Du er her: Hjem / Helse / Våre institusjoner / Hvelven omsorgssenter

Innhold

  Hvelven omsorgssenter

  Velkommen til Hvelven omsorgssenter!

  Nettopp fått sykehjemsplass?

  Du har kanskje gjort deg opp noen meninger om det å skulle bo på et sykehjem. Nye omgivelser og uvante forhold krever tilvenning. Derfor håper vi at denne informasjonen vil være til hjelp slik at du raskere vil føle deg hjemme.

  Om oss

  Omsorgssenteret på Hvelven tilbyr både langtidsplasser, døgnplasser og dagtilbud, i tillegg til omsorgsboliger.  Vårt omsorgssenter er forbehold pasienter med demens. Vi har per i dag 20 pasientrom fordelt på tre grupper med 8,7 og 5 beboere.  Personalet har fokus på at pasientene får opprettholdt og ivaretatt dagliglivets gjøremål. 

  På Hvelven har vi spisesal og trimrom til bruk for både pasienter og personal.

  Innflytting

  Ved innkomst vil du bli mottatt av sykepleier og/eller primærkontakt på den avdelingen du skal bo på. Vårt mål er at alle beboere skal ha en ”primærkontakt”.

  Primærkontaktens oppgave er å være kontaktperson mellom avdelingen og pårørende ved å gi beskjed hvis det er noe beboeren har behov for i det daglige, og ta imot tilbakemeldinger fra pårørende. Primærkontakten skal også være oppdatert om beboerens tilstand, men har ikke ansvar for det daglige stell og pleie utover annet personell på avdelingen. For spørsmål om det medisinske og/eller sykepleiefaglige bør man kontakte sykepleier eller avdelingsleder. Personalet kan være behjelpelig med dette.

  Innkomstsamtalen er viktig for å kartlegge behovet hos den enkelte beboer og avklare forventninger til oppholdet. Ved å samle gode opplysninger om behov, vaner, interesser og forventninger har man bedre forutsetninger for å gi et godt tilbud, tilpasset den enkelte.

  Vårt mål for virksomheten er at beboeren skal være i fokus og at alle skal føle trygghet og få den hjelpen de trenger. 

  Trivsel og tilbakemeldinger

  Det er et ønske om at du som beboer hos oss skal trives. Det er derfor viktig at tilbakemeldinger og ideer om hvordan noe kan gjøres bedre eller annerledes blir formidlet til avdelingsleder eller enhetsleder. Er det noe du ikke er fornøyd med, nøl ikke med å ta kontakt.

  Det er laget egne skjema for tilbakemelding på kvalitet på tjenesten. Disse er tilgjengelige på hvert omsorgssenter, men kan også lastes ned ved bruk av linken nedenfor.

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Hverdagen hos oss

  Besøk 

  Av hensyn til andre beboerne på avdelingene henvises besøkende til beboers eget rom eller fellesarealer som dagligstuen.

  Måltider 

  Dette er cirkatider for når måltider blir servert hos oss

  Måltider på Hvelven omsorgssenter 
   Vi serverer  ca klokken
   Frokost  09.00
   Mellommåltid  11-11.30
   Lunsj  12.30
   Mellommåltid  15.00
   Middag  16.30
  Mellommåltid

  18.00

  Kveldsmat

  19-20.00

   * Tidene kan variere noe etter avdelingene.
  Måltider tilbys også etter behov på kvelds og natterstid.

  Legevisitt

  Legevisitt er hver mandag og onsdag. Lars Bjerkenes er sykehjemslege.
  Dersom pårørende ønsker samtale med legen, bør det avtales på forhånd.

  Fysioterapi og ergoterapi

  Beboere som antas å ha behov for fysio -/ergoterapi, henvises via avdelingen. Fysioterapeut gjør så individuell vurdering av behov. 

  Røyking

  Vi tilstreber et røykfritt miljø på omsorgssenteret, røyking skal fotrinnsvis foregå utendørs. Av hensyn til medbeboere og av sikkerhetsmessige hensyn ber vi om at det ikke røykes på beboerrom.

  Taushetsplikt

  Omsorgssenterets personale har taushetsplikt. De kan ikke gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående hvis du ikke har gitt samtykke til dette.

  Praktisk informasjon

  Møblering av rommet

  På rommet er det standard møblering. Det vil si en spesialseng og nattbord. Dette av hensyn til personalets ergonomiske arbeidsmiljø. Disse kan ikke byttes ut med private møbler. Ut over det finnes det vanligvis et bord, en høyrygget stol, en lav stol. Disse kan du fritt benytte. Ønsker du å bytte ut disse med dine egne stoler/bord kan du selvsagt det. Større møbler som 3-seter sofa, reoler, større sittegrupper og lignende må vi dessverre si nei til av hensyn til fremkommelighet med utstyr, samt av hensyn til renholderne. Heng gjerne opp egne gardiner og bilder på veggen.

