Du er her: Hjem / Helse / Korttidsopphold

Innhold

  Korttidsopphold

  Korttidsopphold i institusjon 

  Korttidsopphold er et tidsbegrenset og målrettet opphold på institusjon og er aktuelt for deg som ikke får dekket ditt behov for opptrening etter sykdom og skade ved å bo hjemme.

  Hjelpebehovet må være av slikt omfang at tjenester i hjemmet ikke vurderes å være tilstrekkelig.

  Ved innvilget søknad, kan du få tilbud om:

  • Døgnopphold
  • Dagopphold 
  • Nattopphold (hjemme på dagtid)

  Hvem kan søke?

  Du som trenger:

  • Etterbehandling og oppfølging av fysisk og psykisk tilstand
  • Observasjon og kartlegging av situasjon
  • Heldøgnsomsorg i påvente av egnet bolig eller langtidsplass

  Hva koster det?

  Du må betale en egenandel for korttidsopphold i institusjon. Egenandelen er fastsatt i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 4. 

  Hvilke institusjoner tilbyr korttidsopphold?

  Kommunen kan ikke garantere plass på nærmeste sykehjem. 

  Austjord     Tyribo     Sokna     Hvelven  Hønefoss

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   

  Siste endret: 04.05.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?