Du er her: Hjem / Koronavaksine Ringerike / Informasjon til innbyggerne om koronavaksinasjon i Ringerike

Innhold

  Informasjon til innbyggerne om koronavaksinasjon i Ringerike

  Vi oppfordrer alle til å ta vaksine, og bidra til at spredningen av korona viruset bremses. Slik kan vi alle bidra til å beskytte de som trenger dette mest, og gjøre det mulig for alle å vende tilbake til et normalisert hverdagsliv.

  Vaksinasjon mot korona i Ringerike kommune

  Vaksinasjon er et viktig tiltak for å forebygge og bremse spredning av smittsomme sykdommer. Ved å vaksinere seg, kan man forebygge sykdom eller gjøre sykdomsforløpet mildere hos den enkelte.

  Det er frivillig og gratis å vaksinere seg.

  Vi oppfordrer alle til å vaksinere seg, og bli med å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Slik kan vi alle bidra til å beskytte de som dette trenger mest, og gjøre det mulig for alle å venne tilbake til et normalisert hverdagsliv.

  Covid-19 vaksinen er godkjent internasjonalt og nasjonalt

  Covid-19 vaksinen som per nå er godkjent og tatt i bruk i Norge, er Comirnaty fra BioNtec og Pfizer. Vaksinen ble godkjent av det europeiske legemiddelkontoret og Europakommisjonen den 21.desember 2020.

  Godkjenningen betyr at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, og at den har god beskyttende effekt mot sykdommen. Som alle andre nye legemidler, følges vaksinen tett for både virkninger og bivirkning. Oppfølgingen gjøres av nasjonale og internasjonale helsemyndigheter.

  I de neste månedene kommer det flere ulike vaksiner. De vil alle ha de samme godkjenningsprosedyre.

  Alle skal ha to  doser av denne vaksinen, og dosene skal settes med tre ukers intervall.

  Hvem skal vaksineres

  Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon. 

  Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for hvem som skal prioriteres for vaksine.

  Innbyggere som har størst risiko for alvorlig sykdom, får vaksinen først. Det vil beskytte de mest sårbare blant oss, og samtidig bidra til å redusere belastningen på helsevesenet. Alder er sammen med kroniske underliggende sykdommer de viktigeste risikofaktorer, og må ses sammen med den enkeltes evne til å etterleve smittevernrådene.

  Helsepersonell med pasientkontakt skal vaksineres parallelt med risikogrupper for å beskytte pasienter og brukere, og for å sikre bærekraft i helsevesenet om det blir større utbrudd.

  Etterhvert vil større grupper i befolkningen bli inkludert, og prioritert etter alder og risikofaktorer.

  Gravide, samt barn og unge under 18 år er foreløpig ikke inkludert i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

  Nasjonal prioriteringsrekkefølge for vaksine

  Vaksineringen i Ringerike kommune starter nå

  I Ringerike startet vi å vaksinere 7. januar. Det er kommunens vaksinasjonsteam som vaksinerer. Kommunen vil motta vaksiner hver uke fremover.

  I Uke 1 har vi fått 110 vaksiner, i uke 2 får vi  85 vaksiner. I de første ukene vil vi derfor bare kunne vaksinere beboere på sykehjem og beboere i boliger med heldøgns pleie og omsorg.

  I februar forventer vi å begynne med befolkningsvaksinasjon utover særskilte risikogrupper. 

  Vaksinene fordeles fra vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, og vi får beskjed om antall senest fem dager før vaksinene leveres hos oss.

  Vi må bruke opp vaksinen innen frem dager etter at vi har mottatt vaksinen.

  Vaksinasjon vil foregå flere steder i kommunen

  For beboere i sykehjem og i omsorgsboliger, samt hjemmeboende, som ikke er mobile, vil vaksinasjonen bli tilrettelagt på bostedet. Det samme vil gjelde for brukere av dagsentre.

  Øvrige innbyggere vil få tilbud om å vaksinere seg nær adressen du er registrert på i Folkeregisteret.

  Hva skal du gjøre selv?

  Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg.

  Vi oppfordrer alle til å bli med å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Slik kan vi beskytte de som trenger beskyttelse.

  Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege.

  Om du ikke ønsker å vaksinere deg ber vi deg gi  oss beskjed på koronavaksine@ringerike.kommune.no  så fort som mulig.

  Du får tilbud om vaksinering direkte

  Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon.  

  Vær oppmerksom på at innkalling til vaksinering kommer på kort varsel.

  Når det er din tur til å bli vaksinert, får du informasjon fra oss direkte, via brev, sms eller e-post.

  Når du får innkallingen er det svært viktig at du møter opp.

  Hvis du ikke vil ha vaksinen, gir du oss beskjed om dette til koronavaksine@ringerike.kommune.no  

  Ta med deg gyldig legitimasjon når du skal vaksineres. Dette er pass, førerkort eller bankkort med bilde. Ta også gjerne med utfylt egenerklæringsskjema.

  Egenerklæringskjema

  Hvis du ikke har mulighet til å skrive det ut og fylle ut, hjelper vi deg med det når du kommer til vaksinering. 

  Slik foregår vaksineringen

  Vi ber om at du følger av smittevernreglene.  Hold avstand, sprit hendene og bruk munnbind innendørs. Bli hjemme om du er syk.

  • Du må møte opp på oppgitt sted og til rett tidspunkt.
  • Du blir registrert når du kommer, og du må vise ID-kort.
  • Du må vente i 20 minutter etter at vaksinen er satt.

  Vaksinasjonen vil bli registrert på ditt vaksinasjonskort på Helsenorge.no. Det vil være mulig å få et forenklet kort på vaksinestedet om du ikke har adgang til nettstedet.

  Om du er syk på vaksinedagen med feber eller annen sykdom ber vi deg ta kontakt slik vi kan sikre at du får en ny innkalling. Gi beskjed så raskt som mulig til koronavaksine@ringerike.kommune.no

  Mer informasjon om vaksinasjon

  Nasjonal informasjon
  Koronavaksinasjonsprogrammet fra Fhi

  Koronavaksine på 1-2-3

  Quick guide to the coronavirus vaccine

  Lokal informasjon for Ringerike
  Kommunens hjemmeside 

  Har du spørsmål eller lurer på noe ?

  Kontakt oss på

  E-post: koronavaksine@ringerike.kommune.no   

  Ansvarlig for vaksinasjonsprogrammet i Ringerike kommune

  Belinda Johnsrud Gjærløw, prosjektleder

  Karin Møller, kommuneoverlege 

  Kristin Salvesen Molstad Andresen, leder for Smittevernkontoret

   

  Kortversjon for nedlasting av denne informasjonen som PDF.

  Siste endret: 26.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?