Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Erosjonssikring Randselva

Innhold

  Erosjonssikring Randselva

  Uværet Hans og storflommen i etterkant medførte store skader på elvebunnen og skråningen ved Livveien. Nå er sikringsarbeidene i gang, og ettersom Livveien ikke kan brukes som transportvei inn til elva, må Gullagata benyttes. Arbeidene påvirker også de som kjører båt eller padler.

  Påvirker ferdsel på elva 

  Arbeidene med å fylle erosjonshullet og sikre skråningen ved Livmarka i Randselva er godt i gang. Båttrafikken på elva er for tiden liten, men det vil ikke være mulig å passere ved stedet det nå arbeides. Elva er stengt for passering og det betyr at en ikke kommer forbi via vannveien.

  Forhåpentligvis vil arbeidene være klar til begynnelsene av mai.

  Arbeidene i gang

  Sikringsarbeidene langs Randselva er nå i gang. Fra nå og framover til mai vil det pågå nødvendige sikringsarbeider for å reparere skadene etter uværet Hans og storflommen.

  Under flommen ble både elvebunnen og skråningen opp mot Livveien ødelagt av erosjon. Det er omfattende tiltak som skal stabilisere området, både skråning og elvebunn skal sikres før beboere kan flytte hjem.

  Det er beobere i seks hus som fortsatt er evakuert etter Hans.

   

  Bildet viser arbeidene som er i gang ved Randselva

  Sikringsarbeidet langs Randselva er i gang. (foto: Ringerike kommune)

   

  Påvirker beboere i Gullagata

  Ettersom Livveien ikke kan benytte som transportvei inn til rasområdet, må steinmasser som skal brukes til stabiliseringen transporteres inn gjennom Gullagata. Dette betyr en ekstra belastning for de i området der.

  • Fartsgrense vil derfor senkes til 20 km/t i Gullagata og deler av Ullerålsgate.
  • Ballplassen på Holttangen blir anleggsområde for mellomlagring av stein

  Bildet er en illustrasjon som viser der transporten skal gå i Gullagata.
   
  Illustrasjonen viser hvor transporten vil foregå inn Gullagata.
   

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål i forbindelse med arbeidene som utføres kan du sende en e-post enten til prosjektleder Ringerike kommune eller prosjektleder fra en av entreprenørene.

  Ringerike kommune:
  Erik Josephson
  E-post: erik.josephson@ringerike.kommune.no

  Prosjektleder fra Kaare Mortensen Buskerud AS:
  Haavard Yttri
  E-post: haavard@kaare-mortensen.as

  Siste endret: 16.02.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?