Smittesporingen er avsluttet.

  Begge tilfellene har per nå ukjent smittevei, uten sammenheng til andre kjente tilfeller lokalt. Det er ingen relasjon mellom disse to. 

  Oppdatert 9. januar

  Ett nytt smittetilfelle 

  En mann i 20-årene har i dag testet positivt for covid-19. 

  Den smittede er nærkontakt med annen kjent smittet person og smittesporingen er avsluttet. 

  Oppdatert 8. januar

  Fem nye smittetilfeller

  Det er i dag 8/1- 2021 bekreftet fem nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. 

  De smittede er en mann i slutten av tenårene, en mann i 40-årene, en elev ved Nes skole, en kvinne i 40-årene og en kvinne i 80-årene.

  Som følge av smittetilfelle med eleven ved Nes skole er skolen stengt og alle elever og ansatte, med noen unntak er satt i karantene frem til 15. januar. Alle berørte har fått beskjed og elever og lærere blir testet førstkommende mandag.

  Mannen i slutten av tenårene er satt i isolasjon og har kjent smittevei.

  Mannen i 40-årene testet positivt etter ett utenlandsopphold og har sittet i karantene etter ankomst til Norge. Han har ingen nærkontakter og sitter nå i isolasjon.

  Den smittede kvinnen i 80-årene er isolert og nærkontaktene er satt i karantene.

  Kvinnen i 40-årene er satt i isolasjon og har kjent smittevei.

  Oppdatert 6. januar

  Ett nytt smittetilfelle

  Det er i dag bekreftet ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Ringerike kommune. Den smittede er en kvinne i 20-årene som er satt i karantene. Alle nærkontakter er satt i karantene og smitteveien er kjent. Smittesporingen er avsluttet.

  Oppdatert 5. januar

  To nye smittetilfeller

  Det er i dag bekreftet to nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er en kvinne i 20-årene og et barn i barnehagealder. Kvinnen er satt i isolasjon og nærkontaktene er satt i karantene. Smittesporingen er ikke avsluttet.

  Barnet som er smittet er også satt i isolasjon og har kjent smittevei. Som følge av dette er barn og ansatte ved avdelingen for store barn på Sokna Natur- og gårdsbarnehage satt i karantene.

  Barn og ansatte ved småbarnsavdelingen er foreløpig ikke satt i karantene, men holder seg hjemme inntil testsvar for nærkontakt foreligger. 

  Oppdatert 4. januar

  To nye smittetilfeller

  Det ble i dag bekreftet to nye smittetilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er en kvinne i slutten av tenårene og en kvinne i 20-årene. De er begge nærkontakter til kjent smittet person, så smitteveien er dermed kjent. Begge er satt i isolasjon. 

  Det er også registrert en smittet man i 20-årene med registrert adresse i Ringerike. Imidlertid er dette en gammel adresse da den smittede er bosatt i Oslo. Smittesporingen er derfor overført til Oslo som bostedskommune. 

  Oppdatert 3. januar

  Ett nytt smittetilfelle

  Det ble i dag bekreftet ett nytt smittetilfelle av covid-19 i Ringerike kommune. Den smittede er en kvinne i 60-årene og smittesporingen er avsluttet. 

  Det er ikke identifisert nærkontakter utover egen familie. 

  Oppdatert 2. januar

  Syv nye smittetilfeller

  Det ble i dag bekreftet syv nye smittetilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er fire menn og tre kvinner i aldersgruppen ungdom til 60-årene. Smitteoppsporingsarbeidet er avsluttet.

  Den ene smittede er bosatt i annen kommune og har reist hjem etter ett opphold i Ringerike. Personen har kjent smittevei som nærkontakt av smittet i hjemkommunen og har ingen nærkontakter i Ringerike. Smittesporingsenheten i bostedskommunen er informert.

  De resterende smittede er alle medlemmer av samme familie og har kjent smittevei.

  Det er registrert seks nye nærkontakter etter dagens smittesporingsarbeid.

  Oppdatert 1. januar

  To nye smittetilfeller

  Det er i dag bekreftet to nye smittetilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. Begge de smittede er menn i samme familie. Den ene er i 20-årene og den andre i 60-årene. 

  Smittesporingsarbeidet er avsluttet og det er identifisert få nærkontakter. 

  Oppdatert 31. desember

  Seks nye smittetilfeller

  Torsdag ble det bekreftet seks nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er fire kvinner og to menn. Den yngste defineres som ungdom og den eldste er en mann i 50-årene.

