Du er her: Hjem / Helse / Hverdagsrehabilitering

Innhold

  Hverdagsrehabilitering

  De fleste ønsker å mestre hverdagen, men etter sykdom og skade kan det være behov for trening hjemme for å mestre de aktivitetene du tidligere fikk til.

  Hva er hverdagsrehabilitering?

  Hverdagsrehabilitering er en del av tilbudet i hjemmetjenesten. Det er en tverrfaglig rehabilitering i hjemmet og/ eller i nærmiljøet og handler om trening i hverdagslivets gjøremål. Utgangspunktet er hvilke aktiviter som er viktige for deg å mestre.

  Fysio - og ergoterapeut gjennomfører en kartleggingssamtale med deg, der det legges en plan for å jobbe mot de målene som er viktige for deg. Videre i forløpet blir du fulgt opp av hjemmetjenesten og terapeuter i en tidsbegrenset periode, vanligvis 4 - 8 uker. Du må være forberedt på å gjøre en egeninnsats i denne perioden.

  Trenger du tilpassede hjelpemidler til hjemmet?

  Trenger du tilpassede hjelpemidler hjemme kan hjelpemiddellageret på Austjord hjelpe deg. 

  Hvem passer det for?

  Det passer for deg som:

  • har fått en dårligere funksjon etter for eksempel sykdom eller en skade.
  • har et ønske om å mestre hverdagslige aktiviteter igjen. 

  Hverdagsrehabilitering er en tjeneste for personer over 18 år i Ringerike kommune.

   

  Hva koster det?

  Tjenesten er gratis.


  Trenger du mer informasjon?

  Hverdagsrehabiliteringskoordinator:

  Bente Nordengen Ringen
  , ergoterapeut, tlf: 409 17 844

  Astrid Lorentzen, fysioterapeut, tlf: 409 17 845

   

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss


  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   

  Siste endret: 06.02.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?