Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Jordvollen fjernes

Innhold

  Jordvollen fjernes

  Arbeidene i Ringeriksgata er i gang og arbeidene vil holde på i om lag ti måneder. Nå starter arbeidene med jordvollen.

  Nå fjernes jordvollen

  Prosjektet Ringeriksgata er godt i gang, og i uke 12 starter arbeidene med å fjerne jordvollen.

  Vi kommer til å starte innerst ved ishallen og jobbe oss utover. Det vil være flere lastebiler i gang for å transportere massene ut. I tillegg til å fjerne selve vollen, skal det også skiftes ut en del masser før opparbeidelse av parkeringsplassen.

  Det legges til rette for rundt 100 parkeringsplasser, og det vil bli et fysisk skille mellom parkeringsplassen og veien som går inn til ishallen.

  Mens arbeidene pågår så vil dagens parkeringsplasser inn mot friidrettsbanen ikke kunne benyttes.

  Bildet viser en gravemaskin som jobber i Ringeriksgata.

  (Foto: Ringerike kommune) 

  Dette skal gjøres

  Det er vedtatt at Ringeriksgata skal utbedres og i uke 9 startet gravingen.

  Hovedformålet er å øke trafikksikkerheten og bedre forholdene for de gående og syklende. Den nye Ringeriksgata vil få en bred gang- og sykkelsti inn mot gjerdet og stadionområdet, og det vil bli gatelys. Dagens fortau mot boligene vil også bli fornyet. Dette vil gjøre området langt tryggere for myke trafikanter.

  I tillegg håper kommunen å få ryddet opp i uoversiktlig parkering langs veien.

  Bildet er en grafisk illustrasjon av hvordan Ringeriksgata blir seende ut. Brede fortau, sykkel - og gangvei. Fine grøntområder.

  Bred gang-og sykkelvei til rettelagt med fine grønt arealer. 

  I ukene som kommer vil fortau og vei kunne brukes som normalt, men en del av parkeringsplassene vil bli borte. Følge med på merking dersom trafikken etter hvert må legges om.

  Utskiftning rør

  I forbindelse med oppgraderingen av Ringeriksgata skal det også skiftes ut en del gamle vann- og avløpsledninger. I tillegg skal det oppgraderes vann- og avløp i sidegatene Holegata, Jevnakergata og Roald Amundsens gate. Da vil hele området rundt Ringeriksgata ha et nytt og sikkert vann- og avløpsnett.

  Når dette utføres i sammenheng med Ringeriksgata gjøres dette til en lavere kostnad enn om det skulle tas som eget prosjekt.

  Siste endret: 21.03.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?