Du er her: Hjem / Helse / Hverdagsrehabilitering

Innhold

  Hverdagsrehabilitering

  De fleste ønsker å mestre hverdagen, men etter sykdom og skade så kan det være behov for trening hjemme for å mestre de aktivitetene du tidligere fikk til.

  Hva er hverdagsrehabilitering?

  Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.  Det er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team fra hjemmetjenesten  bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode, ca 4 - 6 uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

  Trenger du tilpassede hjelpemidler til hjemmet?

  Trenger du tilpassede hjelpemidler hjemme kan hjelpemiddellageret på Austjord hjelpe deg. 

  Hvem passer det for?

  Det passer for deg som:

  • har fått en dårligere funksjon etter sykdom eller en skade
  • har et ønske om å mestre hverdagen igjen (Egeninnsats vil gi deg et enda bedre resultat enn kun treningene med hjemmetrenere, fysioterapeut eller ergoterapeut)

  Hverdagsrehabilitering er en tjeneste for personer over 18 år i Ringerike kommune.

   

  Hva koster det?

  Tjenesten er gratis.

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   

  Siste endret: 19.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?