Du er her: Hjem / Helse / Våre institusjoner / Austjord behandlingssenter

Innhold

  Austjord behandlingssenter

  Austjord yter flere ulike tjenester som dagsenter, Hospice, korttidsopphold, rehabilitering, avlastning og hjelpemiddellager.

  Om oss

  Austjord ligger i flotte omgivelser nord for Hønefoss mot Eggemoen.

  Her har vi samlet flere ulike tjenester som dagsenter og hjelpemiddellager, og mer omfattende tilbud for rehabilitering, korttidsopphold og hospice.

  Kortidsavdelingen

  På korttidsavdelingen har vi 12 heldøgns korttidsplasser hvor vi tilbyr rehabilitering og kartlegging til pasienter som av ulike årsaker får tilbud om plass hos oss.

  Rehabiliteringsavdelingen

  På rehabiliteringsavdelingen har vi 10 heldøgns rehabiliteringsplasser, samt 4 kommunale akutte døgnplasser (KAD).

  KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Vi behandler pasientens avklarte diagnose. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene.

  Austjord Hospice

  På hospiceavdelingen har vi 4 korttidsplasser og 4 hospiceplasser for alvorlig syke og døende.

  Austjord Paviljong

  I Paviljongen har vi 14 heldøgsplasser for pasienter på avlastning, og pasienter som venter på høyere omsorgsnivå.

   

  Vi jobber tverrfaglig!

  På Austjord jobber det sykepleiere og helsefagarbeidere hele døgnet. Vi har leger i faste stillinger på dagtid, samt fysioterapeuter og ergoterapeuter. Logoped kan kontaktes ved behov. Informasjon om logoped finner du her.

   

  Trivsel og tilbakemeldinger

  Det er et ønske om at du som pasient hos oss skal trives. Det er derfor viktig at tilbakemeldinger og ideer om hvordan noe kan gjøres bedre eller annerledes blir formidlet til avdelingsleder eller enhetsleder. Er det noe du ikke er fornøyd med, nøl ikke med å ta kontakt.

  Det er laget egne skjema for tilbakemelding på kvalitet på tjenesten. Disse er tilgjengelig for nedlastning ved bruk av linken nedenfor. Vi er behjelpelige med å skrive ut skjema ved behov. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

   

   

  Kontaktinfo

  Hovedtelefonnummer: 32 11 53 00

  Adresse: Lundstadveien 50-78, 3514 Hønefoss

  Kontaktinformasjon til avlastning og skoletilbud for barn og unge på Austjord/Færdenmarka barneboliger finner du her. 

  Austjord behandlingssenter 

  Enhetsleder: Sissel Johnsrud Braaten

  Telefon: 906 98 275

  Kontaktinformasjon Korttidsavdelingen

  Avdelingsleder: Vibeke Stave Kristiansen

  Kontaktinformasjon Paviljong Austjord 

  Avdelingsleder: Armend Haziraj

  Kontaktinformasjon Rehabiliteringsavdelingen

  Avdelingsleder: Mary Emilie Kjernsvik

  Kontaktinformasjon Hospice

  Avdelingsleder: Armend Haziraj

   

   

  Gjelder det avlastning og skoletilbud for barn og unge på Austjord/Færdenmarka barneboliger?

  Kontaktinformasjon finnes HER!

  Vi oppfordrer til å ikke sende personopplysninger på mail.

  Fant du ikke det du lette etter?

  Her kan du lese om avlastning for barn i instutisjon på Austjord behandlingssenter.

  Her finner du informasjon om hjelpemiddellageret på Austjord behandlingssenter.

  Austjord

  Besøksadresse:

  Austjord
  3514 Hønefoss

  Telefon: 32 11 53 00

  Siste endret: 07.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?