Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO

Innhold

  Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO

  Fra 1. august innføres det inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2. årstrinn, og gratis plass for barn på 5.- 7. årstrinn med behov for særskilt tilrettelegging.

  En nasjonal ordning

  Den nye ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass. Ordningen gjelder for barn i 1. og 2. klasse. Om husholdningens skattbare inntekt er under kr. 618 333 pr. år og eleven har 100 % SFO-plass inkludert morgen kan du søke om redusert betaling. 

  Ordningen gjelder kun til elever på 1. og 2. trinn, den gjelder ikke for elever med SFO-plass på 3. og 4. trinn. Dersom husholdningens inntekt er under 3G (kr. 299 574) kan du søke om redusert betaling for elever på 3. og 4. trinn.  

  SFO for barn med særskilte behov på 5.–7. årstrinn er gratis, det betales kun for kost (matpenger).  

  Søknaden

  For å få inntektsgradert foreldrebetaling må du hvert skoleår sende inn en søknad til kommunen. Du kan benytte eksisterende skjema, men vi arbeider med nytt skjema som vil være tilgjengelig ca 5. august.

  Søk redusert betaling i barnehage og SFO

  OBS! Vi anbefaler deg å bruke nettleser Chome, Firefox eller Edge for optimal visning.

  Det må legges ved siste mottatte skattemelding som dokumentasjon. Dersom man har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det i tillegg legges ved f.eks. lønnslipp, vedtak fra Nav, eller annen dokumentasjon på endret inntekt.

  Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg.

  Søknadsfrist

  For skoleåret 2020-2021 er søknadsfristen 31. august. 

  Frist for redusert foreldrebetaling for hele skoleåret er 1. august hvert år. For skoleåret 2020-2021 har vi satt fristen til 31. august 2020. Fristen er utsatt fordi lovendringen ble fastsatt 2. juli, etter at skolene hadde tatt sommerferie.

  Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august 2020 har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde fra den første påfølgende måneden.

  Faktura for august

  Faktura for august utstedes før vi har fått behandlet søknader om redusert foreldrebetaling etter den nye ordningen. Dersom du får innvilget redusert betaling, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mye på faktura for september eller oktober. 

  Priser for SFO-plass

  Priser - SFO 2021

  Plasstype

  Pris per måned

  5 dager pr. uke (Hel plass)  3100,-
  4 dager pr. uke 2720,-
  3 dager pr. uke 2040,-
  Halv plass (2/3 dager pr. uke) 1700,-
  2 dager pr. uke 1360,-
  Morgentilbud SFO 710,-
  Kjøp av ekstra enkeltdager 180,-

  Man betaler for 10 måneder per år, hvor det betales halv pris i juni og august.

  Ved deltidsplass inkluderer prisen et administrasjonsgebyr på 10 %.

  Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte sfo-ordning, jfr. §7 i vedtektene. NB! Ikke alle skoler har kostpenger.

  Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere.

  Søke SFO-plass

  Dersom det er noen som ikke har søkt SFO-plass, men som nå ønsker å gjøre det, kan du søke her:

  Forskriften

  Endringer i forskriftene til opplæringsloven om moderasjonsordninger i den kommunale skolefritidsordningen kom 2. juli 2020.

  Les forskriften her.

  Siste endret: 27.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?