I perioder med aksellastrestriksjoner, får vi en god del telefoner fra folk som lurer på dispensasjon for å kjøre inn varer. Kommunen behandler ikke søknader om dispensasjon, det er det Statens vegvesen som gjør.