  Intern flytting 

  Helven omsorgssenters ledelse kan foreta rombyttinger hvis spesielle grunner taler for det. En dialog mellom pasient/ pårørende og ledelse skal alltid være i forkant av intern flytting.

  Privat tøy

  Garderobeplassen er nokså begrenset. Ta derfor ikke med for mye tøy i begynnelsen. Tøyet må være lettstelt og vaskbart i maskin (vi benytter fellesvaskeri). Alt privat tøy må merkes med navnelapp. Institusjonen tar ikke på seg erstatningsansvar for tøy som ikke kan maskinvaskes. Det er viktig at du har et par gode sko som du kan ha på deg inne. Såler som ikke er glatte er en fordel. 

  Toalettsaker

  Beboer må selv holde såpe, sjampo, tannkrem, hudpleiepreparater og barberartikler. Hudpleieprodukter som salver og kremer som inngår i et behandlingsopplegg dekkes av omsorgssenteret.

  Medisiner

  De medisinene du bruker tar du med til omsorgssenteret. Dette for at tilsynslege og sykepleiere skal vite hva du bruker, slik at behandlingen kan fortsette. Utgifter til medisiner dekkes av omsorgsområdet ved langtidsopphold.

  Post

  Du eller dine pårørende må melde adresseforandring til dine postforbindelser. Post mottas på senteret hver dag, og bringes til den avdelingen du bor på. Omsorgssenteret har postkasse/hylle i resepsjonen, også for utgående post.

  Personlig økonomi og forsikring

  Det er ingen banktjeneste på sykehjemmet. Vi henstiller til at pårørende ivaretar beboers økonomi dersom de ikke selv ønsker/kan dette.

  Sykehjemmet kan dessverre ikke ta på seg erstatningsansvar for tapte/ødelagte verdisaker. Vi fraråder derfor å oppbevare verdisaker og store pengebeløp på rommet. Sykehjemmet har safe hvor dette kan deponeres. Vi oppfordrer de beboere som ikke har jevnlig besøk av pårørende eller kontaktperson til å deponere et mindre beløp i safen til betaling av frisørtjenester, fotpleie og aktiviteter.

  Dette kan pårørende være behjelpelig med

  • Sørge for at beboeren har med de klær og sko de har behov for. 
  • Medvirke til at beboeren oppnår en så høy livskvalitet som mulig, ta gjerne beboeren med på sosialt liv utenfor sykehjemmet.
  • Medvirke i sosiale aktiviteter på avdelingen og fellesarrangementer på sykehjemmet.
  • Følge beboeren til undersøkelser utenfor sykehjemmet (tannlege, lege, røntgen etc.)

  Aktiviteter

   

  Kirkelige tjenester

   

   

  Fotpleie og frisør

  Omsorgssenteret samarbeider med privat praktiserende fotterapeut og frisør. Timebestilling kan formidles via avdelingen, og tjenestene utføres på sykehjemmet. Utgifter til dette må den enkelte selv dekke. Ved behov for fotpleie av medisinske årsaker vil sykehjemmet dekke kostnadene. 

  Tannlegetjeneste

  Nødvendig tannbehandling dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese forårsaket av beboeren selv, dekkes ikke av sykehjemmet.

  Pårørendegruppe

   Marit Tingleff er pårørendekontakt og kan kontaktes på telefon: 99224720.

  Gavemidler

  Hvelven omsorgssenter har konto for gavemidler. Bidrag fra lag, foreninger, privatpersoner, bedrifter, pårørende og beboere med samtykkekompetanse mottas med glede og takknemlighet.

  Gavemidler blir brukt til glede og nytte for beboerne eller ansatte. Gaven kan gis til enhetsleder /sekretær som sørger for å sette inn på konto, eller man kan selv sette direkte inn på konto nummer 1503 61 82005. Det er viktig at eventuell innbetaling merkes med prosjektnummer 5531 for gave til beboere eller 5524 for gave til ansatte. 

  Vi som ansatte ønsker å samarbeide med deg og dine pårørende.

  Pårørendeskolen

  Dette er et tilbud til pårørende til personer med demens. Det avholdes regelmessig og består av 4 kurskvelder.

  Les mer om pårørendeskolen her

  Kontaktinfo

  Hovedtelefonnummer: 32 14 60 00

  Adresse: Hvelven 85, 3510 Hønefoss

   

  Kontaktinformasjon, Hvelven 85 institusjon

  Avdelingsleder: Ruth Opsahl

  Mobil 922 64 139

  Kontaktinformasjon, Hvelven 85 bofellesskap/dagavdeling

  Avdelingsleder: Marte Herrman

  tlf: 32 14 60 00 / 41656852

   

  Hvelven omsorgssenter

  Enhetsleder Inger G. Grønvold

   

  Vi oppfordrer til å ikke sende personopplysninger på mail

   

   

  Hvelven omsorgssenter

  Besøksadresse:

  Hvelven 85-89
  3510 Hønefoss

  Telefon: 32 14 60 00

  Siste endret: 27.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?