Du er her: Hjem / Helse / Hjelpemidler / Velferdsteknologi

Innhold

  Velferdsteknologi

  Kommunene har ansvar for å levere tjenester til flere og mer omfattende brukergrupper innen helse og omsorg. Velferdsteknologi er et virkemiddel som skal bidra til at kommunene er bedre rustet til å møte fremtidens omsorgsbehov.

  Hva er velferdsteknologi?

  "Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne". (Kilde Helsedirektoratet).

  Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier ut i fra hvilke behov de skal løse, og hvordan de kan gi støtte for brukere, pårørende og tjenesteutøver. 

  Eksemplene som er gitt tilbys ikke nødvedigvis av kommunen, men skal illustrere hvilken teknologi som finnes.

  Informasjonsmateriell

  Pensjonistforbundets informasjon om velferdsteknologi 

  Trygghets- og sikkerhetsteknologi

  Den mest brukte løsningen, som gjør at du kan føle deg trygg og ha  mulighet for å bo lengre hjemme

  Eksempler: 

  Mestringsteknologier (medisinske målinger)

  Du kan bedre mestre egen helse. I dette inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelse, personer med behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet.

  Eksempler:

  • elektronisk medisindispenser
  • utstyr for personlig måling av kroppsfunksjoner
  • videospill for å trene mobilitet og stimulere til aktivitet
  • kroppssensorer som måler og stimulerer til opptrening/styrke 
  Utrednings- og behandlingsteknologi

  Teknologi for behandling og pleie som bidrar til at brukeren gis mulighet til å bedre mestre egen helse ved for eksempel kronisk lidelse.

  På denne måten kan medisinsk utredning og behandling utføres hjemme og følges opp av behandlerne. 

  Eksempler:

  • automatisk måling av blodsukker, blodtrykk og lignende 
  • elektronisk medisindispenser 
  Kompensasjons- og velværeteknologi

  Teknologi som kompenserer for funksjonssvikt og gjør hverdagen tryggere, sikrere og mer komfortabel eller bidrar til sosialisering.

  Dette er løsninger som kan bistå når for eksempel hukommelsen blir dårligere eller ved fysisk funksjonssvikt. Disse verktøyene skal gjøre hverdagen enklere.

  Eksempler:

  • skritteller
  • kaloriforbrenningsmåler
  • løsninger for automatisk lysregulering
  • persiennestyring
  • kommunikasjonsverktøy

  Hvorfor jobbe med velferdsteknologi?

  Kommunene har ansvar for å levere tjenester til flere og mer omfattende brukergrupper innen helse og omsorg. Velferdsteknologi er et virkemiddel som skal bidra til at kommunene er bedre rustet til å møte fremtidens omsorgsbehov.

  Kommuner som har prøvd ut slik teknologi kan vise til gevinster på 3 hovedområder:

  1. Økt kvalitet (eksempler er: økt trygghet for brukere, pårørende og ansatte og økt mestring, selvstendighet, frihet og aktivitetsnivå for brukere). Se video om bruk av medisindispenser.

  2. Spart tid (eksempler er: mindre behov for hjemmebesøk, mer effektiv medisinhåndtering, mer fleksibilitet og enklere samhandling mellom brukere og ansatte).

  3. Unngåtte kostnader (eksempler er: færre hjemmebesøk, redusert avlastningsbehov (GPS), raskere håndtering av medisinske komplikasjoner gir færre innleggelser og mindre komplikasjoner).

  Hva gjør vi hos oss?

  En vellykket innføring av velferdsteknologi handler ikke om teknologiske løsninger alene, men i stor grad om hvordan tjenesten innrettes for å nyttiggjøre seg teknologien.

  Interkommunalt samarbeid

  Hole, Ringerike og Jevnaker samarbeider om velferdsteknologi.

  Felles grunnlag for satsningen er det interkommunale prosjektet kalt, «Den nye helsetjenesten i Ringeriksregionen».

  Målsettinger

  • Gi brukerne økt trygghet, livskvalitet og kontroll over egne liv.
  • Gi pårørende økt trygghet og mestring over sine livssituasjoner.
  • Gi ansatte større mulighet til å bruke fagkompetanse på en effektiv måte.
  • Bedre utnyttelse av ressurser i de kommunale helsetjenestene.

  Prosjekter

  For tiden jobber vi med spesielt disse teknologiene:

  Elektronisk medisindispenser

  Anonymisert digitalt tilsyn

  GPS lokalisering

  Kontaktinfo

  Prosjektleder for det interkommunale samarbeidet om velferdsteknologi er

  Astrid Lundesgaard

  Mobil 913 95 854 (Hverdager 9 - 15)

  Siste endret: 13.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?