Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Derfor øker kostnadene for vann og avløp

Innhold

  Derfor øker kostnadene for vann og avløp

  Kommunestyret i Ringerike har vedtatt å endre måten innbyggerne blir fakturert for vann- og avløpstjenestene. Endringen består av å dele kostnadene i to deler. Den ene delen er et fastledd og den andre er et forbruksledd. Flere har stilt spørsmål om dette gir en mye høyere og urimelig kostnad for den enkelte. Samtidig er det noen som også hevder at prisøkningen skyldes unødige investeringer som følge av en overoptimistisk tro på vekst. Men er det egentlig slik?

  Fastleddet øker ikke kostnadene

  I Ringerike er 82,2 prosent av innbyggerne koblet til kommunal vannforsyning og 77,3 prosent til kommunalt avløp. Dette er en høy andel sammenlignet med andre kommuner, når vi også tar hensyn til kommunens geografiske utstrekning.

  Kommunens kostnader til vann- og avløp dekkes av forbrukerne etter de faktiske utgiftene som brukes på disse tjenestene. Det er denne kostnaden alle som er tilknyttet vann- og avløp i fellesskap må dele på. Det er ingen som har noen fortjeneste i dette, og det er ingen som har noe tap. Dette er en lovpålagt ordning for kommunale vann- og avløpstjenester.

  I en langstrakt kommune med spredt bebyggelse og stort areal, slik som Ringerike blir naturligvis kostnadene høyere enn i en konsentrert kommune over et mindre areal.

  Tross dette har Ringerike kommune en kostnadseffektiv drift av tjenesten.

  Sammenligner vi med andre kommuner viser det at våre innbyggere ikke belastes med unødige høye kostnader.

  Dette er noe vi ser i KOSTRA, som er kommunenes offisielle kostnadsrapportering. Der sammenlignes alle kostnadstall fra alle landets kommuner med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

  Hvorfor øker kostnadene og hva består de av?

  Gebyret abonnentene betaler består av driftskostnadene og kapitalkostnader knyttet til infrastrukturen for vann og avløp.

  Den økningen vi opplever både i 2023 og 2024 ser vi også i de fleste andre kommuner det er naturlig å sammenligne oss med.

  Rentene har økt mye de siste par årene, og rentekostnader utgjør en stor del av kostnadene som danner grunnlaget for gebyrene.

  I tillegg har også prisene på strøm og energi økt kraftig. Sammen med den generelle prisøkningen på varer og tjenester gir dette seg utslag på gebyrene da om lag 60 prosent av driftskostnadene er innkjøp.

  En annen årsak til at gebyrene nå øker er at vi må ta inn igjen tidligere års for lite fakturering. Som følge av den kraftige kostnadsveksten ble gebyrene for lave de siste årene, og dette må nå hentes inn igjen.

  Dette kan høres rart ut, men reglene er klare for dette.

  Kommunestyret vedtar prisen for gebyrene i forbindelse med budsjettet hvert år. Dette blir da den prisen kommunen kan fakturere ut for tjenestene i det året budsjettet gjelder for.

  Hva blir kostnadene ved den nye ordningen?

  For 2024 er det innført et fastledd på vann- og avløpsgebyret. Dette fastleddet utgjør 15 prosent av kommunens kapitalkostnader knyttet til vann og avløp, og blir fordelt på de som har kommunalt vann og avløp. De resterende 85 prosentene dekkes gjennom en pris per kubikk etter målt forbruk.

  På den enkeltes faktura vil den prosentvise fordelingen mellom fastledd og forbruksledd være annerledes. Fastleddet er et fastbeløp som er likt uavhengig av størrelsen på forbruket.

  Fastleddet utgjør 1 455,00 kroner for avløp og 893,75 kroner for vann i 2024.

  Prisen per kubikk, den såkalte forbruksavgiften er på 83,10 kroner for avløp og 49,29 kroner for vann per kubikk i 2024.

  For en husholdning med en eller to personer utgjør et normalt årsforbruk om lag 60 kubikk, en mellomstor husholdning om lag 120 kubikk og en stor husholdning om lag 220 kubikk.

   

  60 kubikk

  120 kubikk

  220 kubikk

  Fastledd vann

  893,75

  893,75

  893,75

  Forbruksavgift vann
  (Kroner 49,29 per kubikk)

  2 957,40

  5 914,80

  10 843,80

  Fastledd avløp

  1 455,00

  1 455,00

  1 455,00

  Forbruksavgift avløp
  (Kroner 83,10 per kubikk)

  4 986,00

  9 972,00

  18 282,00

  Sum per år (ink. mva.)

  10 292,15

  18 235,55

  31 474,55

  Ringerike har en pris ut til abonnentene på vann og avløp som tåler å bli sammenlignet med andre kommuner.

  Vi er effektive, og vi ønsker stadig å bli enda bedre

  Det er naturligvis viktig å se på effektiviteten i driften av vann- og avløpstjenesten. Selv om vi er en kommune med stor utstrekning, spredt bebyggelse og høy andel abonnenter med tilknytning, drifter vi vann- og avløpstjenesten svært effektivt.

  For å drifte effektivt er vi avhengig av høy kompetanse og tilgang til de riktige ressurser for å løse oppgavene. I Ringerike har vi fokus på å utvikle tjenesten slik at vi skal ligge i front innenfor dette fagområdet.

  Innbyggerne skal være sikre på at de får en tjeneste med høy kvalitet og leveransesikkerhet.

  Vi leverer Norges beste vann og vi håndterer avløpet slik at vi ikke forurenser vårt eget miljø. Det skal vi fortsette med på en god, sikker og kostnadseffektiv måte.

  Bygger vi for stort og dyrt i Ringerike?

  Mats Øieren
  Kommunikasjonssjef

  Siste endret: 16.02.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?