  Smitteveien er kjent i alle tilfellene og i fem av tilfellene er smitteveien meldt fra smitteoppsporingen i andre kommuner.

  Det vil måtte bli gjennomført enkelte nye koronatester de neste dagene som følge av det pågående smittesporingsarbeidet. Smittesporingsarbeidet har avdekket 15 nærkontakter fra disse smittetilfeller. 

  Oppdatert 30. desember

  Tre nye smittetilfeller

  Onsdag ble det bekreftet tre nye tilfeller av covid-19 i Ringerike kommune. De smittede er en kvinne i 20-årene, en kvinne i 40-årene og en mann under 20 år.

  Smitteoppsporingsarbeidet i kommunen er avsluttet. Den unge mannen befant seg allerede i karantene og har ingen nye nærkontakter.

  Kvinnen i 40-årene befant seg allerede i karantene, og det er derfor ikke avdekket nye nærkontakter.

  De kartlagte nærkontaktene av kvinnen i 20-årene er identifisert som medlemmer av kvinnens familie og alle er bosatt og oppholder seg i Oslo. Smittevernkontoret har formidlet informasjonen om nærkontaktene til ansvarlig smittesporingsenhet i aktuell bydel. Smitteveien er ikke kjent.

  Oppdatert 29. desember

  Fem nye smittetilfeller

  Det ble i dag bekreftet til sammen fem nye tilfeller av covid-19 i Ringerike kommune.

  De smittede er tre menn og to kvinner i alderen 17 - 43 år. Smittesporingsarbeidet har vist at dagens smittetilfeller ble syke som følge av nærkontakt til tidligere bekreftede smittetilfeller. Det er identifisert få nærkontakter utover aktuelle husstander.

  Oppdatert 28. desember

  To nye tilfeller av covid-19

  Det ble i dag bekreftet to nye covid-19 tilfeller i Ringerike kommune. Den ene smittede er en eldre mann i slutten av 80-årene og den andre er en middelaldrende mann. 

  Begge de smittete har kjente smitteveier og det er vurdert at de ble syke som følge av nærkontakt til annen bekreftet smittet i Ringerike.

  Den eldre mannen er i risikogruppen og blir fulgt opp tettere enn vanlig den neste tiden.

  I tillegg til de to bekreftede smittede er ytterligere åtte personer er satt i karantene, og det kan forventes flere positive prøvesvar de neste dagene.

  Oppdatert 27. desember

  Mann i 70-årene døde av korona

  Vi må dessverre melde at en innbygger døde av korona i ettermiddag, etter et sykdomsforløp med covid-19. Den døde er en mannlig beboer i 70-årene på Hov Gård.

  - Dette er svært trist, og det gjør også et sterkt inntrykk å måtte informere om dette midt i julehøytiden. Mine tanker og kondolanser går til de pårørende, sier ordfører Kirsten Orebråten.

   

  Fire personer testet positivt

  Det er i dag tre nye personer som har testet positivt for covid-19 i Ringerike. Det dreier seg om to kvinner og en mann i 30-årene. I tillegg er det innmeldt positiv test på en kvinne i 20-årene ved innreise på Gardermoen. 

  De er alle nærkontakter til annen smittet person og smitteveien er dermed kjent. Alle er satt i isolasjon og smittesporingen er avsluttet. 

  Den fjerde smittede er kvinne i 20-årene som ble testet på Oslo Lufthavn Gardermoen etter et opphold i utlandet. 

  Kvinnen har vært syk i utlandet men anses nå som frisk. Det er kjent at en koronatest kan gi positivt resultat i en periode etter gjennomgått infeksjon. Det er ikke noe mistanke om den britiske varianten av koronaviruset i dette tilfelle.

  Oppdatert 26. desember

  Ett nytt smittetilfelle

  En kvinne i 20-årene har testet positivt for covid-19. Hun er smittet i utlandet og har testet positivt etter hjemkomst til Norge.

  Kvinnen er satt i isolasjon og nærkontaktene er satt i karantene.

  Smittesporingen er avsluttet.

  Oppdatert 24. desember

  To nye smittetilfeller på julaften

  24. desember ble det bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i Ringerike. Det tilfelle er en gutt under 10 år og det andre tilfelle er en kvinne i 40-årene. 

  De to smittede tilhører ikke samme husstand. Begge har kjente smittekilder og er isolert i sine hjem. Det er ikke funnet andre nærkontakter enn husstandsmedlemmer og begge følges opp videre.

