Du er her: Hjem / Helse / Støtte til pårørende

Innhold

  Støtte til pårørende

  Å være pårørende til noen som er syk eller trenger hjelp kan være en krevende oppgave. Som pårørende har du krav på støtte og veiledning i de omsorgsoppgavene du står i, og rådgivning om de tjenestene du kan søke.

  Bruker- og pårørendesenter

  I Ringerike kommune har vi et Bruker- og pårørendesenter (BP) som kan hjelpe deg å navigere i tjenestene.

  BP er en telefontjeneste, hvor de som har behov kan ringe for informasjon og rådgivning. De som har behov for videre oppfølging tilbys et møte på familiens hus.  

  De som er tilknyttet BP er ansatte i kommunen som har kunnskap om kommunens tjenester og organiseringen av disse. I tillegg har de kunnskap om frivillige organisasjoner, pasient- og brukerorganisasjoner og når en eventuelt kan klage på vedtak og bestemmelser.  

  Bruker- og pårørendesenteret skal være for alle brukere og pårørende i Ringerike kommune. Det er uavhengig av alder eller diagnose.   

  - Målet er å gi brukere og pårørende "en dør inn" i kommunen. Det er ett telefonnummer hvor man kan få informasjon og råd når man står i vanskelige livssituasjoner, og få hjelp på veien videre.

  Les mer om pårørende her

  Slik tar du kontakt

  BP er åpent på hverdager fra klokka 10-12
  Du kan ringe på telefon: 480 46 070

  Du kan også nå oss på e-post: brukerogpaarorende@ringerike.kommune.no 

  Vennligst ikke send personlige og sensitive opplysninger på e-post.

  Avlastning

  Avlastning er et tilbud til personer som utøver særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. Det forutsettes at den omsorgstrengende har et behov som gir rett på nødvendige helse- og omsorgstjenester. Avlastning skal bidra til at personer med særlig tyngende omsorgsarbeid klarer å stå i dette over tid og får nødvendig ferie og fritid. Avlastningen kan ha variert omfang ut ifra søkerens behov og livssituasjon.

  Avlastning for barn og unge fra 0-20 år

  Ringerike kommune tilbyr ulike tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen 0-20 år.

  Forskjellige former for avlasting

  Om du yter omsorg for funksjonshemmede eller andre pleietrengende barn og unge, kan du søke om ulike typer for avlastning:

  • avlastning i institusjon på Austjord
  • privat avlastning hjemme i familie
  • avlastning gjennom kommunens samarbeidspartnere f.eks Fossen friluft
  • timesavlastning organisert gjennom støttekontaktordning

  Avlastning kan gis både i og utenfor hjemmet for å avlaste den som ellers har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

  Formålet med avlastningen

  Avlastningen skal:

  • gi mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis
  • hindre utmattelse
  • gi mulighet til å reise på ferier
  • gi rom for normal fritid
  • gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk

  På Austjord er det også et skole-/barnehagetilbud til multifunksjonshemmede barn med stort medisinsk behov. Barnehagen og skolen er en integrert del av avlastningen.

   

  Kontaktdetaljer

  Avlastning for pårørende til barn og unge

  Signe Maurtvedt
  Enhetsleder 

  tlf: 958 99 246

  Avlastning for voksne

  Avlastning for voksne (over 20 år) er organisert ved Paviljong Austjord. 

  Hva koster det?

  Denne tjenesten er gratis. Det kommer en kostnad på 34 kr/døgn for TV og internett. Vi har TV på alle rom. Har familien spesielle ønsker vedrørende aktiviteter under avlastningsoppholdet, kan man kjøpe aktivitietspakke ut fra aktuelle tilbud i avdelingen, dette koster 300 kr pr utflukt. Da dekkes transport og personale.

  Praktisk informasjon

  Dersom pasienten har behov for transport til og fra avlastningsoppholdet, eller spesialtransport, må dette rekvireres på forhånd av pasientens fastlege.

  Innkomst skal som hovedregel foregå mellom kl 13 og 14, avreise mellom kl 10 og 11.

  Det du må ha med deg

  Alle må ha med seg:

  • Oppdatert medisinliste fra fastlege
  • Egne medisiner (også øyedråper, inhalasjoner, avføringsmidler, plaster osv.)
  • Medisinsk forbruksmateriell som spesielle bandasjer, sondemat ol.
  • Klær og toalettsaker til hele oppholdet, samt godt fottøy
  • Bleier, truseinnlegg og annet inkontinensutstyr
  • Ganghjelpemidler dersom de har det
  Under oppholdet

  Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret under oppholdet, og behov for oppfølging må skje via fastlege.

  Det serveres 4 måltider pr dag, samt frukt til mellommåltider.

  Vi har ikke fysioterapeut/ergoterapeut tilknyttet oppholdet.

  Vi vasker ikke tøy, men samler skittentøy i en pose. (Unntak dersom tøyet tilsøles med kroppsvæsker). Verdisaker medbringes på eget ansvar.

  Kontaktinformasjon Paviljong Austjord 

  Telefon til avdelingen: 902 36 564

  Avdelingsleder: Mary Emilie Lindblom

  Telefon: 928 88 293

   

   

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

   Omsorgsstønad

  Tjenesten er aktuell for deg som:

  • Har spesielt tyngende omsorgsoppgaver for et familiemedlem eller annen nærstående person
  • Har omsorg ut over normal omsorgsplikt for person under 18 år
  • Har søkt og fått innvilget hjelpestønad fra NAV
  Hvem kan søke?

  Frivillige omsorgsgivere uten omsorgsplikt. Foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige, der omsorgen er mer omfattende enn for barn på samme alder.

  Hva koster det?

  Tjenesten er gratis. Du får betalt av kommunen dersom du innvilges omsorgslønn. 

  Innvilget søknad gir ikke full godtgjørelse for hver time du yter omsorg og gir ikke rett til feriepenger eller sykepenger. NAV innvilger sykepenger fra og med 17 sykedag. 

  Hvordan søker jeg?

  Søknaden må inneholde opplysninger om:

  Beskrivelse av situasjonen gjennom hele døgnet hvor det framkommer hva og hvorfor en vurderer at omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk tyngende enn det en normalt kan regne med gjennom rollen som pårørende. 

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Pårørendeskolen - demens

  Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har familiemedlemmer eller nære venner med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

  Les mer om pårørendeskolen her

  Sorggrupper

  Sorggrupper er et tilbud for de som har mistet en av sine kjære.

  Les mer om sorggrupper her

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   

  Siste endret: 09.10.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?