Hva skjer i Ringerike?

Kunngjøringer

Saker til offentlig ettersyn

Her finner du saker og planer som er blitt behandlet politisk. 
Kom med din mening før sluttbehandling.

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av nye planprosesser. Vær med å påvirke utviklingen i nærmiljøet.

Finn frem i Ringerike