Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Vann- og avløpsprosjekt, Hen - Hallingby

Innhold

  Vann- og avløpsprosjekt, Hen - Hallingby

  Det skal legges vann- og avløpsledninger fra Hallingby til Hen. Oppstart av anlegget er forventet å skje i andre halvdel av 2024. Gjennomføringstiden for anlegget er forventet å være rundt to år.

  Hva skal bygges

  Det skal legges vann- og avløpsledninger fra Hallingby til Hen. Det har tidligere blitt lagt ledninger fra Nymoen til Hen, hvor det er tatt høyde for videreføring til Hallingby. Ledningsanlegget til Hen ble avsluttet i 2016.

  Ledningsanlegget vil bli rundt 8 km langt og det skal etableres 3 kloakkpumpestasjoner.

  Det skal også etableres et nytt høydebasseng på Hallingby som vil erstatte dagens høydebasseng. Etter at forbindelsen mellom Hallingby og Hen er på plass, vil Hallingby renseanlegg bli revet.

  Fremdrift


  Frem til nå har det blitt arbeidet med å finne en egnet ledningstrasé mellom Hallingby og Hen. Det har blant annet blitt gjennomført grunnundersøkelser på aktuelle steder i området.

  Kommunen vil i den nærmeste tiden ta kontakt grunneiere med tanke på å inngå avtale om etablering av kommunens ledningsanlegg på berørte eiendommer.

  Oppstart av anlegget er forventet å skje i andre halvdel av 2024. Anleggsperioden er forventet å være omlag to år.

  Bildet viser et jorde som er et av ledningstraseene til nytt vann-og avløpsprosjekt

  Bildet viser en av ledningstraseene ved Svensrud, ikke langt fra Grønvoldsmoen.

  Bakgrunn


  Kapasiteten på Hallingby renseanlegg er i dag fullt utnyttet. Dette fører til begrensninger på bygging i området. Det er derfor besluttet at avløpet fra Hallingby skal føres til kommunens hovedrenseanlegg på Monserud, hvor kapasiteten har blitt utvidet med et nytt renseanlegg.


  I tillegg er det besluttet at Hallingby skal forsynes med vann fra Ringerike vannverk i tillegg til dagens vannforsyning fra Hallingby vannverk.

  Dette vil gi en økt leveringssikkerhet. Hallingby kan dermed forsynes med vann selv om vannproduksjonen på Hallingby vannverk stopper.

  Monserud renseanlegg ved Hvervenmoen.

  Referat fra informasjonsmøte


  Det ble gjennomført et informasjonsmøte med grunneiere og andre berørte 1. november 2023. Presentasjon og referat fra møtet finner du på lenkene under.

  Presentasjon fra møtet november 2023.

  Referat fra møtet november 2023.

  Siste endret: 16.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?