  Oppdatert 23. desember

  Syv nye smittetilfeller

  23. desember ble det bekreftet syv nye tilfeller med covid-19 i Ringerike. Dette er fem barn ved Benterud og Ullerål skoler. I tillegg har to personer i 20-årene testet positivt.

  For barna ved skolene medfører ikke dette ytterligere karantene for andre elever. Smittesporingen er avsluttet og det er ikke funnet andre nærkontakter enn personer i husstandene.

  For de to personene i 20-årene er de begge isolert i hvert sitt hjem. Smittesporingen har avslørt få nærkontakter utover husstandene og disse blir fulgt opp i morgen.

  Oppdatert 22. desember

  Nytt smittetilfelle

  En kvinne i 40-årene har testet positivt for corona-19. Det er til sammen identifisert 10 nærkontakter utover egen husstand

  Alle nærkontakter er direkte informert og er satt i karantene i 10 dager fra siste nærkontakt.

  Oppdatert 20. desember

  To elever på Ullerål er smittet

  En elev på 3. og 5. trinn har testet positivt for covid-19. Alle nærkontakter har fått informasjon, og er satt i karantene til og med mandag 28. desember.

  En smittet i Hov barnehage

  En ansatt i Hov barnehage har testet positivt på korona. Alle nærkontakter i den private barnehagen har fått informasjon og er satt i karantene til og med 24. desember.

  Det er 36 barn og 10 voksne er definert som nærkontakter i barnehagen.

  På grunn av at store deler av personalet er i karantene stenger barnehagen mandag 21.12, tirsdag 22.12 og onsdag 23.12.

  Barnehagen har åpent fra mandag 28. desember for de som har meldt seg på barnehagetilbudet i romjulen.

  Oppdatert 19. desember

  En smittet i Heradsbygda barnehage

  Et barn i Heradsbygda barnehage har lørdag testet positivt for Covid-19. Barnets nærkontakter er informert og er satt i karantene til og med 26. desember.

  21 barn og 8 voksne er definert som barnets nærkontakter i barnehagen.

  Barn på andre avdelinger som ikke er i karantene kan komme som normalt mandag 21. desember. 

  Barnehagen har ordinær åpningstid.

  14 elever og 14 ansatte i karantene på Benterud skole 

  Fredag kveld ble det bekreftet en ett nytt smittetilfelle med covid-19 på Benterud skole. Det er en ansatt som jobber på Hjerterommet som er bekreftet smittet og avdelingen er derfor stengt frem til juleferien.

  Alle ansatte og elever på Hjerterommet er i karantene til og med 26. desember. Det jobbes fortsatt med smittesporing. Alle nærkontakter er informert.

  Slik det nå ser ut vil skolen gjennomføre normal undervisning frem til juleferien for de klassene som i dag ikke er i karantene.

  Oppdatert 14. desember
  Fire nye smittetilfeller
  Mandag ettermiddag er det bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 i Ringerike kommune.

  De tre er knyttet til kjente smitteklynger og alle fire er nærkontakter til personer med påvist smitte. Det ventet at det vil bli flere positive prøvesvar knyttet til disse smitteklyngene. Alle de smittede har lette til moderate symptomer og er satt i isolasjon.

  De smittede er to kvinner i 40-årene, en kvinne i 30-årene og en mann i 70-årene. Det er identifisert få nye nærkontakter, da alle de fire nye med smitte allerede var i karantene.

  Oppdatert 13. desember

  En person bekreftet smittet søndag

  Søndag ettermiddag ble en ny person bekreftet smittet av Covid-19 i Ringerike.

  Den smittede er en kvinne i 40-årene. Hun er nærkontakt til en person som er positiv for Covid-19.

  Kvinnen har lette symptomer og er satt i isolasjon. 

  Oppdatert 12. desember

  Ytterligere syv personer smittet av covid-19  

  Alle er knyttet til kjente smitteklynger i Ringerike, og er nærkontakter til personer med påvist smitte. Det var ventet at vi ville få flere positive prøvesvar knyttet til de aktuelle smitteklyngene. De smittede er en kvinne og en mann i 40-årene, to kvinner i tenårene, en gutt i barneskolealder og to menn i 50-årene. 

  Som følge av smitten, er rundt 140 nærkontakter satt i karantene. Idrettslinja på Ringerike Videregående skole, samt gruppen "Øya" på 7. trinn på Benterud skole er blant de karantenesatte. 

