Kunngjøringer

Saker til offentlig ettersyn - har du innspill?

Her finner du saker og planer som er blitt behandlet politisk. 
Kom med din mening før sluttbehandling!

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av nye planprosesser. Vær med å påvirke utviklingen i nærmiljøet.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.

Ringeriksbanen

Finn frem i Ringerike