Du er her: Hjem / Grave- og arbeidstillatelser på kommunal veg

Innhold

  Grave- og arbeidstillatelser på kommunal veg

  Skal du grave eller gjøre arbeider på eller ved siden av kommunale veier må du søke først.

  Skal du grave?

  Graving på kommunal grunn eller områder som driftes av kommunen, må utføres i henhold til:

  Ringerike kommunes graveinstruks.

  1. Du må alltid sende søknad om tillatelse til graving/tiltak og arbeider* i og ved:
   • det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer
   • parker
   • friområder
   • øvrig kommunal eiendom
   • områder som driftes av kommunen
  2. Søknaden må være godkjent før graving.
  3. Du må som tiltakshaver/ entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingsplan for å få behandlet søknaden.

  Denne planen kan bestå av en skriftlig del som skal angi sted for arbeidet, hva som skal utføres og en skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.

  NB! Kabelpåvisning alene er ikke nok for å starte graving

  *Inkluder oppstilling av stillas, kontainer, bruk av lift/kranbil, og lignende.

  Søknad om graving

  Søknad om graving utføres via kundeportalen:

  ledningsportalen.no

  Søknader behandles normalt i løpet av 3-10 virkedager. Dersom tiltaket krever trafikkavviklingsplaner tas det forbehold om lengre behandlingstid.

  Pris på gravemeldinger, kontroll samt skilt- og varslingsplaner 2022
  Tjeneste Pris uten mva Pris med mva
  Gravemelding klasse A, B, C og D 4500,- 5625,-
  Godkjenning av varslingsplan 2500,- 3125,-
  Utsetting og oppfølging av skiltplan 6500,- 8125,-
  Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk - graveportalen 2500,- 3125,-
  Utvidet gravesøknad - frist 1800,- 2250,-

   

  I saker der arbeider er påbegynt uten godkjenning kan arbeidet stanses ved umiddelbar virkning.

  Prisene for skilting gjelder utført på hverdager mellom kl 07:00 og 15:00. Arbeider utover disse tidene medfører tillegg for overtid i henhold til kommunens overtidsgodtgjørelse.

  Hvor graves det akkurat nå?

  Innmeldte gravearbeider kan du se her:

  Her graves det nå

  Arbeidstillatelse på kommunal vei

  Kommunen krever at du søker om tillatelse for å gjøre arbeider på eller langs våre veier.

  Arbeid på eller ved en vei representerer økt fare for både arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

  Søknad om arbeidstillatelse

  Søknad om arbeidsvarsling utføres via kundeportalen:

  ledningsportalen.no

  Søknader behandles normalt i løpet av 3-10 virkedager. Dersom tiltaket krever trafikkavviklingsplaner tas det forbehold om lengre behandlingstid.

  Alle søknader om arbeidsvarsling til Ringerike kommune skal inneholde følgende dokumentasjon

  1. Arbeidsbeskrivelse
  2. Risikovurdering
  3. Arbeidsvarslingsplan

  Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet.

  Du må ha gått på kurs 2 i arbeidsvarsling for å få godkjent arbeidsvarslingsplan.

  Les mer om kurs her

  Det er Statens Vegvesen’s håndbok «Arbeid på og ved veg» som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på/ved veg skal varsles og sikres på. Dette gjelder alle offentlige veier i Norge, inkludert kommunale.

  Graving vann og avløp

  Hvis du skal legge kommunalt vann og avløp må du være godkjent foretak og følge kommunens VA-norm.

  VA-norm i Ringerike kommune   

  Siste endret: 03.02.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?