  Alle de smittede er satt i isolasjon. Ingen av dagens nye smittede har ukjent smittevei, men er knyttet til allerede kjent smitte i Ringerike. Kommunen følger situasjonen tett og har oversikt over situasjonen.

  24 elever og fire ansatte i karantene på Benterud skole

  Lørdag ble det bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringerike kommune. Denne gangen var det en elev på 7. trinn på Benterud skole. Den smittede eleven har milde symptomer.

  I alt 24 elever fra gruppe «Øya» og fire ansatte er definert som nærkontakter og skal dermed i karantene til og med lørdag 19. desember. Alle nærkontakter har fått egen beskjed. Den smittede eleven er smittet av kjente nærkontakter.

  Hele 7. trinn får hjemmeskole til og med fredag 18. desember.

  De andre trinnene, med unntak av gruppe «Måne» på 1. trinn samt 6. trinn får sin undervisning på skolen som normalt.

  Oppdatert 11. desember

  Generelt

  Det er i dag totalt 17 nye smittetilfeller i Ringerike i tillegg til totalt 6 smittetilfeller på Hov Gård og bofellesskap meldt tidligere i kveld.

  De 17 smittede fordeler seg på en mann og en kvinne i 20-årene, en mann og to kvinner i 30-årene, en mann og en kvinne i 40-årene, en mann og tre kvinner i 50-årene, en mann i 60 årene, en gutt og en jente i tenårene samt to gutter og en jente under 10 år. 

  Alle de smittede har milde symptomer og er satt i isolasjon. En er relatert til utenlandsreise, og de øvrige er nærkontakter til personer med kjent smitte. 21 av 23 nye smittede er knyttet til allerede kjente klynger med smitte i Ringerike. 

  Det er tatt ut omtrent 200 personer i karantene i Ringerike som følge av smitten. 

  Smittesporingen er utfordrende og omfattende, men vi vurderer at vi nå har et godt overblikk over situasjonen.  

  Smitte på Hov gård

  Det er bekreftet coronasmitte hos fire nye ansatte og en ny beboer på Hov Gård. Det er nå totalt seks ansatte og to beboere som er smittet. 

  Som følge av smitte hos ansatt er det innsatt ekstra smittetiltak i to av etasjene på Hov gård. Besøkende bes ta kontakt med avdelingen i forkant av besøk. Begge tiltakene gjelder til og med 19. desember i første omgang. Vi gjør oppmerksom på at de kan bli forlenget avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

  Alle de smittede har lette symptomer og er satt i isolasjon. Ny smitte har ikke ført til ytterligere karantenesetting. 

  Smitte i bofellesskap

  To ansatte i et annet bofellesskap i Ringerike Kommune har testet positivt for Covid-19. Som følge av dette er 22 ansatte satt i karantene. Begge de smittede er nærkontakter av kjent smittet person og har lette symptomer og er satt i isolasjon.

  Det er valgt å innføre omfattende smittetiltak, og alle ansatte og beboere er derfor testet. Alle berørte og ansatte er informert. Ekstra tiltak gjelder til og med 20. desember, men kan bli forlenget avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

  42 elever og fire ansatte i karantene på Ullerål skole

  22 elever på 3. trinn, 20 elever på 5. trinn og fire ansatte er i karantene på Ullerål skole fra fredag ettermiddag den 11. desember.

  En elev på 3. trinn og en elev på 5. trinn har testet positivt for Covid-19. Elevens nærkontakter har fått informasjon og er satt i karantene.

  Hele klasse 3B, noen elever i 3C, og hele klasse 5C får hjemmeundervisning fram til 18. desember, da fire av skolens lærere er berørt av karantenen.

  Det gjennomføres undervisning som normalt for resten av skolen.

  17 elever og to ansatte i karantene på Benterud skole

  Fredag ble det bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringerike kommune. Denne gangen var det en elev på 1. trinn på Benterud skole. Den smittede eleven har milde symptomer.

  I alt 17 elever fra 1. trinn og to ansatte er definert som nærkontakter og skal dermed i karantene til og med lørdag 19. desember. Alle nærkontakter har fått egen beskjed. Den smittede eleven er smittet av kjente nærkontakter.

  Gruppe «Måne» på 1. trinn får hjemmeundervisning til og med fredag 18. desember da de er i karantene. De to andre gruppene på 1. trinn får sin undervisning på skolen som vanlig.

  De andre trinnene med unntak av 6. trinn får sin undervisning på skolen som normalt.

  Oppdatert 10. desember

  39 elever og 7 voksne i karantene

  En elev på 9. trinn ved Hov undomsskole har testet positivt for Covid-19. Elevens nærkontakter har fått informasjon og er satt i karantene.

  Hele 9. trinn får hjemmeundervisning frem til og med 18. desember da fem av skolens lærere er berørt av karantenen.

  På 8. og 10. trinn, samt ved forsterket enhet, gjennomføres undervisningen som normalt.

  Oppdatert 9. desember

  49 elever og 6 ansatte i karantene på Benterud skole

  Onsdag kveld ble det bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringerike kommune. Denne gangen var det en elev på 6. trinn på Benterud skole. Den smittede eleven har milde symptomer.

  I alt 49 elever fra 6. trinn og seks ansatte er definert som nærkontakter og er satt i karantene. Alle nærkontakter har fått egen beskjed.

  Den smittede eleven er smittet av kjente nærkontakter.
  Hele 6. trinn får hjemmeundervisning til og med fredag 18. desember da seks av skolens lærere er berørt av karantenen.

  På alle de andre trinnene gjennomføres undervisningen som normalt.

  12 barn og 4 voksne i karantene

  En ansatt i Hønefoss barnehage har testet positivt på korona. 12 barn og 4 voksne er satt i karantene. Den positive testen ble bekreftet onsdag ettermiddag og de som nå er satt i karantene kommer i tillegg til de som ble satt i karantene i helgen.

  Det er barn og voksne på oransje gruppe som er definert som nærkontakter. Alle som er berørt har fått direkte informasjon og er satt i karantene.

  På grunn av denne og tidligere smittehendelse på fiolett gruppe vil grønn gruppe holdes steng torsdag og fredag. Dette for å gjennomføre testing av de ansatte på denne gruppen. Dersom det ikke avdekkes noe smitte vil grønn gruppe åpne som normalt igjen mandag 14. desember.

  Barn på andre grupper som ikke er i karantene eller er rammet av testing kan komme som normalt torsdag 10.12.20

  Beboer smittet på Hov Gård

  Hov Gård er nå stengt for besøkende etter at det tirsdag kveld ble bekreftet om et nytt tilfelle av smitte med covid-19 i Ringerike kommune. Det er en beboer i 70 årene som er bekreftet smittet.

  Det er smittesporing og foreløpig er det identifisert 37 nærkontakter. Det vil bli gjennomført en utvidet kartlegging på Hov Gård med testing av alle nærkontakter og berørte.

  Smittekilden er foreløpig ukjent.

  Frem til kartleggingen gir bedre oversikt over situasjonen, vil Hov Gård være stengt for besøkende.

  Kantinen på Hov Gård er også stengt for besøk.

  Oppdatert 8. desember

  32 elever og sju ansatte i karantene på Haugsbygd ungdomsskole

  Tirsdag kveld ble det bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringerike kommune. Denne gangen var det en elev i 9. trinn på Haugsbygd ungdomsskole. Den smittede eleven har milde symptomer.

  I alt 32 elever fra 9. trinn og sju ansatte er definert som nærkontakter og skal dermed i karantene. Alle nærkontakter har fått egen beskjed. Den smittede eleven er smittet av kjente nærkontakter.

  Hele 9. trinn får hjemmeundervisning til og med mandag 14. desember fordi sju av skolens lærere er berørt av karantenen.

  På 8. og 10. trinn gjennomføres undervisningen som normalt.

  Oppdatert 5. desember

  10 barn og 5 voksne i karantene

  En ansatt i Hønefoss barnehage har testet positivt på korona. 10 barn og 5 voksne er definert som nærkontakter. Disse har fått direkte informasjon, og er satt i karantene.

  Barn på andre avdelinger som ikke er i karantene kan komme som normalt mandag 7. desember. Barnehagen har ordinær åpningstid.

  Oppdatert 2. desember

  25 Elever i karantene

  En elev på 5. trinn på Benterud skole har testet positivt for Covid-19. Alle nærkontakter er informert og er satt i karantene.

  Hele 5. trinn får hjemmeundervisning frem til og med 7. desember 2020 fordi tre av skolens ansatte også er i karantene.

  På de andre trinnene gjennomføres undervisningen som normalt.

  Siste endret: 09.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?